อินเลย์ ออนเลย์ และโอเวอร์เลย์ คือการบูรณะฟันที่มีการสูญเสียเนื้อฟันไปค่อนข้างมากจากฟันผุหรือฟันแตกจนเกิดเป็นโพรงขนาดใหญ่เกินกว่าจะทำการอุดฟันตามปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังมีเนื้อฟันเหลือเพียงพอที่จะทำการบูรณะได้ โดยไม่จำเป็นต้องทำการครอบฟัน การบูรณะฟันโดยการสร้างวัสดุบูรณะให้เสร็จเรียบร้อยขึ้นเป็นชิ้นงานภายนอกช่องปาก โดยทำให้มีขนาดพอดีกับโพรงฟันที่เตรียมไว้ ทำให้สามารถถอดใส่ และลองวัสดุบูรณะได้

สามารถทดสอบความแนบสนิทของวัสดุบูรณะกับผนัง และขอบของโพรงฟันที่กรอเตรียมไว้ก่อนที่จะทำการติดด้วยซีเมนต์ยึดต่อไปเพื่อความสวยงามจึงเป็นศาสตร์และศิลป์ขั้นสูงของงานทันตกรรม

การบูรณะฟันแบบอินเลย์ และ ออนเลย์

รับการบูรณะฟันที่มีปัญหากับคลินิกทันตกรรมบูรณะแบบอินเลย์ ออนเลย์ที่ โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH ของเรา โดยทันตแพทย์เฉพาะทางเพื่อการบูรณะฟัน    

อินเลย์และออนเลย์  ต่างจากการอุดฟันธรรมดายังไง?

การอุดฟันแบบอินเลย์ และออนเลย์ มีความคล้ายคลึงกับการอุดฟันธรรมดา แตกต่างตรงที่การอุดฟันแบบอินเลย์ และออนเลย์ ใช้กับคนไข้ที่จำเป็นต้องได้รับการอุดฟันที่มีขนาดใหญ่ไม่สามารถทำการอถทำการอุดฟันแบบธรรมดาได้

 • การอุดฟันแบบอินลย์ : เป็นการอุดฟันด้านในตัวฟัน (Intracoronal Restoration) ที่เกิดภายในขอบเขตของด้านบดเคี้ยวของฟัน 
 • การอุดฟันแบบออนเลย์ : คล้ายคลึงกับการทำอินเลย์ เพียงแต่จะมีพื้นที่ในการอุดมากกว่าคือ ทั้งด้านในตัวฟัน และส่วนที่มีขอบเขตอยู่ผิวนอกของตัวฟัน (Extracoronal Restoration) หรือความผิดปกติที่กินบริเวณกว้างมากกว่า 1 ด้านอาจถึงหลายด้านมากกว่าอินเลย์ แต่ยังไม่ถึงกับมีความจำเป็นต้องทำครอบฟัน การทำออนเลย์จะช่วยรักษาเนื้อฟันได้มากกว่าการเตรียมฟันเพื่อทำครอบฟัน
 • การอุดฟันแบบโอเวอร์เลย์ : คล้ายคลึงกับการทำออนเลย์ แต่พื้นที่ในการอุดมากกว่าคือ ทั้งด้านในตัวฟัน และส่วนที่มีขอบเขตอยู่ผิวนอกของตัวฟันทั้งหมด

ประเภทของการอุดฟันอินเลย์ ออนเลย์ และโอเวอร์เลย์

วัสดุที่สามารถเลือกใช้ในการทำอินเลย์และออนเลย์ แบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆ คือ โลหะกับวัสดุที่สีเหมือนฟัน วัสดุโลหะส่วนมากจะเป็นวัสดุที่มีส่วนประกอบของทอง เพื่อต้องการความแข็งแรงและทนทานในการใช้งานปกป้องโครงสร้างฟันที่เหลืออยู่น้อยไม่ให้มีการแตกหัก ส่วนวัสดุที่มีสีเหมือนฟัน เช่น เรซินคอมโพสิต หรือพอร์ซเลน จะเลือกใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยคำนึงถึงความสวยงามด้วย แต่วัสดุประเภทนี้มีข้อจำกัดในบริเวณที่มีแรงบดเคี้ยวสูงๆ เนื่องจากมีโอกาสเกิดการแตกหักได้สูงกว่าวัสดุประเภทโลหะ

