เมื่อไหร่ที่คุณจำเป็นต้องใช้บริการผู้ป่วยใน

หน่วยผู้ป่วยในโรงพยาบาล BIDH  เปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้มารับบริการทางทันตกรรมที่ซับซ้อน เช่นการผ่าตัดขากรรไกร การฝังรากฟันเทียมทั้งปาก มีความจำเป็นต้องต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการให้บริการแก่ผู้มารับบริการทันตกรรมที่มีปัญหา หรือภาวะแทรกซ้อน ต้องสังเกตอาการและให้ยาต่อเนื่องภายใต้การดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และทีมผู้ให้การดูแลที่มีประสบการณ์เฉพาะ ด้วยเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยทีได้มาตรฐาน ตลอดจนมีห้องพัก พร้อมด้วย อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ทันสมัย

Jaw surgery clinic sedation

ทันตกรรมภายใต้การให้ยาระงับความรู้สึก คลายความกังวล

ทางโรงพยาบาล BIDH ของเรามีห้องพักรองรับให้แก่คุณและญาติหรือผู้ติดตาม ระหว่างเข้ารับบริการการรักษา โดยห้องพักของเราจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไว้ให้บริการ  บุคคลากรทางการแพทย์ของเราประกอบไปด้วย ทีมแพทย์ และพยาบาล คอยให้การดูแลและช่วยเหลือตลอดระยะเวลาที่คุณเข้ารับบริการการรักษา จนกว่าคุณจะพร้อมและสามารถกลับบ้านได้ 

การให้บริการ หน่วยทันตกรรมผู้ป่วยใน

หน่วยผู้ป่วยใน เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562
โดยตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลทันตกรรม BIDH ซึ่งประกอบด้วย ส่วนบริการอื่นๆ ดังนี้ 

 • ห้องพักผู้ป่วยพิเศษเดี่ยว จำนวน 4 ห้อง
 • ห้องพักฟื้น เพื่อสังเกตอาการ  จำนวน  1 ห้อง (2 เตียง) 
 • ห้องผ่าตัดใหญ่ จำนวน  1 ห้อง
In-patient registration
Post care dental sedation

ห้องพักฟื้น 

Patient rooms

ห้องพักผู้ป่วยใน

Nurse station

เคาน์เตอร์พยาบาล

Dental hospital OR

ห้องผ่าตัด

ทันตกรรมภายใต้การให้ยาระงับความรู้สึก คลายความกังวล

ที่โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ BIDH มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการให้ยาระงับความรู้สึก คลายความกังวลและเป็นมาตรฐานระดับโรงพยาบาลเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการใช้ยายาระงับความรู้สึก คลายความกังวล โดยคุณจะอยู่ภายใต้การดูแลของทีมวิสัญญีแพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาตในโรงพยาบาลเท่านั้น

dental sedation clinic

คุณอาจจมีความจำเป็นจะต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล หากคุณเต้องรับการรักษาทางทันตกรรมที่มีความซับซ้อน เสี่ยงต่อการเกิด หรือเกิดภาวะแทรกซ้อน มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการได้รับการรักษาทางทันตกรรม ต้องการทางเลือกการรักษาแบบใช้ยาระงับความรู้สึก และ/หรือระงับปวดเพื่อคลายความกังวล

ให้เราได้ดูแลคุณ ขณะเข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยใน โดยทีมบุคคลากรวิชาชีพของเรา ซึ่งประกอบไปด้วย ทันตแพทย์ วิสัญญีแพทย์ และพยาบาล ที่พร้อมจะให้การดูแลช่วยเหลือคุณตลอดการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของเรา 

การผ่าตัดขากรรไกร ทันตกรรมรากฟันเทียม การถอนฟัน การปลูกกระดูก

โรงพยาบาลทันตกรม BIDH มีบริการห้องพักพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

ห้องพักผู้ป่วยทุกห้องเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ดังนี้

