การฝังรากฟันเทียม มีกี่ชนิด แล้วควรเลือกแบบไหนดี?

เมื่อคุณได้รับการฝังรากฟันเทียมแล้ว คุณอาจได้ใส่ครอบฟันหลังจากนั้นไม่กี่วันหรืออาจต้องรอ2-3เดือน โดยทั่วไปแล้วรากฟันเทียมต้องการเวลาในการที่จะยึดเกาะกับกระดูกขากรรไกร การใส่ฟันปลอมบนรากฟันเทียมจะเป็นการส่งผ่านแรงในการบดเคี้ยวลงสู่รากฟันเทียม ซึ่งจะทำได้เร็วแค่ไหน จะต้องได้รับการประเมินจากทันตแพทย์เฉพาะทางรากฟันเทียมและทันตแพทย์เฉพาะทางฟันปลอมก่อน คุณอาจเคยได้ยินคำเหล่านี้บ่อยๆ

 1. การฝังรากฟันเทียมแบบปกติ (conventional implant)
 2. การฝังรากฟันเทียมทันทีหลังถอนฟัน (on day implant)
 3. การฝังรากฟันเทียมพร้อมใช้งานทันที (immediate load)

มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อในการเลือกแผนการรักษาเช่นความต้องการของผู้ป่วยเอง คุณภาพของกระดูกและฟัน ไปจนถึงงบประมาณ

ฝังรากฟันเทียมแบบปกติ

Conventional tooth implants
 • เป็นวิธีที่ใช้ได้กับคนส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะฝังรากฟันเทียม1หรือหลายตำแหน่ง
 • ปกติจะแบ่งทำเป็น2ระยะ ในช่วงเวลา2-6เดือน
 • เป็นวิธีที่ใช้ได้กับทุกกลุ่มผู้ป่วย และถ้ามีความจำเป็นต้องปลูกกระดูก แนะนำให้ทำก่อนที่จะทำการฝังรากฟันเทียม

ฝังรากฟันเทียมทันทีหลังถอนฟัน

Same day implants bangkok
 • การฝังรากฟันเทียมแบบนี้มักเรียกว่าone day implant คือมีการฝังรากฟันเทียมในวันที่ทำการถอนฟันเลย
 • ฟันปลอมชนิดต่างๆที่จะมาใส่บนรากฟันเทียม จะใส่ทันทีหรือไม่นั้น ต้องประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญก่อน
 • ส่วนใหญ่จะแนะนำให้ทำในรายที่มีกระดูกขากรรไกรที่แข็งแรงดี

ฝังรากฟันเทียมพร้อมใช้งานทันที

one day implants
 • การฝังรากฟันเทียมพร้อมใช้งานทันที ส่วนของฟันปลอมจะถูกใส่บนรากฟันเทียมในเวลาไม่นานนัก ซึ่งอาจจะเป็นฟันปลอมชั่วคราวหรือถาวรเลยก็ได้
 • อาจใช้วิธีการนี้ร่วมกับการฝังรากฟันเทียมแบบปกติหรือแบบหลังถอนฟันทันทีก็ได้
 • ส่วนใหญ่จะแนะนำให้ทำในรายที่มีกระดูกขากรรไกรที่แข็งแรงดี

การฝังรากฟันเทียมแบบปกติ (conventional implant) คืออะไร

การฝังรากฟันเทียมแบบนี้ เป็นเป็นการฝังรากฟันเทียมหลังจากรอแผลถอนฟันหายเรียบร้อยก่อน(ประมาณ2เดือน)จึงค่อยทำการฝังรากฟันเทียม หลังจากฝังรากฟันเทียมแล้วโดยปกติเราจะรอ 2-6 เดือนเพื่อให่ยึดเกาะกับกระดูกข้างเคียงโดยสมบูรณ์ก่อน จึงค่อยใส่ฟันปลอมบนรากฟันเทียมต่อไป การฝังรากฟันเทียมแบบนี้ จะให้ผลการรักษาที่ดีที่สุด