gold inlays

ทองและโลหะผสม

 1. ทองคำจะไม่เป็นสนิม
 2. ผู้รับบริการบางท่านชอบสีทองมากกว่าสีเงินของอมัลกัม
 3. การอุดด้วยทองจะมีความทนทานต่อแรงเคี้ยวมากกว่า
 1. ราคาสูงมาก
 2. ถ้าทั้งทองและอะมัลกัมอุดอยู่ติดกัน อาจะทำให้เกิดการถ่ายเทประจุไฟฟ้า เกิดอาการเสียวฟันเกิดขึ้นได้
glass ionomers

พอร์ซเลน

 1. วัสดุเซรามิกสีเหมือนฟันธรรมชาติ และ สวยงาม
 2. เซรามิกมีความทนทานต่อคราบ และรอยขีดข่วนมากกว่าคอมโพสิตเรซิน
 1. เซรามิคมีความเปราะมากกว่าคอมโพสิตเรซิน
 2. การใช้เซรามิคทั้งอินเลย์และออนเลย์ จำเป็นต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะป้องกันไม่ให้เซรามิคเกิดการแตกหักได้ ซึ่งเซรามิคจะมีความเปราะบางสูงกว่าวัสดุคอมโพสิตเรซิน
porcelain onlays

กลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์

 1. วัสดุกลาสไอโอโนเมอร์ สีจะเข้ากันกับฟันแม้ว่าสีอาจจะไม่เหมือนเท่ากับตัวคอมโพสิตเรซินก็ตาม
 2. ในบางการรักษาการอุดด้วยแก้วไอโอโนเมอร์ไม่จำเป็นต้องเจาะ
 3. กลาสไอโอโนเมอร์ จะมีฟลูออไรด์ซึ่งสามารถช่วยป้องกันฟันผุได้
 4. การอุดฟันเพื่อฟื้นฟูสภาพด้วยกลาสไอโอโนเมอร์ ช่วยป้องกันการรั่วและการผุของฟันได้
 1. กลาสไอโอโนเมอร์ แบบดั้งเดิมนั้นมีความแข็งแรงน้อยกว่าเรซินคอมโพสิต
 2. ใช้เวลาในการรักษานานขึ้นเนื่องจากการอุดด้วยชั้นบาง ๆ จะต้องใช้เวลาการแข็งตัว ก่อนจะทำการอุดชั้นถัดไป

อุดฟันแบบอินเลย์ ออนเลย์ และโอเวอร์เลย์ ดียังไง?

 1. เพิ่มความแข็งแรงให้แก่ฟัน ทนต่อแรงบดเคี้ยว และมีความทนทานมากกว่าการอุดฟันแบบธรรมดา 
 2. ปกป้องเนื้อฟันที่เหลือ และป้องกันการแตกหัก
 3. เป็นอีกทางเลือกแทนการครอบฟันในกรณีที่คนไข้มีปัญหาฟันไม่มากนัก
 4. วัสดุเซรามิกที่ใช้ในการทำจะไม่มีการเปลี่ยนสีจากอายุการใช้งานหรือคราบอาหาร
 5. ให้ความสวยงาม และดูเป็นธรรมชาติกว่าการอุดฟันด้วยอมัลกัม
 6. ขอบเขตในบางตำแหน่งไม่ครอบคลุมลงไปถึงเหงือก ทำให้ทำความสะอาดบริเวณขอบเหงือกเป็นไปได้ง่ายกว่า
 7. ลดอัตราการหดตัวของวัสดุอุดหลังการฉายแสง และลดอาการเสียวฟันภายหลังการบูรณะฟัน 
 8. ลดระยะเวลาในการรักษา ด้วยเทคโนโลยี CAD/CAM ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ และสร้างชิ้นงาน ในกรณีที่คนไข้ต้องบูรณะฟันหลายซี หรือมีขนาดใหญ่ ก็สามารถเตรียมวัสดุบูรณะพร้อมกันภายนอกช่องปากได้
 9. ป้องกันความร้อนหรืออันตรายจากการกรอแต่งวัสดุในช่องปากได้ เนื่องจากมีการตกแต่งชิ้นงานภายนอกช่องปาก
 10. มีอายุการใช้งานนาน

