bangkok implant bridges

การทำสะพานฟันบนรากฟันเทียมคืออะไร

การทำสะพานฟันบนรากฟันเทียม คล้ายๆกับการทำครอบฟันบนรากฟันเทียม แต่ในกรณีที่ทดแทนฟันหลายๆซี่ที่อยู่ติดกัน แต่จะมีการลดจำนวนรากฟันเทียมลง และทำเป็นสะพานฟันแทน เช่น ถ้าคุณจะทดแทนฟัน3ซี่ในบริเวณเดียวกัน นอกจากจะทำรากฟันเทียมแบบซี่ต่อซี่แล้ว คุณอาจลดจำนวนรากฟันเทียมลงเหลือแค่หัว-ท้าย และทำสะพานฟันบนรากฟันเทียม2ซี่นั้น โดยยังได้ความแข็งแรงเพียงพอต่อการใช้งาน

ขั้นตอนการทำสะพานฟันบนรากฟันเทียม

1.ก่อนการฝังรากฟันเทียม

ทันตแพทย์รากฟันเทียมจะทำการตรวจในช่องปาก มีการถ่ายภาพรังสีและCT scan เพื่อตรวจสอบกระดูกและตำแหน่งที่จะฝังรากฟันเทียม.

missing posterior teeth

2.ฝังรากฟันเทียม

ทำการฝังรากฟันเทียมลงกระดูกขากรรไกรและรอประมาณ4-6เดือนเพื่อให้กระดูกยึดยิดกับรากฟันเทียม ระหว่างนี้อาจมีการใส่ฟันปลอมชั่วคราวให้

thailand implants

3.ทำสะพานฟันบนรากฟันเทียม

bridge implant

4.เสร็จสิ้นการรักษา

ดูแลสะพานฟันเหมือนฟันธรรมชาติของคุณ โดยการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดใต้สะพานฟัน จากนั้นจะมีการนัดกลับมาตรวจประจำปีตามปกติต่อไป

dental bridges

ความแตกต่างระหว่างสะพานฟันบนรากฟันเทียมและฟันปลอมชนิดถอดได้

เมื่อคุณสูญเสียฟันไปหลายซี่ สะพานฟันร่วมกับรากฟันเทียมมีข้อได้เปรียบมากกว่าฟันปลอมแบบถอดได้ทั่วไป เช่นดูแลรักษาง่าย แข็งแรงทนทาน และใช้งานได้ใกล้เคียงฟันธรรมชาติมากกว่า

bridge implant

สะพานฟันบนรากฟันเทียม

 • ลดปัญหาเรื่องกระดูกละลายตัวและเหงือกร่นจากการสูญเสียฟันไป
 • ติดแน่น หมดปัญหาเรื่องฟันปลอมหลวมหลุด
 • รับประทานอาหารได้อย่างปกติ
 • มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน
 • ใช้เวลาในการทำนานกว่าสะพานฟัน แต่หลังจากกระดูกยึดเกาะกับรากฟันเทียมแล้ว จะแข็งแรงทนทาน ใช้งานได้เหมือนฟันธรรมชาติ
 • ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงกว่าฟันปลอมชนิดถอดได้
bangkok partial dentures

ฟันปลอดแบบถอดได้

 • ค่าใช้จ่ายถูกกว่า
 • ใช้ทดแทนฟันได้หลายๆซี่ หลายรูปแบบ ไม่จำเป็นต้องติดกัน
 • ใช้ฟันธรรมชาติเป็นหลักยึด ซึ่งในระยะยาวจะส่งผลให้โยกหรืออ่อนแอลงได้
 • ต้องคอยถอดฟันปลอมออกมาทำความสะอาด
 • ต้องมาคอยปรับแต่งฟันปลอมเรื่อยๆ เพื่อให้ฟันปลอมแนบกระชับ

ทีมทันตแพทย์เฉพาะทางรากฟันเทียม

ทีมทันตแพทย์เฉพาะทางรากฟันของเรา ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับการรับรองจากสหรัฐอเมริกาและอื่นๆ เป็นผู้บรรยายระดับนานาชาติ มาปรึกษากับทันตแพทย์ทางด้านรากฟันเทียมกัน