 •  เตียงปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า
 •  เครื่องปรับอากาศ
 •  ห้องน้ำและห้องอาบน้ำในตัว 
 •  โซฟา 
 •  บริการอาหารในห้องพัก
 •  ตู้เย็นและน้ำดื่ม
 •  กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า
 •  ภาชนะรับประทานอาหาร 
 •  ของใช้ประจำห้องน้ำ
 •  โต้ะรับประทานอาหาร 
 •  ทีวีพร้อมเคเบิ้ลทีวี 
 •  ฟรี Wi-Fi
 •  ตู้เซฟ 
bangkok dental rooms

ข้อคำถามเกี่ยวการให้บริการทันตกรรมหน่วยผู้ป่วยใน 

อัตราค่าบริการผู้ป่วยใน

สำหรับอัตราค่าบริการผู้ป่วยใน โดยคิดอัตรค่าบริการแบบเหมาจ่ายต่อวัน โดยคิดราคารวมอยู่ที่ 9,000 บาท/วัน รายละเอียดประกอบด้วย

 • ห้องพิเศษเดี่ยว 
 • ค่าอาหาร 3 มื้อ (เช้า กลางวัน เย็น) 
 • ค่าบริการทางการพยาบาล (Nursing service) 
 • เครื่องมือ เวชภัณฑ์ และ อุปกรณ์ทางการแพทย์  

หมายเหตุ : ค่ายา ยาระงับความรู้สึกและ/ยาระงับปวด ไม่รวมอยู่ในราคาเหมาจ่ายค่าบริการผู้ป่วยในด้านบน สำหรับญาติหรือผู้ติดตามที่เข้าพักด้วย สามารถแจ้งความประสงค์ เพื่อขอเพิ่มเตียงสำหรับญาติหรือผู้ติดตามและอาหารได้ โดยสามารถสอบถามอัตราค่าบริการกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลลูกค้าของเรา

ค่าใช้จ่ายสำหรับยาระงับความรู้สึกและ/ยาระงับปวด ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนชั่วโมงที่ต้องทำหัตการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องอัตราค่าบริการของการทำหัตถการภายใต้การใช้ยาระงับความรู้สึก และ/ยาระงับปวด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของเราได้ที่ 02-115-8977 หรือ 095-517-1587

คุณสามารถนำญาติหรือบุคคที่ติดตามมาพักด้วยกับคุณได้ โดยเราสามารถจัดเตรียมห้อง และที่นอนเสริมสำหรับญาติหรือบุคคลที่ติดตามมาพักกับคุณได้  และยังสามารถสั่งอาหารพิเศษตามที่ต้องการได้ โดยแจ้งความต้องการให้กับเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ หรือพยาบาลผู้ที่ให้การดูแลผู้ป่วยของเราทราบล่วงหน้า

ห้องพักผู้ป่วยของเราเปิดให้บริการอยู่ที่ชั้น 2 ของอาคารโรงพยาบาลทันตกรรม BIDH

หากคุณได้รับยาระงับความรู้สึกระดับลึกหรือได้รับการดมยาสลบ คุณจะต้องได้รับการประเมินตามเกณฑ์การจำหน่ายผู้ป่วยทั้งหมดครบถ้วนก่อนที่จะได้รับอนุญาติให้ย้ายออกจาห้องพักฟื้น (PACU)  หรือจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลได้  

เกณฑ์การจำหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน

 •  อุณหภูมิร่างกาย และสัญญาณชีพปกติ
 •  ไม่มีการหลั่งของสารคัดหลั่ง
 •  ตื่น รู้สึกตัวดี สามารถรับรู้เวลา บุคคล สถานที่ และสามารถทำตามสั่งได้
 •  เริ่มรับประทานอาหารเหลว หรืออาหารอ่อนได้       
 • สามารถเคลื่อนไหวร่างกายเดินเองได้

ทันตแพทย์เจ้าของไข้จะให้คำแนะนำในเรื่องโภชนาการ การรับประทานยา และการปฏิบัติตัวหลังจำหน่ายกลับบ้าน หากเกิดอาการผิดปกติเช่น มีเลือดไหล ปวด มีไข้  หรือบวม กรุณาติดต่อเราหากมีอาการผิดปกติดังกล่าว