ถ้าหากฟันมีการสูญเสียเนื้อฟันไปค่อนข้างมากจากฟันผุ หรือฟันแตก จนเกิดเป็นโพรงขนาดใหญ่เกินกว่าจะทำการอุดฟันตามปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังมีเนื้อฟันเหลือเพียงพอที่จะทำการบูรณะได้โดยไม่จำเป็นต้องทำการครอบฟันนั้น การทำอินเลย์ ออนเลย์ และโอเวอร์เลย์ เป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีในการรักษา

คำถามเกี่ยวกับการทำอินเลย์ ออนเลย์ และโอเวอเลย์

ขั้นตอนการรักษาของอุดฟันแบบอินเลย์ ออนเลย์

ขั้นตอนการรักษา

หากฟันที่ผุทำให้เกิดช่องขนาดใหญ่ การอุดฟันอาจไม่เหมาะสมที่จะใช้เติมโครงสร้างฟันหลังการรักษา ในกรณีเช่นนี้ทันตแพทย์ของคุณอาจแนะนำการทำอินเลย์ ออนหรือโอเวอร์เลย์ หรือหากมีความเสียหายกับตัวฟันมากกว่าก็จะแนะนำให้ใช้การรักษาครอบฟัน

ขั้นตอนการทำทันตกรรมอินเลย์และออนเลย์ ต้องใช้เวลาประมาณ 2 ถึง 3 ครั้ง ในการเข้ารับการรักษา ครั้งแรกทันตแพทย์จะทำการรักษาหลุมฟันผุและทำการกรอตัวฟันเพื่อรับการอุดด้วยตัวอินเลย์/ออนเลย์ ทันตแพทย์จะทำการบันทึกสีของฟันและพิมพ์ปากของคุณ เพื่อทำแบบจำลองส่งไปยังห้องแล็บทันตกรรมที่ทำชิ้นส่วนอินเลย์/ออนเลย์ ระหว่างรอชิ้นงานทันตแพทย์จะทำการอุดด้วยคอมโพสิตชั่วคราวไปก่อน

เมื่อชิ้นงานเสร็จ อินเลย์/ออนเเลย์จะถูกนำไปแทนที่ตัวคอมโพสิทที่ใช้ในการอุดฟันชั่วคราว และเมื่ออุดเรียบร้อย ทันตแพทย์จะตรวจสอบการกัดของคุณเผื่อทำการปรับเปลี่ยนแก้ไขอีกครั้ง

เมื่อเสร็จสิ้นแล้วคุณจะต้องดูแลรักษาอินเลย์/ออนเลย์ตามคำแนะนำของทันตแพทย์

การดูแลรักษาหลังการทำ อินเลย์ และออนเลย์ 

 • ทำความสะอาดด้วยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง หรือทุกครั้งหลังมื้ออาหาร การแปรงฟันหลังรับประทานอาหารและก่อนนอน เป็นการเริ่มวินัยที่ดีในการดูแลสุขภาพปากและฟันซึ่งเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง
 • ทำความสะอาดโดยใช้ไหมขัดฟันร่วมกับการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้ง
 • ควรบ้วนปากด้วยน้ำยาผสมฟลูออไรด์ก่อนนอนทุกวัน โดยทำกลั้วน้ำยาและอมไว้ในปากอย่างน้อย 1 นาที และไม่ควรดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารภายใน 30 นาทีหลังการบ้วนปาก
 • ควรระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเคี้ยวของแข็งบริเวณที่ได้รับการรักษา
 • พบทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน เพื่อเช็คสุขภาพช่องปาก

ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ BIDH ของเรามีบริการตรวจและให้คำปรึกษาฟรีในการทำอินเลย์ ออนเลย์ โดยปกติอินเลย์และออนเลย์จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการอุดฟัน แต่จะมี ราคาต่ำกว่าการทำครอบฟัน

ค่าใช้จ่ายของอินเลย์และออนเลย์ ขึ้นอยู่กับประเภทของวัสดุที่ใช้และขนาดของอินเลย์และออนเลย์ การทำโอเวอเลย์จะเป็นการฟื้นฟูฟันในลักษณะที่มีพื้นที่ใหญ่กว่าอินเลย์และออนเลย์ ดังนั้นราคาค่า ใช้จ่ายจึงสูงกว่า และราคาของพอซเลนท์อินเลย์ ออนเลย์จะแพงกว่าตัวคอมโพสิท

