การปลูกกระดูก หรือการเสริมกระดูก คือหนึ่งวิธีของการรักษาที่สามารถช่วยให้ผลการรักษาออกมาสมบรูณ์แบบมากขึ้น ซึ่งจะให้การรักษาในกรณีที่ปริมาณของกระดูกขากรรไกรไม่สมบูรณ์หรือมีไม่เพียงพอ เช่น การฝังรากเทียม (Implant) หรือแก้ไขความไม่สมดุลของรูปหน้า เป็นต้น ส่วนกระดูกที่จะนำมาปลูกถ่ายนั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้ให้การรักษา ในการเลือกประเภทของวัสดุที่จะนำมาใช้งานให้เหมาะสมกับลักษณะทางกายวิภาคของคนไข้แต่ละท่าน 

ในปัจจุบันการปลูกกระดูกสามารถทำควบคู่ไปกับการฝังรากฟันเทียม ส่วนกระดูกที่นำมาใช้งานนั้นทันตแพทย์อาจใช้กระดูกของคนไข้เอง หรือใช้กระดูกสังเคราะห์ ขึ้นอยู่กับความเพียงพอและความเหมาะสมกับลักษณะของงานที่ทำประกอบกัน

dental x-ray

ทำไมต้องปลูกกระดูก : ปกติแล้วฟันจะฝังอยู่ในกระดูกเบ้าฟัน เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการถอนฟัน กระดูกจะมีการสลายเกิดขึ้น ถ้าหากปล่อยไว้นาน ๆ กระดูกบริเวณที่ถอนฟันไปแล้วนั้นจะฝ่อตัวหรือยุบตัวลงไปเรื่อย ๆ

ประสบการณ์ของศัลยแพทย์ช่องปากของเรา 

คลินิกศัลยกรรมช่องปากโรงพยาบาล BIDH ของเรา ประกอบไปด้วยทีมศัลยแพทย์ชั้นนำของประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา (American board) และประเทศเยอรมนี (German board) และมีประสบการณ์ทางด้านการปลูกกระดูกให้กับผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก

ประเภทของกระดูกทดแทน (Bone graft)

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สามารถหากระดูกมาทดแทนได้อย่างหลากหลาย โดยหลัก ๆ กระดูกทดแทนจะมีทั้งหมด 4 ชนิด คือ

1.Allografts : กระดูกจากสิ่งมีชีวิตสปีชีส์เดียวกันเป็นกระดูกจากผู้บริจาคซึ่งผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อ และสเตอร์ไรด์แล้ว เป็นเซลล์กระดูกที่ไม่มีชีวิต ดังนั้นการปลูกถ่ายกระดูกชนิดนี้จะเกิดความเสี่ยงกรณีร่างกายต่อต้าน ทำให้กระดูกไม่ติดเกิดขึ้นได้น้อยมาก และไม่จำเป็นต้องได้รับการการผ่าตัดหรือได้การแก้ไขเพิ่มเติ่มอื่นๆอีก      

2.Autograft : กระดูกจากคนไข้คือการผ่าตัดเก็บกระดูกจากบริเวณอื่นของคนไข้ มาปลูกในส่วนที่จะฝังรากฟันเทียม ข้อดีคือ เป็นกระดูกของคนไข้เอง มีเซลล์ของตัวเอง ร่างกายจะไม่ต่อต้าน แต่ข้อเสียคือคนไข้อาจจะมีแผลหลายตำแหน่ง ซึ่งตำแหน่งที่นิยมเก็บมา ก็คือกระดูกขากรรไกรบริเวณฟันคุด และคาง การเก็บกระดูกในลักษณะนี้ สามารถเก็บมาได้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น เป็นชิ้น (block bone graft) หรือเป็นผง (particulated) เป็นต้น 

