คลินิกศัลยกรรมช่องปาก ใบหน้าขากรรไกร ถอนฟันผ่าฟันคุด

การผ่าตัดศัลยกรรมช่องปาก คือการผ่าตัดฟันคุด ถอนฟัน การปลูกกระดูก การฝังรากฟันเทียมและการจัดฟันผ่าตัดขากรรไกร รวมไปถึงการรักษาผ่าตัดอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นต้น  การปรึกษาทันตกรรม  การวินิจฉัยโรคที่เหมาะสม และวางแผนการรักษากับทันตแพทย์เฉพาะทางของเรา เป็นขั้นตอนแรกที่เราต้องทำก่อนการผ่าตัดศัลยกรรมช่องปาก

สารบัญเนื้อหา ศัลยกรรมภายในช่องปาก

ทันตกรรมความงาม

ทำไมคุณต้องเลือกทำศัลยกรรมช่องปากที่คลินิกทันตกรรมของเรา

โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH มีการใช้เทคโนโลยีการวินิจฉัยโรคที่ทันสมัย ได้แก่ เครื่องดิจิตอล CT scan เครื่อง X-ray และเครื่องมือที่ปลอดเชื้อ การฆ่าเชื้อของเครื่องมือทางการผ่าตัดทางทันตกรรม จะถูกทำให้ปราศจากเชื้อโดยใช้เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ  และอุปกรณ์มีการตรวจสอบประสิทธิภาพโดยมีตัวบ่งชี้ทางเคมีและตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อก่อนที่จะใช้เครื่องมือนั้นๆทางงานผ่าตัด

 1. ทีมทันตแพทย์ศัลยกรรมของโรงพยาบาลเรา มีประสบการณ์เฉพาะทางด้านการศัลยกรรมช่องปากมามากกว่า10 ปี
 2. คลินิกศัลยกรรมช่องปากของเรา ประกอบด้วยทีมทันตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย ซึ่งได้สำเร็จการศึกษารับรองเฉพาะทางจากประเทศสหรัฐอเมริกาและเยอรมนี ซึ่งผู้รับริการสามารถมั่นใจได้ว่า การรักษาของคุณจะได้รับการดูแลจากศัลยแพทย์ทางช่องปากที่ได้รับปริญญาสาขาเฉพาะทางในสหรัฐอเมริกาหรือเยอรมนี ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าการรักษาของคุณจะได้รับการดูแลจากทันตแพทย์ระดับนานาชาติ 
 3. ทีมศัลยแพทย์ช่องปากและรากฟันเทียมของเราล้วนแล้วแต่เป็นอาจารย์ทันตแพทย์ที่สอนทันตแพทย์ในระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ การรักษาของคุณจะได้รับการวินิจฉัยจากทันตแพทย์และมีประสบการณ์ในการรักษาในกรณีผู้ป่วยที่ซับซ้อนมาแล้วมากมาย
 4. โรงพยาบาลของเรามีทันตแพทย์ระดับอาจารย์ที่ผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทางจากต่างประเทศมาแล้วและทั้งยังเป็นทันตแพทย์ทางด้านทันตกรรม ในการใช้เทคนิคที่ทันสมัยและเทคนิคขั้นสูง ทำให้มั่นใจได้ว่าการรักษาของคุณจะได้รับความแม่นยำ  และมีความปลอดภัยจากเทคโนโลยีใหม่ของเรา
thailand oral surgeons
 1. โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH  มีรูปแบบการบริการและการรักษาเป็นมาตรฐานระดับสากล เราปฎิบัติตามแนวทางกำหนดมาตรฐานโรงพยาบาลในกระบวนการฆ่าเชื้อ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 
 2. ทีมทันตแพทย์ พยาบาล และวิสัญญีแพทย์ของเรามีใบประกอบวิชาชีพและใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ซึ่งทำให้คุณมั่นใจได้ว่าการรักษาของคุณ จะได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรบและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขา
Bangkok hospital clinic
Pain free dentistry
 • ที่ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาล BIDH เราเป็นหนึ่งในศูนย์รวมทันตกรรมเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทยที่สามารถให้บริการโดยการใช้ยาระงับความรู้สึก หรือการใช้ยาคลายกังวลในการรักษาทางด้านทันตกรรม
 •  เราเป็นโรงพยาบาลทันตกรรมเฉพาะทางแห่งแรกและหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการให้บริการรักษาด้านทันตกรรมเป็นหลัก โดยทางโรงพยาบาลของเรามีระบบเครือข่ายและห้องปฎิบัติ การ ที่ได้รวบรวมและพร้อมให้บริการทางด้านทันตกรรม เราเป็นผู้นำทางด้านการให้บริการที่ดีที่สามารถให้การบริการโดยใช้ยาระงับความรู้สึกที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานสากลโรงพยาบาล
 • การให้บริการโดยใช้ยาระงับความรู้สึกที่โรงพยาบาล BIDH จะให้ภายใต้การดูแลโดยวิสัญญีแพทย์ผู้มีประสบการณ์เฉพาะทาง คุณจะมีความมั่นใจได้ว่าคุณจะมีความปลอดภัยในการรับบริการจากเรา

