ประเภทการทำงานของการจัดฟันแบบดามอน

การจัดฟันแบบดามอน คือการพัฒนาการติดเครื่องมือจัดฟันโดยที่มีระบบการพัฒนาโดย ดร.ดไวท์ดามอน กับ ออมโค่ และได้รับความนิยมมาเกิน 10 ปีแล้วโดยการจัดฟันชนิดนี้มีบานเกล็ด ที่เครื่องมือซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างมากในตอนนี้ ในระบบของการทำงานของการจัดฟันแบบดามอนนั้นเป็นเครื่องมือที่สามารถทำงานร่วมกับกล้ามเนื้อด้วยแรงเคลื่อนชนิดอ่อนโยนแรงเสียดทานน้อยจึงทำให้การรับรู้ความรู้สึกได้น้อย

 1. จัดฟันดามอน คิว (DamonQ) : เครื่องมือจัดฟันแบบโลหะ
 2. ดัดฟันดามอน 3 (Damon3) : เครื่องมือจัดฟันแบบโลหะและโพลิเมอร์
 3. จัดฟันดามอน เคลียร์ (Damon Clear) : เครื่องมือจัดฟันแบบดามอนแบบใสโปร่งแสง
damon braces

เครื่องมือจัดฟัน ชนิด ดามอนคิว

การจัดฟันแบบ ดามอน คิว แบบดั่งเดิม เป็นโลหะชนิดติดแน่นและมีกลไกในการทำงานโดย ช่วยเคลื่อนฟันได้อย่างอัตโนมัติและมีสบายในช่องปากมากขึ้น

speed braces

เครื่องมือจัดฟันแบบ ดามอน 3

การจัดฟันแบบ ดามอน 3 เป็นการรวมกันกับโลหะ และ เครื่องมือแบบใสโปร่งแสงสำหรับการจัดฟันชนิดนี้จะเน้นความสวยงามมากขึ้นแต่ยังคงมีระบบการเคลื่อนฟันแบบอัตโนมัติอยู่ ตามแบบการจัดฟันแบบดามอนแบบด้ังเดิม

Clear damon braces

การจัดฟันแบบ ดามอน เคลียร์แบบใสโปร่งแสง

ด้วยรูปลักษณ์และความสบายในช่องปาก และเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้รับการรักษาดามอนเคลียร์จะมีความแข็งแรงและมีการใช้งานที่ดีมากขึ้น

ประโยชน์และข้อดีของการจัดฟันแบบดามอน

 1. ตัวเครื่องมือจัดฟันมีกลไกลที่ดีและงานในการเคลื่อนฟันและไม่ต้องใช้ยางรัดเพื่อดึงฟันแบบในอดีตทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด
 2. ตัวเครื่องมือจัดฟันมีแรงเคลื่อนฟันที่มีแรงเสียดทานต่ำซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากในปัจจุบัน
 3. ตัวเครื่องมือจัดฟันของดามอน 3 จะเป็นการผสมผสานของโลหะและแบบใส โปร่งแสงซึ่งทำให้ได้ประโยชน์ทั้งทางการใชง้านและความสวยงาม
 4. มีการทดลองแล้วว่าการจัดฟันแบบดามอนให้ความรวดเร็วมากกว่าการจัดฟันแบบปกติ 6 เดือนขึ้นไป
 5. การจัดฟันแบบใส โปร่งแสงช่วยในการจัดฟันให้ฟันเรียงสวยงามได้แต่จากการวิจัยมา แสดงได้ด้วยว่าการจัดฟันแบบดามอนก็ให้ความแม่นยำในการจัดฟันได้
 6. การทำนัดหมายมาพบทันตแพทย์ที่น้อยกว่าการจัดฟันแบบเดิม หรือ การจัดฟันแบบใส อาจจะเป็นข้อที่สามารถแจ้งให้ผู้รับการรักาาทราบถึงข้อดีหรือประโยชน์ของการจัดฟันชนิดนี้ได้
แหล่งข้อมูลอ้างอิง (เปิด-ปิด)
 1. Eberting JJ, Straja SR, Tuncay OC. Treatment time, outcome and patient satisfaction comparisons of Damon and conventional brackets. Clinical Orthodontics and Research 2001; 4(4):228-234.
 2. Djeu G, Shelton C, Magazini A. Outcome assessment of Invisalign and traditional orthodontic treatment compared with the American Board of Orthodontics objective grading system. American Journal of Orthodontics & Dentofacial Orthopedics 2005; 128(3):292-298.
 3. Sousa R, Magnani M, Nouer D, Silva C, Klein M, Sallum E, Goncalves R. Periodontal and microbiologic evaluation of two methods of archwire ligation: Ligature wires and elatomeric rings. American Journal of Orthodontics & Dentofacial Orthopedics 2008; 134(4):506-512.

เพื่อความรวดเร็ว และ สะดวกสบายมากขึ้น

เครื่องมือจัดฟันแบบดามอน ใช้ทคโนโลยีในการเคลื่อนฟันแบบอัตโนมัติ ทำให้มีความสะดวกรวดเร็ว และสบายในช่องปากมากขึ้น

speed metal braces

สรุป

จัดฟันชนิดดามอนคือหนึ่งในเทคโนโลยีในการจัดฟันแบบเคลื่อนฟันเองอัตโนมัติซึ่งมีให้บริการในโรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : ราคาจัดฟันดาม่อน (อัปเดต 2023)

กลับสู้เครื่องมือจัดฟันแบบSelf-Ligating เปรียบเทียบกับเครื่องมือจัดฟัน3M Unitek SL ประเภทเครื่องมือจัดฟัน

ปรึกษาทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

รับคำปรึกษาที่คลินิกจัดฟันของเราฟรี! รับแผนการรักษาโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมใบหน้าและขากรรไกร

คลินิกทำฟัน จัดฟันเฉพาะทาง