 3.XenoGraft : กระดูกจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเป็นกระดูกจากสัตว์ผ่านกรรมวิธีปลอดเชื้อ ซึ่งมีกรรมวิธีที่ยุ่งยาก จึงทำให้ราคาของกระดูกชนิดสูง แต่ข้อดีของกระดูกชนิดนี้คือละลายหายไปช้า ทำให้เป็นตัวเลือกแรก ๆ ของทันตแพทย์ที่จะทำการปลูกกระดูก 

4.Alloplast : กระดูกสังเคราะห์ที่ทำจากแคลเซียม ฟอสเฟต หรือเซรามิก กระดูกที่จะนำมาปลูกถ่ายนั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้ให้การรักษา ในการเลือกประเภทของวัสดุที่จะนำมาใช้งานให้เหมาะสมกับลักษณะทางกายวิภาคของผู้ป่วยแต่ละท่าน

Bonegrafting
Bonegrafts
ทันตกรรมความงาม

สาเหตุของการสูญเสียกระดูก

การขาดหรือการสูญเสียกระดูกตามธรรมชาติ อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ :

 • ความผิดปกติของการเจริญของกระดูก
 • โรคเหงือก ที่ก่อให้เกิดรองลึกปริทันต์
 • การบาดเจ็บ หรือได้รับการกระทบกระเทือนบริเวณใบหน้า
 • เกิดช่อว่างของกระดูกและฟันหลังจากมีการถอนฟันออกไป และไม่ได้รับการใส่ฟันเพื่อทดแทนฟันเดิมที่สูญเสียไปเป็นระยะเวลานาน

กระดูกเบ้าฟัน หรือกระดูกส่วนกระดูกที่รองรับรากฟัน (Alveolar bone)ในขากรรไกรของเราโดยปกติแล้ว จะช่วยรองรับและยึดฟันไว้ หากคุณมีการใช้กระดูกขากรรไกรในแต่ละวันมากเกินไปเช่นการบดเคี้ยว จะทำให้กระดูกขากรรไกรเกิดการสูญเสียของมวลกระดูกบริเวณนี้ได้มากขึ้น

คำถามที่พบบ่อยในการปลูกกระดูก

ค่าใช้จ่ายในการปลูกถ่ายกระดูก

ค่าใช้จ่ายในการปลูกถ่ายกระดูกจะแตกต่างกันไปตามความต้องการและวัสดุที่ใช้ในกระบวนการปลูกถ่าย นอกนั้นอาจรวมถึงใช้จ่ายของวัสดุที่ใช้ในการปลูกถ่ายกระดูก ได้แก่

 •  ราคาวัสดุของกระดูกที่ใช้ (วัดจากน้ำหนักเป็นกรัม)
 •  เนื้อเยื่อที่ใช้ในการรักษา (ขนาดและชิ้นส่วน)

หัตถการในการผ่าตัดปลูกถ่ายกระดูก

 • การผ่าตัดปลูกกระดูกไซนัส
 • การผ่าตัดปลูกถ่ายกระดูก
 • ศัลยกรรมตกแต่งกระดูก

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม ได้ที่ ราคาทำฟัน ปลูกกระดูก

ขั้นตอนการปลูกถ่ายกระดูกมีหลายประเภท  โดยมีระยะเวลา  ขนาดและปริมาณของการปลูกถ่ายกระดูกเช่นเดียวกับพื้นที่หรือตำแหน่งที่ต้องการปลูกถ่ายกระดูกนั้นๆ เช่น

1. การปลูกถ่ายกระดูกเบ้าฟัน

การปลูกถ่ายกระดูกเบ้าฟันเป็นการปลูกถ่ายกระดูกที่พบมากที่สุดในผู้ป่วย ซึ่งการปลูกถ่ายหรือเสริมกระดูกที่เบ้าฟัน ใช้ในการป้องกันการเสื่อมของส่วนกระดูกที่รองรับฟัน (กระดูกขากรรไกรบนและกระดูกขากรรไกรล่าง ) การปลูกถ่ายกระดูกเบ้าฟันอาจทำได้ในการฝังรากเทียมภายหลังการถอนฟัน เพื่อลดความเจ็บปวด