การรักษาศัลยกรรมช่องปากมีอะไรบ้าง

การถอนฟันและการผ่าฟันคุด

การถอนฟัน เป็นการถอนฟันที่ไม่ดีและไม่สามารถรักษาได้อีกต่อไปหรือส่วนของฟันที่ฝังลึกหรือฟันคุดอยู่ใต้เหงือกออก การผ่าตัดถอนฟันอาจจะทำให้ช่องปากบริเวณที่ผ่าตัดมีแผล

การถอนฟันปกติ

การถอนฟันโดยปกติในช่องปาก มักจะใช้ยาชาเฉพาะที่ร่วมด้วย จากนั้นจะใช้เครื่องมือทางทันตกรรมถอนในส่วนหรือบริเวณที่ต้องการออก

การปลูกถ่ายกระดูกเนื้อเยื่อฟัน

กระดูกฟันที่ได้รับการปลูกถ่ายสำเร็จ จะถูกนำมาแทนที่ในบริเวณเนื้อฟันที่มีกระดูกฟันไม่สมบูรณ์ เพื่อรองรับการฝังรากเทียม การปลูกถ่ายกระดูกเนื้อฟันสามารถทำได้ เนื่องจากเนื้อเยื่อกระดูกจะสามารถเจริญเติบโตขึ้นใหม่ได้

การผ่าตัดทันตกรรมรากฟันเทียม

ทันตกรรมรากฟันเทียม คือการแทนที่รากฟันที่สูญเสียไป กระบวนการทำรากฟันเทียมนั้นมี 2 ขั้นตอน

 1. ขั้นตอนแรก : การผ่าตัดฝังรากฟันเทียม
 2. ขั้นตอนที่สอง : การครอบฟัน 

จัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร

การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกรหรือการผ่าตัดจัดกระดูกขากรรไกร คือการผ่าตัดหรือศัลยกรรมกระดูกขากรรไกรบนใบหน้า เป็นวิธีการรักษาผู้ป่วยที่ประสบปัญหาเรื่องของการสบฟัน ขากรรไกรหรือรูปหน้าผิดรูป

pre-prosthetic surgery clinic

ก่อนการผ่าตัดทันตกรรมบูรณะ

ก่อนการผ่าตัดทันตกรรมบูรณะ อาจมีหัตถการการรักษาที่ต้องทำก่อนการผ่าตัดทันตกรรมบูรณะ โดยมีการสร้างสะพานฟัน การปลูกถ่ายเหงือก และการตัดเหงือก

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการผ่าตัดโดยใช้ยาระงับความรู้สึก ลดความวิตกกังวลของผู้รับบริการ

dental review
Patient review sedation

ศัลยกรรมช่องปากที่ปลอดภัยและไร้ความเจ็บปวด

การผ่าตัดศัลยกรรมช่องปากโดยใช้ยาชาเฉพาะที่จะได้รับการดูแลรักษาโดยศัลยแพทย์ ที่โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ BIDH ที่คลินิกรักษาทันตกรรมชั้น 3,4 และ5 โรงพยาบาลของเรามีเป้าหมายความปลอดภัยผู้ป่วยสากลตามหลักมาตรฐาน JCI โดยมีการบ่งชี้ผู้ป่วยถูกคน ถูกตำแหน่ง และถูกหัตถการ และก่อนเริ่มทำหัตถการจะต้องมีการระบุตำแหน่งที่จะทำการผ่าตัด มีการระบุตัวตนคนไข้ก่อนทำหัตถการ มีการสื่อสารระหว่างทีมให้การรักษา เพื่อบอกกล่าวและตรวจสอบความถูกต้อง ตั้งแต่กระบวนการก่อนเริ่มทำหัตถการได้อย่างถูกต้องอีกครั้ง  