การฝังรากฟันเทียมทันทีหลังถอนฟัน (one day implant) คืออะไร

ด้วยเทคโนโลยีและวัสดุที่ทันสมัยที่โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพBIDH เราสามารถลดจำนวนครั้งของการผ่าตัดลง คือทำการฝังรากฟันเทียมในคราวเดียวกันกับการถอนฟัน(ที่ไม่ติดเชื้อรุนแรง)ไปเลย ถ้าคุณจำเป็นต้องถอนฟัน ในกรณีการฝังรากฟันเทียมแบบปกติ คุณต้องรอให้แผลถอนฟันหายดีก่อนประมาณ2เดือนแล้วจึงกลับมาฝังรากฟันเทียม

การฝังรากฟันเทียมพร้อมใช้งานทันที (immediate load) คืออะไร

วิธีนี้เป็นการกล่าวถึงการใส่ฟันปลอมทดแทนทันทีหลังฝังรากฟันเทียม ซึ่งจะฝังรากฟันเทียมแบบปกติหรือหลังถอนฟันทันทีก็ได้ คุณจะมีฟันทดแทนทันทีหลังจากฝังรากฟันเทียม แต่จะทำได้ก็ต้องผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญถึงความเหมาะสมก่อน ไม่ได้ทำได้ทุกรายไป การตรวจช่องปากและฟันก่อนจึงมีความสำคัญอย่างมากในการเลือกแผนการรักษาให้เหมาะสมกับคุณ

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรากฟันเทียมระดับแนวหน้า

โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ BIDH และคลินิกในเครือได้ผ่านการรักษาการบูรณะฟันทั้งช่องปากและรากฟันเทียมมามากมาย ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรากฟันเทียมของเราแต่ละท่านได้รับคุณวุฒิความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านรากฟันเทียมมากว่า 10 ปี

โรงพยาบาลฟัน BIDH ได้รับการรับรองให้เป็นสถานพยาบาลที่ให้การรักษาด้านรากฟันเทียมและเป็นสถาบันการศึกษาต่อเนื่องในเรื่องการรักษาทางรากฟันเทียมที่ยุ่งยากซับซ้อนโดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมรากฟันเทียม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Implantologists bangkok
Bangkok implant training institute

ขั้นตอนการฝังรากฟันเทียม

tooth implant treatment

1. การเตรียมบริเวณที่จะฝังรากฟันเทียม

จะมีการเปิดเหงือกออกให้เห็นกระดูกในบริเวณที่จะฝังรากฟันเทียม หากมีกระดูกไม่เพียงพอก็ต้องทำการปลูกกระดูกร่วมด้วย หลังจากนั้นจึงใช้หัวกรอนำ เตรียมช่องสำหรับฝังรากฟันเทียม

2. ฝังรากฟันเทียม

เป็นการไขสกรูรากฟันเทียมเข้าไปในช่องของกระดูกที่เตรียมไว้ จากนั้นจึงเย็บปิดแผล

3. รอการเชื่อมติดกันระหว่างรากฟันเทียมกับกระดูกขากรรไกร

ใช้เวลาประมาณ 2-6 เดือน รากฟันเทียมจะยึดติดกับกระดูกขากรรไกรเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งจะมีการตัดไหมหลังฝังรากฟันเทียม 7-14 วัน

4. ต่อส่วนแกนรากฟันเทียม

หลังรากฟันเทียมยึดเกาะกับกระดูกขากรรไกรแล้ว ทันตแพทย์จะทำการไขสกรูส่วนแกนรากฟันเทียมลงไปยึดกับรากฟันเทียม ซึ่งเอาไว้รับกับฟันปลอมที่จะใส่ต่อไป แกนของรากฟันเทียมนี้ ทางโรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพBIDHสามารถกลึงขึ้นรูปได้เอง ตัดปัญหาเรื่องการระยะเวลาการรอคอยและยังควบคุมคุณภาพได้ดีอีกด้วย