2. การปลูกถ่ายกระดูกสันขากรรไกร

การปลูกถ่ายกระดูกสันขากรรไกรเป็นการเพิ่มความยาวของกระดูกขากรรไกร เพื่อรองรับการฝังรากเทียม โดยส่วนใหญ่จะใช้กระดูกที่ได้รับการบริจาคมา

3.การปลูกกระดูกแบบชิ้นเพื่อเพิ่มความหนาหรือความสูง 

เป็นการปลูกถ่ายกระดูกเมื่อต้องการเพิ่มขนาดหรือปริมาณ โดยศัลยแพทย์จะเก็บกระดูกมาเป็นชิ้น โดยใช้กระดูกของคนไข้เองในการปลูกถ่าย และการฟื้นฟูหลังการปลูกถ่ายกระดูกที่มีขนาดใหญ่ จะใช้ระยะเวลาประมาณ 4-6 เดือนก่อนการทำการฝังรากเทียม  เช่นการปลูกถ่ายกระดูกสันขากรรไกรและการการปลูกกระดูกแบบชิ้น 

4.การปลูกกระดูกในไซนัส

โดยปกติปลูกกระดูกในไซนัสบริเวณฟันหลังบน จะมีความเกี่ยวข้องกับโพรงอากาศข้างจมูก หรือที่เราเรียกว่าไซนัส  ถ้าไซนัสมีนาดกว้างหรือย้อยลงมาจนทำให้ความสูงของกระดูกในฟันหลังบน ไม่พอที่จะทำการฝังรากฟันเทียม เราจำเป็นต้องทำการปลูกกระดูกในไซนัส เพื่อให้กระดูกสูงขึ้น และไม่เกิดการหลุดของรากเทียมเข้าไปในไซนัสซึ่งชนิดของกระดูกที่จะนำมาปลูกก็สามารถเลือกได้หลากหลาย โดยการปลูกกระดูกในไซนัสจะใช้เวลาประมาณ 8-12 เดือนก่อนการฝังรากฟันเทียม