สรุป

คุณอาจจมีความจำเป็นจะต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล หากคุณเป็นผู้มารับการรักษาทางทันตกรรมที่ซับซ้อน เสี่ยงต่อการเกิดหรือเกิดภาวะแทรกซ้อน หรือมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการได้รับการรักษาทางทันตกรรม ต้องการทางเลือกการรักษาแบบใช้ยาระงับความรู้สึก และ/หรือระงับปวดเพื่อคลายความกังวล พักผ่อนได้ โดยที่ไม่มีญาติหรือผู้ติดตามดูแลในกาเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล หน่วยบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล BIDH ของเรามีความพร้อมและยินดีที่จะให้บริการท่าน

คลินิกศัลยกรรมช่องปากโรงพยาบาล BIDH มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการรักษาด้านศัลยกรรมช่องปาก โดยเรามีห้องผ่าตัดที่เฉพาะสำหรับงานทันตกรรม ได้มาตรฐานสากล ว่าด้วยมาตรฐานปราศจากเชื้อ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

ทันตกรรมเพื่อความปลอดภัย ไร้ความเจ็บปวด

ทางเลือกในการใช้ยาระงับความรู้สึก คลายความกังวล ครอบคลุมถึง ชนิดของยาขนาดความแรงของยา วิธีการให้ยา เพื่อที่จะควบคุมระดับการรับรู้ของผู้ป่วย

dental sedation bangkok
การใช้ยาระงับความรู้สึกแบบเล็กน้อย

คือระดับการใช้ยาเพื่อลดความกังวลลงเล็กน้อยโดยการให้รับประทานยา ผู้ป่วยจะยังรู้สึกตัว สงบจนถึงง่วงนอน ตอบคำถามได้อย่างเหมาะสม ผลกระทบต่อการหายใจ และการไหลเวียนเลือดน้อยมาก ร่างกายสามารถปรับตัวช่วยตนเองได้ดี อาจใช้ร่วมกับยาชาเฉพาะที่ จะใช้ทำหัตถการการวินิจฉัย และการรักษาได้หลายอย่าง ผู้ป่วยค่อนข้างปลอดภัยสูงสุด 

IV dental sedation
การใช้ยาระงับความรู้สึกระดับกลาง

คือการให้ยาเพื่อกดระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยลง (อาจแค่รับประทานยาและ/หรือให้ยาทางหลอดเลือดดำ) ผู้ป่วยจะหลับตื้นๆ พูดคุยตอบคำถามได้ดี พอสมควร ผลกระทบต่อระบบการหายใจและระบบไหลเวียนเลือดมากขึ้น แต่ร่างกายสามารถปรับช่วยตัวเองได้พอสมควร

คือการให้ยาเพื่อกดระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยลดลง (อาจเป็นการรับประทานยาร่วมกับยาทางหลอดเลือดดำ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการให้ยาทางหลอดเลือดดำมากกว่า) ผู้ป่วยหลับสนิท หลับลึก ตอบสนองต่อการสนทนาไม่ค่อยได้  แต่ยังคงตอบสนองต่อการกระตุ้นซ้ำๆหรือความเจ็บปวดอยู่  ต้องตะโกนดังๆ พร้อมกับปลุกแรงๆ คำตอบมักไม่เหมาะสม ตอบอย่างไม่รู้ตัว ระบบการหายใจอาจไม่สมบูรณ์จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือช่วยหายใจ และต้องคอยสังเกตระบบความดันโลหิตตลอดการรักษา

Surgery dental clinic
การใช้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไป / ดมยาสลบ (General Anesthesia)

คือการให้ยาเพื่อระงับการรู้สึกตัวของผู้ป่วยอย่างสมบูรณ์ ผู้ป่วยจะไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆรวมถึงความเจ็บปวด ต้องมีการใช้เครื่องมือช่วยหายใจ และดูและระบบความดันโลหิตอย่างใกล้ชิดตลอดการรักษา

การให้ยาคลายความกังวลระดับลึกรวมถึงการวางยาสลบ จะอยู่ภายใต้การดูแลของวิสัญญีแพทย์เท่านั้น

การให้ยาระงับความรู้สึกทางหลอดเลือดดำหรือการดมยาสลบ

ท่านสามารถเข้ารับการปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกบริการทันตกรรมแบบระงับความรู้สึก คลายความกังวล ที่คลินิกศัลยกรรมช่องปาก และหน่วยบริการผู้ป่วยในของโรงพยาบาล BIDH เราได้ฟรี