ราคา&โปรโมชั่นอุดฟัน

สรุป

อินเลย์ออนเลย์และโอเวอร์เลย์ เป็นการฟื้นฟูฟันผุที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งไม่สามารถทำการรักษาอุดแบบคอมโพสิตได้ วัสดุที่ใช้อาจเป็นทอง โลหะ เซรามิกหรือกลาสไอโอโนเมอ ซึ่งมีข้อดีคือคุณสมบัติที่แข็งแกร่งและไม่ทำให้เกิดคราบได้ง่าย

เข้ารับการปรึกษาฟรี

หากคุณสงสัยว่ามีฟันผุ ควรตรวจหาและรักษาฟันผุตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจแก้ไขได้ยากและใช้เวลาในการรักษาระยะยาว

ทำไมถึงต้องเลือกทำอุดฟัน ทำฟันกับคลินิก BIDH

Veneers dentists
bangkok cosmetic clinic
 1. ทีมทันตแพทย์ของเรามีประสบการณ์การทำวีเนียร์นับพันชิ้นงานต่อปีมามากกว่า10 ปี
 2. ดาราและเหล่าคนดัง ไว้วางใจให้เราสร้างรอยยิ้มที่สวยงามดั่งดาราฮอลลิวูดให้กับพวกเขา
 3. ทีมทันตแพทย์ของเราหลายๆคนได้รับใบรับรองคุณวุฒิจากสหรัฐอเมริกาหรือจบหลักสูตรหลังปริญญาจากสหรัฐอเมริกา
 4. เรามีทันตแพทย์ที่ได้รับใรับรองคุณวุฒิจากสหรัฐอเมริกาทั้งด้านทันตกรรมประดิฐษ์และทันตกรรมเพื่อความสวยงามเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย
 5. ทันตแพทย์ของเราเป็นอาจารย์และวิทยากรระดับนานาชาติในด้านทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
Digital cosmetic clinic
ศูนย์ดิจิตอลเพื่อความสวยงาม
dental x-ray
 • โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ BIDH เป็นคลินิกทันตกรรมเพื่อความงามหนึ่งในไม่กี่แห่งในประเทศไทยที่มีห้องปฏิบัติการทันตกรรมดิจิทัลในสถานที่สำหรับงานด้านทันตกรรมบูรณะ และทันตกรรม
 • ฟันของคุณจะถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีพิมพ์ฟันแบบดิจิตอลรวมกับทักษะขั้นสูงของช่างเทคนิคผู้มีความเชี่ยวชาญ
 • ด้วยทางโรงพยาบาลทันตกรรมของเรามีห้องปฏิบัติการทันตกรรมโดยเฉพาะอยู่ภายในโรงพยาบาล ทำให้การทำทันตกกรรมบูรณะสามารถทำได้รวดเร็วและสามารถปรับเปลี่ยนได้ทันที ดังนั้นการรักษาจึงใช้เวลาเพียงไม่นาน
 • ทันตแพทย์ด้านทันตกรรมเพื่อความงาม มีการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลทางทันตกรรมซึ่งรวมถึงการฉายภาพรังสี 3 มิติ (3D CT Scan), การฉายภาพรังสี (X-ray) แบบดิจิตอล, การส่องกล้องภายในช่องปาก, การออกแบบรอยยิ้มแบบดิจิตอลและเทคโนโลยีพิมพ์ฟันด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 • ทันตแพทย์ด้านทันตกรรมเพื่อความสวยงามของโรงพยาบาลทันตกรรม BIDH ได้รับรางวัลผู้ให้บริการทันตกรรมความงามที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับการบริการด้านการแปลงโฉมรอยยิ้มที่มีคุณภาพสูง
 • สื่อทางโทรทัศน์และนิตยสารระดับชาติเกี่ยวกับศิลปะได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับงานศิลปะทางทันตกรรมเพื่อความงามของเรา
คลินิกทันตกรรมเพื่อความงาม

คลินิกทำฟัน จัดฟันเฉพาะทาง