5. ใส่ฟันปลอมบนรากฟันเทียม

หลังจากพิมพ์ปากออกมาแล้ว เราจะทำฟันปลอมให้สีและรูปร่างใกล้เคียงกับฟันข้างเคียงของคุณ

6. ดูแลรักษารากฟันเทียมของคุณ

หลังจากการรักษาเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณยังจำเป็นต้องดูแลทำความสะอาดช่องปากของคุณอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมาตรวจฟันประจำปีกับทันตแพทย์ก็ยังเป็นสิ่งสำคัญ

dental x-ray

การใช้เครื่องจำลองภาพร่วมกับการถ่ายภัพรังสี 3มิติ เพื่อการวินิจฉัยและเตรียมการฝังรากฟันเทียมได้ดียิ่งขึ้น

ทำไมจึงควรเลือกฝังรากฟันเทียมกับเรา?

ข้อจำกัดในการฝังรากฟันเทียมทันทีหลังถอนฟัน (one day implant)

ถ้าคุณมีฟันแตกหรือผุจนจำเป็นต้องถอนฟัน เราสามารถฝังรากฟันเทียมได้ทันทีหลังถอนฟัน ถ้าฟันซี่นั้นไม่มีการติดเชื้อที่รุนแรง เพราะไม่ควรมีเนื้อเยื่ออักเสบหรือผิดปกติในบริเวณที่เราจะฝังรากฟันเทียม ปริมาณและคุณภาพของกระดูกขากรรไกรที่ดี ส่งผลต่อความสำเร็จ ผู้ป่วยควรมีสุขภาพช่องปากที่ดีด้วย เพื่อผลการรักษาที่ดี

สภาพของเหงือกและเนื้อเยื่อปริทันต์ของฟันข้างเคียงจะต้องดี รวมถึงการสบฟันที่เหมาะสมด้วย เหมือนกับการรักษาอื่นๆ สิ่งที่จำเป็นอย่างมากคือการเข้ารับการปรึกษากับทันตแพทย์เฉพาะทางรากฟันเทียมเพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับคุณ

วัสดุที่จะเพิ่มอัตราความสำเร็จและลดระยะเวลาการฝังรากฟันเทียมลง

รากฟันเทียมแต่ละยี่ห้อ NobelBiocare, Straumann, SIC invent ยังมีหลายรุ่นให้เลือกใช้ ในแต่ละรุ่นจะมีสารที่เคลือบผิวรากฟันเทียมที่แตกต่างกันซึ่งส่งผลต่ออัตราความสำเร็จและเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะของรากฟันเทียมกับกระดูกขากรรไกร

ด้านล่างนี้เป็นรากฟันเทียมที่ดีที่สุดในระดับโลก ที่คลินิคเรามีให้บริการ :

