ฟันคุดคืออะไร ทำไมถึงจำเป็นต้องผ่าและมีขั้นตอนผ่าอย่างไร ?

ฟันคุดคือ ฟันกรามซี่ที่สาม (ฟันกรามข้างในสุด) ปกติแล้วคนเราจะมีฟันคุดสามซี่ที่พัฒนาในแต่ละส่วนของปาก โดยฟันคุดทั้งสามซี่จะเริ่มขึ้นในช่วงอายุ 18-20 ปี

ฟันคุดจริงๆแล้วจะไม่แตกต่างจากฟันซี่อื่นๆ นอกจากเป็นฟันที่เกิดขึ้นมาใหม่ซี่สุดท้ายของฟันกราม ฟันคุดมีประโยชน์เหมือนฟันอื่นๆ ถ้าขึ้นในตำแหน่งที่เหมาะสม สามารถใช้งานได้ปกติ  แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าฟันขึ้นในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม และใช้งานได้ไม่ปกติ ฟันซี่นั้นย่อมเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข

ประสบการณ์ของศัลยแพทย์

ทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมของเราสำเร็จการศึกษาทันตแพทย์เฉพาะทางจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประทศเยอรมัน มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการรักษาที่มีความยากและซับซ้อนมากมาย  โดยคุณสามารถเข้ามาปรึกษาเพื่อรับการรักษากับศัลยแพทย์เพื่อลดความกังวลเกี่ยวกับปัญหาฟันของคุณได้

 

ทำไมจึงต้องถอนฟันคุด

เมื่อฟันคุดของคุณมีอุปสรรคในการขึ้น ซึ่งทำให้กระทบต่อการใช้งาน ผู้ป่วยสามารถมารับการตรวจกับทันตแพทย์ ซึ่งทันตแพทย์จะทำการเอ็กซเรย์ดูลักษณะและตำแหน่งการวางตัวของฟันและวิเคราะห์ถึงความผิดปกติ ก่อนทำการหาวิธีการแก้ไข เนื่องจากฟันคุดเป็นสาเหตุที่สามารถก่อให้เกิดการอักเสบของเหงือก การติดเชื้อ โรคเหงือก การเป็นฝีในช่องปาก หรือส่งผลให้ฟันซี่ข้างเคียงผุได้ง่ายขึ้นเป็นต้น ดังนั้นทันตแพทย์ส่วนใหญ่จะแก้ปัญหานี้โดยการผ่าตัด เพื่อถอนฟันคดออกไป

ความจำเป็นที่ต้องผ่าตัดเพื่อถอนฟันคุดออกเมื่อฟันคุดที่เกิดขึ้นไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ก่อให้เกิดฟันผุ หรือเสี่ยงต่อการเกิดโรคปริทันต์  หรือก่อให้เกิดปัญหากับฟันที่อยู้ข้างเคียง มันเป็นเรื่องยาก ทัตนแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาแผนการรักษาในการผ่าตัดฟันคุดออกหรือไม่ในแต่ละรายอย่างเหมาะสม อาการบ่งบอกว่าคุณเกิดฟันคุดที่ไม่ปกติ และสมควรที่ต้องได้รับการผ่าตัดออกก

อาการของแต่ละคนอาจมีอาการแตกต่างกันออกไปได้แก่

 1. มีอาการปวด
 2. มีการติดเชื้อในช่องปาก
 3. มีการบวมที่ใบหน้า
 4. เหงือกบวมบริเวณฟันคุด
bangkok cosmetic clinic

จะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าคุณไม่ถอนฟันคุด

ปัญหาทั่วไปจากการที่ไม่ได้รับการผ่าตัดฟันคุดออก ซึ่งมีหลายประการ

 • แบคทีเรียและคราบสะสม
 • มีการเกิดขึ้นของถุงน้ำ 
 • มีการเกิดขึ้นของก้อนเนื้อ
 • มีการติดเชื้อ
 • โรคขากรรไกรและโรคเหงือก

ทันตแพทย์ด้านสุขภาพช่องปากหลายท่านจะแนะนำให้ถอนฟันคุดออก (เมื่อรากฟันเริ่มสร้างและพัฒนาขึ้นได้สมบูรณ์ในช่วงวัยรุ่น) การถอนฟันคุดออกในระยะเริ่มแรกจะช่วยขจัดปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ เช่น ส่งผลกระทบต่อฟันซี่ข้างเคียงซี่ที่ 2 และส่วนใหญ่เกิดผลกระทบที่ทำให้เกิดความผิดปกติขึ้นกับฟันซี่ที่ 3 มากที่สุด

คำถามที่เกี่ยวกับการถอนฟันคุด

ค่าใช้จ่ายในการถอนฟันคุด

ค่าใช้จ่ายในการถอนฟันคุด แตกต่างไปตามกรณีความซับซ้อนของการรักษา ฟันคุดบางซี่อาจจะถอนได้ง่าย ถ้าหากฟันคุดนั้นขึ้นมาปกติ โดยไม่ต้องทำการผ่าตัดออก

