เทคโนโลยี : เครื่องทดสอบ

เครื่องทดสอบความมีชีวิตของประสาทฟัน และวัดความยาวราก

เครื่องทดสอบความมีชีวิตของประสาทฟัน และวัดความยาวรากฟันหรือ Root Apex Locator นี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้ช่วยทันตแพทย์ที่จะช่วยกำหนดความยาวของรากฟัน ที่คลินิกทันตกรรม บางกอก เดนทัล โฮม เครื่องทดสอบความมีชีวิตของประสาทฟัน และวัดความยาวรากฟันที่ เราใช้คือเครื่อง ROOT ZX จากกลุ่มบริษัท J Morita ซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้วัดความยาวของรากฟันด้วยระบบอัตโนมัติ (apex locator) ทั้งยังเป็นเครื่องที่มีการวัดที่ถูกต้องแม่นยำมาก 

การประมวลผลของเครื่อง ROOT ZX จะมีความแม่นยำมากแม้กระทั่งจะมีสารโซเดียมไฮโปคลอไรด์ สารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ น้ำลาย เลือด เนื้อเยื่อในประสาทฟัน ระบบประมวลผลของเครื่อง ROOT ZX จะตรวจวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของรากฟันโดยอัตโนมัติ ซึ่งพร้อมใช้งานทันทีที่เปิดเครื่อง คุณสมบัติพิเศษนี้เองที่ทำให้เครื่อง ROOT ZX เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางทันตกรรมที่ใช้ทดสอบความมีชีวิตของประสาทฟัน และวัดความยาวรากฟันที่มีราคาสูงที่สุดในแวดวงตลาดเครื่องมือทางทันตกรรม