 1. หลังที่ถอนฟันออก คุณห้ามบ้วนหรือถุยน้ำลาย
 2. ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์  ควรที่หลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาด เพราะแอลกอฮอล์จะทำให้แผลหายช้า และทำให้เลือดไหลไม่หยุด 
 3. ห้ามสูบบุหรี่ จากการศึกษาพบว่าการสูบบุหรี่จะทำให้การรักษาในการปลูกถ่ายกระดูกได้ผลช้าลงและไม่สำเร็จ
 4. ควรรับประทานอาหารเหลวหรืออาหารอ่อน ไม่ดูดหลอดจนแผลที่ได้จากการผ่าตัดจะหายดี ภายใน 24 ชั่วโมงแรกภายหลังการผ่าตัด
 5. คุณอาจจะรู้สึกปวด มีอาการบวมและบางคนอาจมีเลือดออกได้
 • ทางโรงพยาบาลเราจะมีการให้ยาปฎิชีวนะ หลังจากนั้นจะมีการให้คำแนะนำโดยทันตแพทย์ ห้ามออกกำลังกายหนักและทำกิจกรรมใน 1-3วัน เพื่อให้การรักษาและแผลของคุณหายเร็ว ถ้ามีอาการปวด เลือดออก มีอาการบวมเพิ่มมากขึ้น หรือถ้าคุณมีไข้ มีการหายใจอุดกัน หรือมีปัญหาด้านการกลืน กรุณารีบโทรแจ้งข้อมูลกับทางโรงพยาบาลของเราหรือเข้ามารับการรักษาได้ทันทีที่เกิดปัญหา
 • ระยะเวลาในการปลูกถ่ายกระดูกอาจใช้เวลา3-6เดือนหรือมากกว่าเพื่อให้กระดูกที่เราทำการปลูกนั้นรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับกระดูกของเราเพื่อความเป็นธรรมชาติ แล้วถึงจะสามารปลูกฝังรากเทียมได้
 • ส่วนใหญ่การปลูกถ่ายกระดูกสังเคราะห์ (ถ้าจำเป็น) จะทำในขั้นตอนแรกของการฝังรากเทียม ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไม่รู้สึกเจ็บปวดเพราะจะได้รับยาระงับความรู้สึกและลดความวิตกกังวล ในระหว่างการผ่าตัด ขั้นตอนการปลูกถ่ายกระดูกถือเป็นส่วนหนึ่งของการผ่าตัดฝังรากเทียม
 • ถ้าคุณต้องการปลูกถ่ายกระดูกที่เป็นชิ้นใหญ่ กระดูกที่ทำการปลูกถ่ายจะต้องนำมาจากกระดูกส่วนต่างๆของร่างกายคุณ ที่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาเพิ่มมากขึ้น
 • การผ่าตัดโดยส่วนใหญ่จะมีความเสี่ยงต่อการมีเลือดออก  การติดเชื้อ และการเกิดผลข้างเคียงของยาระงับความรู้สึก เช่นเดียวกับการผ่าตัดในช่องปากที่มีการปลูกถ่ายกระดูก ก็มีความเสี่ยงต่อความเจ็บปวด บวมและการเกิดการบาดเจ็บของเส้นประสาท ซึ่งในการรักษาบางกรณีก็มีข้อยกเว้น เนื่องจากกระดูกที่ปลูกอาจไม่สามารถเข้ากับกระดูกของคนไข้ได้
 • คลินิกศัลยกรรมทางช่องปากที่โรงพยาบาล BIDH มีศัลยแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยที่มีความซับซ้อน การปลูกถ่ายกระดูกส่วนใหญ่มักจะประสบความสำเร็จเมื่อมีระยะเวลาการปลูกถ่ายที่เหมาะสม มีการดููแลและการติดตามอาการโดยทันตแพทย์  ทันตแพทย์จะไม่ทำการการฝังรากฟันเทียมหากตรวจพบว่าปริมาณและสภาพของกระดูกไม่สมบูรณ์เพียงพอต่อการฝังรากเทียมได้  ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อคนไข้

สรุป

การปลูกกระดูก หรือการเสริมกระดูก เป็นอีกหนึ่งวิธีของการรักษาที่สามารถช่วยให้ผลการรักษาออกมาสมบรูณ์แบบมากขึ้น ซึ่งจะให้การรักษาในกรณีที่ปริมาณของกระดูกขากรรไกรไม่สมบูรณ์หรือมีไม่เพียงพอ

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สามารถหากระดูกมาทดแทนได้อย่างหลากหลาย โดยหลัก ๆ กระดูกทดแทนจะมีทั้งหมด 4 ชนิด คือกระดูกจากสิ่งมีชีวิตสปีชีส์เดียวกันเป็นกระดูกจากผู้บริจาค  กระดูกจากคนไข้  กระดูกจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น และกระดูกสังเคราะห์ โดยมีวิธีในการปลูกถ่ายกระดูก 4 วิธีคือ การปลูกถ่ายกระดูกเบ้าฟัน การปลูกถ่ายกระดูกสันขากรรไกร การปลูกกระดูกแบบชิ้น และการปลูกกระดูกในไซนัส เป็นต้น

ดังนั้นการปลูกถ่ายกระดูกของที่โรงพยาบาลเราจึงเป็นที่นิยมและดีสำหรับคนไข้ที่ต้องการทำการปลูกกระดูกแบบไร้ความเจ็บปวดและไร้ความวิตกกังวลอีกด้วย

ศัลยกรรมช่องปากที่ปลอดภัยและไร้ความเจ็บปวด

dental sedation bangkok

การใช้ยาระงับความรู้สึกแบบเล็กน้อย

IV dental sedation

การใช้ยาระงับความรู้สึกระดับกลางถึงระดับลึก

Surgery dental clinic

การให้ยาระงับความรู้สึกทั่วไป หรือการดมยาสลบ

การปลูกกระดูกที่ปราศจากความกังวล

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการผ่าตัดปลูกกระดูกภายใต้การดมยาสลบและการให้ยาเพื่อลดความวิตกกังวล

