ทันตกรรมสำหรับเด็ก

เด็กทุกคนที่มาที่ คลินิกทันตกรรม บางกอก เด็นทัล โฮม จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทันตแพทย์ ส่วนวิธีการในการดูแลรักษานั้นจะขึ้นอยู่กับความเห็นของทันตแพทย์ 

ยกตัวอย่างเช่น การให้ความรู้ด้านทันตกรรม การควบคุมฟันแท้ที่จะขึ้นต่อจากฟันน้ำนม การให้คำปรึกษาเรื่องโภชนาการที่เหมาะสมกับเด็ก ๆ การดูแลฟันเด็กโดยให้ฟลูออไรด์ การอุดฟันน้ำนมเพื่อเป็นฐานฟันที่ดีสำหรับฟันแท้ที่กำลังจะขึ้น การเคลือบร่องฟันแท้ให้แก่เด็กด้วยวัสดุเคลือบร่องฟัน (sealant ) การใส่เครื่องมือรักษาช่องว่างของฟันในกรณีที่ฟันน้ำนมหลุดเร็วเกินไป หรือเครื่องมือที่ช่วยจัดฟันที่ล้ม, การรักษารากฟันและรักษาด้วยการทำครอบฟัน เพื่อเก็บรักษาฟันน้ำนมไว้

การบริการด้านทันตกรรมสำหรับเด็กที่ คลินิกทันตกรรม บางกอก เด็นทัล โฮม มีดังนี้

  • ทำความสะอาดและขัดฟัน
  • ควบคุมพฤติกรรมของเด็กและการอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 
  • การรักษารากฟันเด็ก
  • การครอบฟัน(stainless steel crown)
  • ให้ฟลูออไรด์(Topical Fluoride) 
  • การใส่เครื่องมือที่รักษาช่องว่างของฟันเด็กในกรณีที่ฟันน้ำนมหลุดเร็วเกินไป(Space Maintainer) หรือเครื่องมือที่ช่วยจัดฟันที่ล้ม(Space Regainer) (ในกรณีที่จำเป็น) 
  • การตรวจสุขภาพฟันอย่างสม่ำเสมอ 

ถ้าต้องการนัดพบทันตแพทย์ คุณสามารถติอต่อสอบถามรายละเอียดได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ 

ข้อมูลอ้างอิงของการดูแลสุขภาพทางช่องปากสำหรับเด็ก 

การดูแลฟันเด็กจาก GUM