ทำไมคุณต้องเลือกทำสะพานฟัน รากเทียมกับเรา

 1. ทันตแพทย์ด้านรากฟันเทียมแต่ละท่านมีประสบการณ์ในด้านรากฟันเทียมและ/หรือฟันปลอมมามากกว่า10ปี
 2. ทีมทันตแพทย์เฉพาะทางของเรา หลายๆท่านได้รับการรับรองความเชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอมเริกาหรือในโซนทวีปยุโรป นั่นคือทันตแพทย์ที่จะดูแลคุณ มีคุณวุฒิถึงขั้นสามารถให้การรักษาผู้ป่วยในประเทศนั้นๆได้
 3. การเลือกมารักษากับเรา คุณจะได้รับการรักษาอย่างถูกต้องสมบูรณ์โดยผู้ผ่านการรักษางานที่ยากและซับซ้อนมามากแล้ว
 4. นอกจากนี้ ทันตแพทย์ของเรายังเป็นผู้สอน,หรือบรรยายในระดับนานาชาติ รวมถึงสถิติความสำเร็จในการฝังรากฟันเทียม กว่า97%จากผู้รับการรักษากว่า10,000ราย มากว่า8ปี
 5. ทันตแพทย์ของเรามีการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเสมอ รวมถึงเทคนิคขั้นสูงในการรักษา คุณจึงได้รับการรักษาที่แม่นยำ แผลเล็ก เจ็บน้อย และปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 6. กลุ่มทันตกรรมรากฟันเทียมของเราใช้รากฟันเทียมStramannและรากฟันเทียมที่มีคุณภาพสูง ให้บริการฝังรากฟันเทียมในประเทศไทยมาแล้วมากมาย
คลินิกรากฟันเทียม
 1. ห้องแลบของเราเป็นหนึ่งในที่แรกๆของประเทศไทย ที่มีการใช้ระบบดิจิติลเพื่อทำส่วนของฟันปลอมบนรากฟันเทียมครบวงจร ตั้งแต่แกนรากฟันเทียมไปถึงครอบฟันเซรามิคบนรากฟันเทียมสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายโดยเฉพาะ
 2. มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาออกแบบและกลึงชิ้นงาน(CAD-CAM) สามารถทำเสร็จได้ภายใน1วัน
 3. ทีมทันตแพทย์ของเราเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีและเทคนิคใหม่ๆ รวมถึงการใช้ระบบคอมพิวเตอร์คำนวณตำแหน่งการฝังรากฟันเทียม(surgical guide)เพื่อความแม่นยำในการฝังรากฟันเทียม การใช้กล้องแสกนฟันในช่องปากแทนการพิมพ์ปากแบบเก่า มีรากฟันเทียมรุ่นใหม่ๆที่เหนี่ยวนำให้กระดูกมายึดเกาะกับรากฟันเทียมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 4. มีห้องปฏิบัติการทางทันตกรรมตั้งในโรงพยาบาล สามารถออกแบบและผลิตชิ้นงานครอบฟันเซรามิคให้สวยงามตามธรรมชาติได้อย่างรวดเร็ว
Dental Implant lab
 1. เพราะเป็นการฝังรากฟันเทียมในโรงพยาบาล จึงมั่นใจได้ในมาตรฐานการปลอดเชื้อ
 2. เราใช้มาตรฐานตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง คุณจึงมั่นใจได้ ว่าจะได้รับการรักษาที่ปลอดภัยอย่างมืออาชีพ
 3. เราเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางทันตกรรมแห่งแรกในประเทศไทย ที่มีห้องผ่าตัดใหญ่ สามารถรองรับการดมยาสลบเพื่อทำฟันได้
 4. ทีมบุคลากรทางการแพทย์ของเราทุกคน มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้อง
Tooth implant clinic

ประเภทของฟันปลอมบนรากฟันเทียม

เราใช้รากฟันเทียมในการทดแทนฟันที่หายไป 1ซี่, หลายซี่, หรือทั้งขากรรไกรก็ตาม โดยใช้ครอบฟัน สะพานฟันหรือฟันปลอมทั้งปากมาใช้ร่วมกับรากฟันเทียม

ทดแทนฟัน1ตำแหน่ง

Several missing teeth

ทดแทนฟันหลายตำแหน่ง

ทดแทนฟันทั้งปาก

เทคนิคและวิธีการทำรากฟันเทียม : การทำรากฟันเทียมของคุณอาจแตกต่างกันไปในวิธีการรักษาและระยะเวลาขึ้นอยู่กับจำนวนของฟันที่ต้องได้รับการฝังราก สภาพช่องปากของคุณ และเทคนิควิธีการรักษาที่เหมาะสม

การฝังรากฟันเทียมแบบปกติ,การฝังรากฟันเทียมทันทีหลังถอนฟัน,การฝังรากฟันเทียมพร้อมใช้งานทันที

ราคา สะพานฟันบนรากเทียม

ค่าใช้จ่ายของสะพานฟันบนรากฟันเทียมจะขึ้นอยู่กับจำนวนของรากฟันเทียมถ้าทดแทนฟัน3ซี่ที่อยู่ติดกัน เราจะใช้รากฟันเทียม 2 รากและสะพานฟัน 3 ซี่

ถ้าทดแทนฟัน4ซี่ที่อยู่ติดกัน เราอาจใช้ : รากฟันเทียม 2 ราก และสะพานฟัน 4 ซี่ หรือ รากฟันเทียม 3 ราก และสะพานฟัน 4 ซี่

bangkok implant bridges

ทดแทนฟัน 4 ซี่

รากฟันเทียม 2 ราก และสะพานฟัน 4 ซี่

thailand implant bridge

ทดแทนฟัน 4 ซี่

รากฟันเทียม 3 ราก และสะพานฟัน 4 ซี่

จำนวนของรากฟันเทียมที่เหมาะสม จะพิจารณาจากแรงบดเคี้ยว เช่นฟันหน้าจะรับแรงบดเคี้ยวน้อยกว่าฟันหลัง คุณสามารถปรึกษาทันตแพทย์รากฟันเทียมเพื่อให้ทราบแผนการรักษา จะได้ประเมินค่าใช้จ่ายได้ นอกจากนี้แล้ว ค่าใช้จ่ายก็ยังขึ้นกับยี่ห้อของรากฟันเทียมที่คุณเลือกด้วย

ค่าใช้จ่ายของครอบฟันบนรากฟันเทียม

สรุป

สะพานฟันร่วมกับรากฟันเทียมใช้ทดแทนการสูญเสียฟันหลายๆซี่ติดกัน ซึ่งจะช่วยลดจำนวนที่จะฝังรากฟันเทียมโดยยังคงมีประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งาน

ปรึกษาฟรี

หากคุณมีความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนฟันหรือต้องการทราบค่าใช้จ่ายสำหรับรากฟันเทียม สอบถามเราได้ที่นี่เพื่อทำการนัดหมาย

คลินิกทำฟัน จัดฟันเฉพาะทาง