ทำไมคุณต้องเลือกใช้บริการปลูกกระดูก ศัลยกรรมช่องปากที่คลินิกของเรา

 1. ทีมทันตแพทย์ศัลยกรรมของโรงพยาบาลเรา มีประสบการณ์เฉพาะทางด้านการศัลยกรรมช่องปากมามากกว่า10 ปี
 2. คลินิคทันตกรรมศัลยกรรมช่องปากของเรา ประกอบด้วยทีมทันตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย ซึ่งได้สำเร็จการศึกษารับรองเฉพาะทางจากประเทศสหรัฐอเมริกาและเยอรมนี ซึ่งผู้รับริการสามารถมั่นใจได้ว่า การรักษาของคุณจะได้รับการดูแลจากศัลยแพทย์ทางช่องปากที่ได้รับปริญญาสาขาเฉพาะทางในสหรัฐอเมริกาหรือเยอรมนี ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าการรักษาของคุณจะได้รับการดูแลจากทันตแพทย์ระดับนานาชาติ
 3. ทีมศัลยแพทย์ช่องปากและรากฟันเทียมของเราล้วนแล้วแต่เป็นอาจารย์ทันตแพทย์ที่สอนทันตแพทย์ในระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ การรักษาของคุณจะได้รับการวินิจฉัยจากทันตแพทย์และมีประสบการณ์ในการรักษาในกรณีผู้ป่วยที่ซับซ้อนมาแล้วมากมาย
 4. โรงพยาบาลของเรามีทันตแพทย์ระดับอาจารย์ที่ผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทางจากต่างประเทศมาแล้วและทั้งยังเป็นทันตแพทย์ด้านทันตกรรม ในการใช้เทคนิคที่ทันสมัยและเทคนิคขั้นสูง ทำให้มั่นใจได้ว่าการรักษาของคุณจะได้รับความแม่นยำ  และมีความปลอดภัยจากเทคโนโลยีใหม่ของเรา
thailand oral surgeons
 1. โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH  มีรูปแบบการบริการและการรักษาเป็นมาตรฐานระดับสากล เราปฎิบัติตามแนวทางกำหนดมาตรฐานโรงพยาบาลในกระบวนการฆ่าเชื้อ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
 2. ทีมทันตแพทย์ พยาบาล และวิสัญญีแพทย์ของเรามีใบประกอบวิชาชีพและใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ซึ่งทำให้คุณมั่นใจได้ว่าการรักษาของคุณ จะได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรบและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขา
Bangkok hospital clinic
Pain free dentistry
 • ที่ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาล BIDH เราเป็นหนึ่งในศูนย์รวมทันตกรรมเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทยที่สามารถให้บริการโดยการใช้ยาระงับความรู้สึก หรือการใช้ยาคลายกังวลในการรักษาทางด้านทันตกรรม
 •  เราเป็นโรงพยาบาลทันตกรรมเฉพาะทางแห่งแรกและหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการให้บริการรักษาด้านทันตกรรมเป็นหลัก โดยทางโรงพยาบาลของเรามีระบบเครือข่ายและห้องปฎิบัติการ ที่ได้รวบรวมและพร้อมให้บริการทางด้านทันตกรรม เราเป็นผู้นำทางด้านการให้บริการที่ดีที่สามารถให้การบริการโดยใช้ยาระงับความรู้สึกที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานสากลโรงพยาบาล
 • การให้บริการโดยใช้ยาระงับความรู้สึกที่โรงพยาบาล BIDH จะให้ภายใต้การดูแลโดยวิสัญญีแพทย์ผู้มีประสบการณ์เฉพาะทาง คุณจะมีความมั่นใจได้ว่าคุณจะมีความปลอดภัยในการรับบริการจากเรา

คลินิกทำฟัน จัดฟันเฉพาะทาง