ทันตกรรมประดิษฐ์ : ครอบฟันและสะพานฟัน

การทำครอบฟัน (Crowns) และสะพานฟัน (Bridges)

การทำสะพานฟันเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถช่วยทดแทนฟันที่สูญเสียไปหนึ่งซี่หรือมากกว่า ที่อยู่ระหว่างฟัน 2 ซี่ โดยมีฟันปลอมที่ใช้แทนที่ฟันที่สูญเสียไปเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างครอบฟันที่ใช้ครอบฟันทั้ง 2 ซี่นั้น 

ข้อดีของการทำครอบฟันและสะพานฟันแบบใช้วัสดุเซรามิกล้วน (Full Porcelain)

  1. ให้ความสวยงามแลดูเป็นธรรมชาติ ครอบฟันจะไม่มีความทึบแสง
  2. มีความแข็งแรงและมีความใสเงางามเหมือนฟันจริง 
  3. ไม่มีปัญหารอยเชื่อมต่อบริเวณขอบเหงือกที่มีสีเทาหรือดำ 

>> ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับครอบฟันและสะพานฟันแบบเซรามิกล้วน

การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมแบบรองรับครอบฟันและสะพานฟัน (Implant-Supported Crowns/Bridges Restoration)

  1. มีความมั่นคงและแข็งแรงสูง (เนื่องจากยึดติดแน่นกับรากฟันเทียม) 
  2. รากฟันเทียมไม่สามารถผุได้ 
  3. ช่วยป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับฟันซี่ข้างเคียงได้ เช่นปัญหาฟันล้ม ปัญหาโรคเหงือก เป็นต้น 
  4. สามารถปรับแต่งเพื่อให้ได้การสบฟันที่เหมาะสมได้ 
  5. ช่วยเพิ่มสมรรถภาพในการพูดและการบดเคี้ยว 
  6. ช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงโครงหน้าหรือรอยย่นที่เกิดจากการสูญเสียฟัน (Loss of Vertical Dimension) 
  7. หลีกเลี่ยงการใส่ฟันปลอมแบบถอดได้ 

>> ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม

>> ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้ิอเปรียบเทียบระหว่างการทำสะพานฟัน การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม และการทำฟันปลอมแบบถอดได้ ในการทดแทนฟันที่สูญเสียไป