ทันตกรรมจัดฟัน : การจัดฟันด้านใน

 

การจัดฟันด้านในแบบไม่เห็นเครื่องมือ 

การจัดฟันด้านในแบบไม่เห็นเครื่องมือ ( STb Lingual braces ) เป็นการจัดฟันแบบติดแน่นด้านหลังของฟันจึงเป็นที่สังเกตุเห็นได้ยาก และจำเป็นต้องทำการรักษาโดยทันตแพทย์ผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะซึ่งต้องใช้เทคนิคพิเศษและแผนการรักษาที่ซับซ้อนและมีความยากกว่าการจัดฟันแบบธรรมดา การจัดฟันประเภทนี้มีประสิทธิภาพการรักษาสูงเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาการเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติแต่ไม่ประสงค์ที่จะให้ผู้อื่นเห็นเครื่องมือจัดฟัน

STb Lingual braces เป็นเครื่องมือจัดฟันรุ่นล่าสุด ซึ่งมีขนาดเล็กมาก ส่งผลให้ไม่รบกวนการพูดของผู้รับการจัดฟันในขณะจัดฟัน และคนไข้ส่วนใหญ่สามารถปรับตัวให้คุ้นเคยกับเครื่องมือชนิดนี้เร็วกว่า เครื่องมือจัดฟันด้านในรุ่นเดิมมาก

เครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่นโดยทั่วไปประกอบด้วย วัสดุที่ติดบนผิวฟัน (โลหะหรือเซรามิก) และลวด ซึ่งการจัดฟันโดยทั่วไปจะทำการติดเครื่องมือบนผิวฟันด้านหน้า ขณะที่การจัดฟันด้านใน จะทำการติดเครื่องมือด้านหลังของฟัน 

การจัดฟันด้านในจะมีความซับซ้อนกว่าการจัดฟันแบบทั่วไปเนื่องจากผิวฟันด้านหลังจะมีลักษณะและรูปร่างเฉพาะตัว โดยฟันแต่ละซี่จะมีขนาดและความโค้งที่แตกต่างกัน ดังนั้นการจัดฟันด้านในจึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษที่มีความเหมาะสมกับรูปร่างของฟันซี่นั้นๆ 

คุณประโยชน์ของการจัดฟันด้านใน 

 • เป็นที่สังเกตุเห็นได้ยาก 
 • สามารถแก้ปัญหาการเรียงตัวของฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 • มีผลกระทบต่อการออกเสียงน้อย

ขั้นตอนการรักษาด้วยการจัดฟันด้านใน

 • ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยและการวางแผนการรักษา 
 1. การตรวจและบันทึกข้อมูลของผู้เข้ารับบริการ 
 2. การวางแผนการรักษาที่เหมาะสมหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด 
 3. การพิมพ์ปากเพื่อการเตรียมอุปกรณ์จัดฟัน 
 • ขั้นตอนการติดเครื่องมือจัดฟันด้านใน 
 • การตรวจเป็นประจำทุกเดือนเพื่อการปรับอุปกรณ์จัดฟัน 
 • การใส่เครื่องมือคงสภาพฟันหลังเสร็จสิ้นการจัดฟัน 

คำแนะนำด้านการดูแลรักษาขณะรับการจัดฟัน 

 • ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีความแข็งหรือเหนียว 
 • ไม่ควรเคี้ยวหรือกัดของแข็ง เนื่องจากการหลุดของวัสดุจัดฟันจะก่อให้เกิดความล่าช้าในการจัดฟันได้ 
 • การดูแลรักษาสุขภาพปากและฟันอย่างถูกวิธีมีความสำคัญเสมอ 

 

ทำตามคำแนะนำของทันตแพทย์ด้านการดูแลรักษาความสะอาดอย่างถูกวิธี ช่วยป้องกันการเกิดปัญหาในช่องปากต่างๆ เช่น การเกิดฟันผุได้