ค่าใช้จ่ายในการถอนฟันคุดมีดังนี้

 • ถอนฟันคุดแบบปกติ
 • ถอนฟันคุดที่มีความซับช้อน
 •  การถอนฟันคุดที่ต้องผ่าตัดแบบง่ายที่บริเวณเนื้อเยื่อชั้นบนของเนื้อเยื่อที่คลุมฟัน
 •  การถอนฟันคุดปกติที่ต้องผ่าตัดเนื้อเยื่อชั้นบนที่คลุมฟันและชั้นใน
 •  การถอนฟันที่ซับซ้อนซึ่งต้องผ่าตัดที่บริเวณชั้นบนที่คลุมฟันและชั้นใน 
ผ่าฟันคุด ราคา

การถอนฟันคุดออกอาจถอนได้เหมือนฟันปกติทั่วไป ถ้าฟันคุดนั้นขึ้นเต็มซี่ แต่ถ้าฟันคุดของคุณยังอยู่ใต้เหงือก อาจจะต้องทำการผ่าตัดฟันคุดนั้นออก

ขั้นตอนการผ่าฟันคุด มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.การประเมินและข้อควรพิจารณาก่อนเลือกใช้ยาระงับความเจ็บปวด

 • คุณจะต้องพบศัลยแพทย์เพื่อเอ็กซเรย์ภาพในช่องปากโดยรวมและเฉพาะจุด เพื่อดูตำแหน่ง และการวางตัวของฟันคุดที่ต้องทำการผ่าหรือถอนออก
 • ในระหว่างการให้คำปรึกษาและก่อนที่จะทำหัตถการ ทันตแพทย์จะมีการสอบถามและอธิบายถึงกระบวนการในการใช้ยาชาเฉพาะที่ หรือหากคุณต้องการที่จะใช้ยาระงับความรู้สึก เช่นยาคลายกังวลระดับต้น หรือยาคลายกังวลระดับกลาง (การให้ยาระงับความเจ็บปวดทางหลอดเลือดดำ) และการใช้ยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย (การดมยาสลบ) ทางโรงพยาบาลเราก็มีความพร้อมให้บริการอย่างครบวงจร
 • หากคุณเลือกที่จะใช้ยาระงับความรู้สึกประเภทอื่นๆ (นอกเหนือจากการใช้ยาชาเฉพาะจุด) คุณจะต้องมีการเตรียมตัวโดยการตรวจร่างกายเบื้องต้นก่อนการทำการให้ยาระงับความรู้สึก

2. การผ่าตัดถอนฟันคุด

 • ในวันที่ทำการผ่าตัด ศัลยแพทย์จะทำการให้ยาระงับความรู้สึกก่อนจะทำการผ่าตัดฟันคุดออก
 •  โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ BIDH มีเป้าหมายความปลอดภัยผู้ป่วยสากลและมีการยึดมาตรฐานการประเมินผู้ป่วยตามมาตรฐานอ้างอิงสมาคมวิสัญญีแพทย์สหรัฐอเมริกา (ASA: American Society of Anesthesiologist) เพื่อทำให้ผู้รับบริการมั่นใจในการรักษาผ่าตัด
 • การถอนหรือการผ่าตัดฟันคุดจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทันตแพทย์  ซึ่งถ้าคุณได้รับการผ่าตัดฟันคุด ทันตแพทย์จะทำการเย็บแผล ซึ่งจะต้องมารับการตัดไหมภายหลัง
 • ทันตแพทย์ จะให้คำแนะนำในการดูแลแผลหลังการผ่าตัด

3.ติดตามอาการ

 •  หลังจาก5-7วัน ทางทันตแพทย์จะนัดกลับมาติดตามอาการอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยหลังจากการถอนหรือผ่าตัดฟันคุด
 •   ทันตแพทย์จะทำการตัดไหม เมื่อครบกำหนดวันนัด

ข้อควรปฏิบัติหลังการผ่าตัดฟันคุด

 • ไม่ควรน้ำหรือน้ำลาย
 • ไม่ควรดื่มน้ำโดยใช้หลอดดูด
 • ไม่ควรสูบบุหรี่ในช่วง 2-3 วันแรก
 • โดยปกติแล้วอาจจะมีอาการบวม ปวด หรือเลือดออกหลังการผ่าตัด ในผู้ป่วยที่ฟันคุดอยู่ลึกซึ่งหากคุณมีอาการปวดหรือเลือดออกมาก กรุณาโทรแจ้งทางโรงพยาบาลเพื่อเราจะได้แจ้งให้แก่ทันตแพทย์ทราบ

คุณสามารถทำกิจกรรมได้ตามปกติ แต่ควรงดการออกกำลังกายหรือกิจกรรมที่ใช้แรงเนื่องจากอาจทำให้แผลที่เย็บฉีดขาดหรือเลือดออกได้ อาการปวดและบวมของคุณจะค่อยๆลดลง หลังจากผ่านไป 2-3วัน

หากคุณพบอาการต่อไปนี้โปรดรีบแจ้งคลินิคทันตกรรมของเรา:

