ทันตกรรมประดิษฐ์ : ฟันปลอม

การทำฟันปลอม

การทำฟันปลอมเป็นการทดแทนฟันที่สูญเสียไปแบบไม่ติดแน่น ทำมาจากวัสดุเรซิน หรือบางครั้งอาจเป็นการผสมของวัสดุหลายชนิด 

การทำฟันปลอมนั้นสามารถทำเพื่อแทนที่ฟันทั้งหมดหรือเพียงแค่บางซี่ก็ได้ ซึ่งในกรณีนี้สามารถช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาฟันล้มและฟันห่างได้

การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมเพื่อรองรับแผงฟันปลอม ( Implant-Supported Over Dentures)

การทำฟันปลอมทับรากเป็นการทำฟันปลอมแบบทั่วไปชนิดหนึ่ง ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับการทำฟันปลอมทั้งปากแบบทั่วไป จะมีความแตกต่างกันเพียงการทำฟันปลอมแบบทับรากนั้นไม่จำเป็นจะต้องถอนฟันทั้งหมดและยังต้องใช้ฟันตามธรรมชาติหนึ่งซี่หรือมากกว่าเป็นหลักยึด เพื่อให้ความมั่นคงแก่ฟันปลอมที่สวมใส่และเพิ่มสมรรถนะในการบดเคี้้ยวให้มากกว่าฟันปลอมแบบทั่วไป แต่การทำฟันปลอมชนิดนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า รวมไปถึงขั้นตอนในการเตรียม และจำนวนครั้งในการพบแพทย์ที่มากกว่าด้วย

>> ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปลูกรากฟันเทียมเพื่อรองรับแผงฟันปลอม

การทำฟันปลอมแบบทันที (Immediate Dentures) หรือแบบใส่ได้ทันที

การทำฟันปลอมแบบถอดได้บางส่วน (Removable Partial Denture) 

ฟันปลอมแบบถอดได้บางส่วนที่ติดยึดกับฟันตามธรรมชาติด้วยโลหะเกี่ยว หรือสลักยึด (precision attachments) ซึ่งสลักยึดนี้จะให้ความสวยงามเป็นธรรมชาติมากกว่าขอเกี่ยวโลหะ และเป็นที่สังเกตเห็นได้ยากอีกด้วย 

การทำฟันปลอมแบบทั้งปาก ( Complete Denture) 

เป็นการทำฟันปลอมเพื่อทดแทนฟันทั้งปาก สามารถเริ่มสวมใส่ได้ภายหลังจากแผลที่ถูกถอนฟันได้สมานตัวและมีสภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้ว 

>> ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระหว่างการทำสะพานฟัน การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม การทำฟันปลอมแบบถอดได้ ในการทดแทนฟันที่สูญเสียไป