 • รากฟันเทียมทำจากtitaniumพิเศษ เรียกว่าTiUnite ซึ่งจะเพิ่มชั้นของไทเทเนียมออกไซด์ที่ผิวของรากฟันเทียม พื้นผิวนี้มีรูพรุนที่เหมาะสมในการเหนี่ยวนำให้เกิดการสร้างกระดูกมาเกาะรากฟันเทียม
 • พื้นผิวของรากฟันเทียมมีลักษณะคล้ายโพรงกระดูกของมนุษย์ ซึ่งสามารถซัมซับ และเหนี่ยวนำสารองค์ประกอบในเลือดและเซลล์ต่างๆให้เข้ามาที่ผิวรากฟันเทียม
 • NobelBiocareยังมีรุ่นระดับสูงชื่อ NobelActive เป็นการประสานกันระหว่างTiUniteและสารเคลือบผิวพิเศษที่จะเร่งการเหนี่ยวนำการสร้างกระดูก เหมาะกับการฝังรากฟันเทียมทันทีหลังถอนฟันหรือใส่ฟันปลอมพร้อมใช้งานหลังฝังรากฟันเทียม
 • Straumannได้พัฒนาวัสดุรากฟันเทียมใหม่เรียกว่าRoxolidประกอบด้วยเซอร์โคเนียและไทเทเนียม รับแรงบดเคี้ยวได้ดีขึ้นในขณะที่ตัวรากฟันเทียมมีขนาดเล็กและสั้นลง
 • SLActive เป็นสารเคลือบผิวที่พัฒนาขึ้นอีกระดับที่ช่วยลดระยะเวลาการยึดเกาะของรากฟันเทียมจาก 6-8 สัปดาห์ลงเหลือ 3-4 สัปดาห์ เหมาะกับการฝังรากฟันเทียมทันทีหลังถอนฟันหรือใส่ฟันปลอมพร้อมใช้งาน หลังฝังรากฟันเทียม
 • SLActive เป็นสารเคลือบผิวรากฟันเทียมที่มีคุณสมบัติชอบน้ำ ทำให้เกิดการเหนี่ยวนำสารองค์ประกอบเลือดและสร้างกระดูกและเพิ่มมเสถียรภาพของรากฟันเทียมในระยะแรกของการฝังรากฟันเทียมได้อย่างรวดเร็ว
 • ลดความเสี่ยงในการเกิดรากฟันเทียมล้มเหลวลง 60%
 • พบว่าเมื่อฝังรากฟันเทียมหลังถอนทันที และใส่ฟันปลอมโดยรอแค่4สัปดาห์ มีความสำเร็จอยู่ ที่ 98% ซึ่งเปอร์เซ็นนี้ ทิ้งห่างจากรากฟันเทียมยี่ห้ออื่นๆทั้งหมด
 • SLActive ช่วยให้รากฟันเทียมมีเสถียรภาพ พร้อมใส่ฟันปลอมได้เร็วกว่ารากฟันเทียมทั่วไป

ประเภทของฟันปลอมบนรากฟันเทียม

เราใช้รากฟันเทียมในการทดแทนฟันที่หายไป 1ซี่, หลายซี่, หรือทั้งขากรรไกรก็ตาม โดยใช้ครอบฟัน สะพานฟันหรือฟันปลอมทั้งปากมาใช้ร่วมกับรากฟันเทียม

ทดแทนฟัน1ตำแหน่ง

ทดแทนฟันหลายตำแหน่ง

ทดแทนฟันทั้งปาก

สรุป

ในปัจจุบันการฝังรากฟันเทียมนั้นเป็นเรื่องง่าย ทำเสร็จได้รวดเร็วกว่าแต่ก่อนมาก การฝังรากฟันเทียมแบบปกติยังใช้กันโดยทั่วไปอยู่ ซึ่งเหมาะกับผู้ป่วยที่มีเวลา การฝังรากฟันเทียมแบบทันทีหลังถอนฟัน จะเหมาะกับกรณีที่ฟันที่ถูกถอนไม่มีการติดเชื้อรุนแรงและกระดูกขากรรไกรสมบูรณ์ดี เช่นเดียวกับการฝังรากฟันเทียมพร้อมใช้งาน ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะต้องทำการประเมินควมเหมาะสมเป็นกรณีไป

เทคโนโลยี เทคนิค ประสบการณ์ของทันตแพทย์ ห้องปฏิบัติการทางทันตกรรมที่ดีเลิศ ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ทำให้เราประสบความสำเร็จในการฝังรากฟันเทียม นอกจากนี้ในรากฟันเทียมแต่ละยี่ห้อ แต่ละรุ่น ยังมีสารเคลือบผิวรากฟันเทียมที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มการยึดเกาะระหว่างรากฟันเทียมกับกระดูกขากรรไกรที่แตกต่างกันอีกด้วย

ปรึกษาฟรี

สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการทดแทนฟันที่หายไปของคุณ หรือตรวจสุขภาพช่องปากกับทันตแพทย์ของเราได้ทางออนไลน์ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

คลินิกทำฟัน จัดฟันเฉพาะทาง