 • มีปัญหาในการกลืนหรือการหายใจ
 • มีไข้
 • มีอาการบวมและเจ็บปวดมากขึ้น
 •  มีอาการชาต่อเนื่องไม่หาย
 •  มีเลือดและหนองออกมาทางจมูก

สรุป

ฟันคุดของคุณนั้นอาจสามารถใช้งานได้และไม่จำเป็นต้องถอนออก หากฟันคุดนั้นขึ้นแบบปกติและไม่ทำให้เกิดปัญหาใดๆ อย่างไรก็ตามหากฟันคุดขึ้นไม่เต็มที่และเป็นสาเหตุของความกังวล ทันตแพทย์อาจแนะนำให้คุณเอาฟันคุดนั้นออก โดยอาจจะถอนแบบปกติหรือผ่าตัด สำหรับผู้ที่กังวลหรือเกี่ยวกับความเจ็บปวดหรือการผ่าตัดในช่องปาก ทางโรงพยาบาลของเรามีทางเลือกให้คุณในการใช้ยาระงับความเจ็บปวดในการถอนหรือผ่าออกได้

ศัลยกรรมช่องปากที่ปลอดภัยและไร้ความเจ็บปวด

dental sedation bangkok

การใช้ยาระงับความรู้สึกแบบเล็กน้อย

IV dental sedation

การใช้ยาระงับความรู้สึกระดับกลางถึงระดับลึก

Surgery dental clinic

ให้ยาระงับความรู้สึกทั่วไป หรือการดมยาสลบ

การศัลยกรรมทางช่องปากโดยไร้ความเจ็บปวด

คลีนิก BIDH ของเรามีให้คำปรึกษาฟรีในการศัลยกรรมทางช่องปากโดยไร้ความเจ็บปวด

ทำไมคุณต้องเลือกใช้บริการผ่าฟันคุด ที่คลินิคจัดฟันของเรา

 1. ทันตแพทย์ศัลยกรรมของโรงพยาบาลเราทุกท่าน มีประสบการณ์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดมากกว่า 10 ปี
 2. การผ่าตัดศัลยกรรมทางช่องปากของทางโรงพยาบาลเรา ประกอบด้วยทีมทันตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย ซึ่งได้รับการยอมรับจากสมาคมทันตแพทย์เฉพาะทางของประเทศอเมริกาและเยอรมัน ซึ่งผู้รับริการสามารถมั่นใจได้ว่า การรักษาของคุณจะได้รับการดูแลจากศัลยแพทย์ทางช่องปากที่ได้รับปริญญาสาขาเฉพาะทางในสหรัฐอเมริกาหรือเยอรมนี
 3. ทีมศัลยแพทย์ช่องปากและทันตกรรมรากฟันเทียมของเราเป็นอาจารย์ที่สอนทันตแพทย์ในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย การผ่าตัดของคุณจะได้รับการวินิจฉัยและรักษาโดยทันตแพทย์ระดับต้นๆ ซึ่งมีประสบการณ์ในการรักษาในกรณีผู้ป่วยที่ซับซ้อนมาแล้วมากมาย
 4. โรงพยาบาลของเรามีทันตแพทย์ที่เป็นถึงอาจารย์ ซึ่งได้ผ่านการอบรมจากต่างประเทศมาแล้วและทั้งยังเป็นทันตแพทย์ด้านทันตกรรม ในการใช้เทคนิคที่ทันสมัยและเทคนิคขั้นสูงจากการศึกษาทันตกรรมเฉพาะทาง ทำให้มั่นใจได้ว่าการรักษาของคุณจะได้รับความแม่นยำ ไม่เกิดอันตราย และเกิดความปลอดภัยจากเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด
thailand oral surgeons
 1. โรงพยาบาล ทันตกรรม BIDH  มีรูปแบบการฆ่าเชื้อ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โดยใช้มาตรฐานระดับสากล
 2. ทีมทันตแพทย์ พยาบาล และวิสัญญีแพทย์มีใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งคุณมั่นใจได้ว่าการรักษาของคุณ จะอยูในการดูแลของทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรบและมีความเชี่ยวชาญของเฉพาะทางในแต่ละสาขา
Bangkok hospital clinic
Pain free dentistry
 • โรงพยาบาล BIDH เราเป็นหนึ่งในคลินิคของศูนย์ของทันตกรรมไม่กี่แห่งในประเทศไทยที่รอรับการบริการการรักษาโดยการใช้ยาระงับความรู้สึก
 • พวกเราเป็นโรงพยาบาลทันตกรรมเฉพาะทางแห่งแรกและหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่รวบรวมการรักษาทางด้านทันตกรรมที่หลากหลาย ทางโรงพยาบาลมีห้องปฎิบัติการสำหรับงานทันตกรรมบูรณะ รวมถึงมีการให้บริการโดยการใช้ยาระงับความรู้สึกที่ปลอดภัยและมีมาตรฐานตามโรงพยาบาล
 • การให้ยาระงับความรู้สึกที่โรงพยาบาล BIDH จะให้ภายใต้การดูแลของวิสัญญีแพทย์ผู้มีประสบการณ์เฉพาะทาง โดยใช้แนวทางของ ASA

คลินิกทำฟัน จัดฟันเฉพาะทาง