ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthetic Dentistry)

ทันตกรรมประดิษฐ์เป็นอีกสาขาหนึ่งทางทันตกรรมที่มุ่งเน้นด้านการซ่อมแซมฟันที่สึกหรอ มีปัญหาหรือแทนที่่ฟันที่สูญเสียไป ไม่ว่าจะเป็นเพียงหนึ่งซี่หรือทั้งหมด ซึ่งในการทดแทนฟันที่สูญเสียไปนั้นสามารถทำได้หลายวิธีเช่น การทำครอบฟัน การทำสะพานฟัน การทำฟันปลอมแบบติดแน่่นหรือแบบถอดออกได้ และการปลูกรากฟันเทียม เป็นต้น

ที่บางกอก เดนทัล โฮม เราให้บริการทางทันตกรรมประดิษฐ์ทั้งหมดคือ ครอบฟัน สะพานฟัน ฟันปลอมทุกประเภท ซึ่งเราได้เลือกใช้วัสดุของ IPS Empress porcelain ที่ช่วยให้ผลงานที่ได้มีความสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากทันตกรรมประดิษฐ์

ข้อดีของการทดแทนฟันที่สูญเสียไปโดยการทำฟันปลอมและสะพานฟันคือ

  1.  ป้องกันการเกิดปัญหาฟันล้ม 
  2. ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาของการถูกทำลายของเนื้อเยื่อโดยรอบ
  3. ลดปัญหาความยุ่งยากในการทำความสะอาดฟัน ฟันผุ และโรคเหงือก นื่องจากฟันล้มหรือฟันเคลื่อนที่ไปยังบริเวณที่ว่าง 
  4. ช่วยเสริมสร้างบุคลิกและรอยยิ้มที่สวยงาม 
  5. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร 
  6. อาจสามารถช่วยเพิ่มสมรรถภาพในการพูด 
  7. ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาของรูปหน้าเนื่องจากการสูญเสียฟัน (Loss of vertical dimension)

>> ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้ิอเปรียบเทียบระหว่างการทำสะพานฟัน การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม และการทำฟันปลอมแบบถอดได้ ในการทดแทนฟันที่สูญเสียไป