ทำไมต้องเลือกใช้คลินิกศัลยกรรมช่องปาก โรงพยาบาล BIDH

ที่โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH มีคลินิกเฉพาะทางด้านศัลยกรรมช่องปาก ซึ่งเป็นหนึ่งในคลินิกทันตกรรมในโรงพยาบาลเพียงไม่กี่แห่งในประไทย ที่สามารถให้การรักษาโดยใช้ยาระงับความความรู้สึก คลายความกังวล และลดเจ็บปวดร่วมด้วย ในระหว่างและหลังทำการรักษา

Pain free dentistry
 • การบริการการรักษาโดยใช้ยาระงับความความรู้สึก คลายความกังวล ที่โรงพยาบาลของเรา จะให้การดูแลรักษาโดยวิสัญญีแพทย์ที่มีใบอนุญาติเฉพาะทาง มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญพิเศษ โดยวิสัญญีแพทย์จะใช้เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทางด้านวิสัญญีของผู้ป่วยตาม ASA Classification (American Society of Anesthesiologists) 
 • ในฐานะผู้ให้บริการทางด้านทันตกรรมเฉพาะทาง เราเป็นทางเลือกที่ดี ที่สามารถให้บริการการรักษาโดยใช้ยาระงับความความรู้สึก คลายความกังวล และลดความเจ็บปวด ได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานโรงพยาบาล ซึ่งสิ่งทั้งหมดนี้จะทำให้คุณมั่นใจได้ในความปลอดภัยของผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี
 • โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH นับเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง และเชี่ยวชาญพิเศษด้านทันตกรรมเป็นแห่งแรกๆในประเทศไทยที่ให้บริการการรักษาทางด้านทันตกรรม โดยมุ่งเน้นด้านทันตกรรมแบบครบวงจร จุดเด่นของเราคือมีห้องปฏิบัติการที่ได้รวบรวม บูรณาการเพื่อรองรับงานด้านทันตกรรมทั้งหมด
 • ทันตแพทย์ศัลยกรรมของโรงพยาบาลเราทุกท่าน มีประสบการณ์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดมากกว่า10 ปี
 • การผ่าตัดศัลยกรรมทางช่องปากของโรงพยาบาล BIDH ของเรา ประกอบด้วยทีมทันตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย ซึ่งได้รับการยอมรับจากสมาคมทันตแพทย์เฉพาะทางของประเทศสหรัฐอเมริกาและเยอรมันนี ทำให้ผู้รับริการสามารถมั่นใจได้ว่าการรักษาของคุณจะได้รับการดูแลจากศัลยแพทย์ทางช่องปากที่ดีที่สุด ได้มาตราฐานและความปลอดภัยสูงสุด
 • ทีมศัลยแพทย์ช่องปากและทันตกรรมรากเทียมของเราเป็นระดับอาจารย์ที่สอนทันตแพทย์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย คุณจะได้รับการรักษาโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับต้นๆของประเทศ ซึ่งมีประสบการณ์ในการรักษาในกรณีผู้ป่วยที่ซับซ้อนมาแล้วมากมาย
 • โรงพยาบาล BIDH ของเรามีทันตแพทย์ระดับอาจารย์แพทย์ ซึ่งได้ผ่านการฝึกอบรมจากต่างประเทศและทั้งยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมพิเศษ ในการใช้เทคนิคที่ทันสมัยและเทคนิคขั้นสูงจากการศึกษาทันตกรรมเฉพาะทาง ทำให้มั่นใจได้ว่าการรักษาของคุณจะได้รับความแม่นยำ รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัยจากเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด
thailand oral surgeons
 • โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH  มีรูปแบบการฆ่าเชื้อ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโดยใช้มาตรฐานระดับสากล
 • ทีมทันตแพทย์ พยาบาล และวิสัญญีแพทย์มีใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งคุณมั่นใจได้ว่าการรักษาของคุณ จะอยูในการดูแลของทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรบและมีความเชี่ยวชาญของเฉพาะทางในแต่ละสาขา
Bangkok hospital clinic

คลินิกทำฟัน จัดฟันเฉพาะทาง