การผ่าตัดศัลยกรรมช่องปากภายใต้การใช้ยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย (ดมยาสลบ) จะทำที่ห้องผ่าตัดซึ่งอยู่บริเวณชั้น 2 รวมทั้งมีห้องพักฟื้นหลังการผ่าตัด (PACU)และห้องผู้ป่วยใน สำหรับผู้ป่วยเข้าพักรักษาตัว โดยโรงพยาบาลของเรามีพยาบาลวิชาชีพให้การดูแลตลอดเวลา วิสัญญีแพทย์ของเรายึดมาตรฐานการประเมินผู้ป่วยตามมาตรฐานอ้างอิงสมาคมวิสัญญีแพทย์สหรัฐอเมริกา  (ASA: American Society of Anesthesiologist) และความปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล JCI (Joint Commission International) 

dental sedation bangkok

การรับประทานยาเพื่อช่วยคลายความกังวล

 • คุณจะยังรู้สึกตัว และสามารถสื่อสารตอบโต้ได้ปกติ 
 • ระดับความรู้สึกตัวในการตอบโต้ยังปกติดี 
 • ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบการหายใจ และระบบการทำงานของระบบหัวใจหลอดเลือดในร่างกาย
IV dental sedation

การฉีดยาระงับความรู้สึกทางหลอดเลือดดำ

 • ผู้ป่วยจะมีความรู้สึกผ่อนคลายและยังคงพูดคุยสื่อสารโต้ตอบได้ โดยการสะกิดหรือสัมผัสตัวเล็กน้อย 
 •  ผู้ป่วยสามารถหายใจเองได้ปกติ
 • ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือช่วยหายใจ
 • ระบบการทำงานของหัวใจหลอดเลือดได้รับการติดตามตลอดการักษา
Surgery dental clinic

การให้แก๊ชหรือยาเพื่อระงับความรู้สึกของผู้ป่วยอย่างสมบูรณ์ จะกระทำในห้องผ่าตัด

 • คุณจะไม่รู้สึกตัว และไม่สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆรวมถึงความเจ็บปวด
 • ระหว่างการรักษาจะต้องมีการใช้เครื่องช่วยหายใจ และติดตามระบบการหายใจ รวมทั้งระบบหัวใจและหลอดเลือดอย่างใกล้ชิด
 • หลังจากการผ่าตัด เราจะมีการวัดระดับความรู้สึกตัวก่อนให้คุณกลับบ้าน และเมื่อจำหน่ายกลับเราแนะนำให้คุณมีผู้ดูแล หรือผู้ติดตามอาการของคุณตลอด 24 ชม.

ประสบการณ์ของศัลยแพทย์

ทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมของเราสำเร็จการศึกษาทันตแพทย์เฉพาะทางจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประทศเยอรมัน มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการรักษาที่มีความยากและซับซ้อนมากมาย  โดยคุณสามารถเข้ามาปรึกษาเพื่อรับการรักษากับศัลยแพทย์พื่อลดความกังวลเกี่ยวกับปัญหาฟันของคุณได้

สรุป

หลายคนกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัดในช่องปาก เช่น การถอนฟันแบบปกติและการถอนฟันคุด การฝังรากเทียม เหงือก และการผ่าตัดขากรรไกร อย่างไรก็ตามด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและเทคโนโลยีทางทันตกรรมในปัจจุบันการทำศัลยกรรมในช่องปากนั้นทำได้รวดเร็วและปลอดภัย

ศัลแพทย์ทางช่องปากของเราจะใช้เครื่องมือ 3D CT scan , การถ่ายภาพดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์ เพื่อช่วยให้คุนได้รับการรักษาที่แม่นยำ ลดขั้นตอนในการผ่าตัดหรือทำหัตถการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

โรงพยาบาลBIDH เป็นโรงพยาบาลศัลกรรมทางช่องปาก  นอกจากนี้คุณสามารถเลือกรับบริการทันตกรรม โดยทำการผ่าตัดโดยไร้ความเจ็บปวดได้ โดยจะทำให้คุณนอนหลับ  ขณะที่ทำคุณจะรู้สึกถึงการผ่าตัดที่กำลังทำอยู่ในขณะนั้น การฉีดยาสลบทางหลอดเลือดดำ และการฉีดยาชาเฉพาะที่ทางเราจะมีการติดตามอาการของคุณตลอดเวลาโดยพยาบาล เพื่อความปลอดภัยในการผ่าตัดของคุณ โรงพยาบาลของเราได้รับมาตรฐานการปลอดเชื้อ ป้องกันการติดเชื้อ ซึ่งทำให้คุณมั่นใจได้ว่าการผ่าตัดทางช่องปากของคุณปลอดเชื้อ ปลอดภัยกับการรักษาของเรา

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษา ศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร

คลินิกทำฟัน จัดฟันเฉพาะทาง