ทันตกรรมจัดฟัน : การจัดฟันแบบใส Invisalign 

Invisalign เป็นนวัตกรรมใหม่ของการจัดฟันเพื่อฟันที่เป็นระเบียบสวยงาม โดยไม่ต้องติดเครื่องมือที่สร้างความรำคาญและบั่นทอนความมั่นใจในตนเอง ด้วยวัสดุใส ไร้สี ที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเน้นความโปร่งใส เพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกตุเห็นได้ง่ายเมื่อสวมใส่ สามารถถอดออกได้ และยังให้ความรู้สึกที่สะดวกสบายแก่ผู้ต้องการจัดฟันมากกว่าการติดเครื่องมือแบบทั่วไป 

ทั้งนี้การจัดฟันแบบนี้ยังช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาการเกิดฟันผุอันเนื่องจากความไม่สะดวกในการดูแลรักษาความสะอาดของผู้จัดฟันแบบติดเครื่องมืออีกด้วย 

อย่างไรก็ตามการจัดฟันแบบนี้ยังมีข้อจำกัดคือสามารถที่จะใช้ได้กับลักษณะของฟันบางประเภทเท่านั้น รวมไปถึงยังต้องการการใส่ใจเป็นพิเศษในการสวมใส่ของผู้จัดฟันด้วย 

การจัดฟันแบบถอดได้ไม่เห็นเครื่องมือ (Invisalign) 

เป็นเครื่องมือแบบใหม่ในการจัดฟัน ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาการเรียงตัวของฟันให้มีความสวยงามและเหมาะสมได้ โดยเครื่องมือจัดฟันชนิดนี้จะมีความใสซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อคนไข้แต่ละท่านโดยเฉพาะ และสามารถถอดออกได้เมื่อต้องการ โดยทันตแพทย์จะทำแผนการรักษาทุกท่านกับทันตแพทย์จัดฟันของ บริษัทอินวิสไลน์ในอเมริกา และแสดงผลการรักษาแก่ท่านโดย แบบจำลองในคอมพิวเตอร์ก่อนเริ่มการรักษาคนไข้ทุกคน โดยขณะสวมไส่เครื่องมือจัดฟันประเภทนี้ยากที่ผู้ใดจะมองเห็นว่าท่านจัดฟันอยู่ 

คุณประโยชน์ของการจัดฟันแบบ Invisalign 

 • ไม่เป็นที่สะดุดตา เพราะมีความใสสังเกตุเห็นได้ยาก 
 • สามารถถอดออกได้ ง่ายในการรับประทานอาหารและการทำความสะอาด 
 • ไม่มีวัสดุที่สามารถติดเศษอาหารและคราบสกปรกซึ่งเป็นสาเหตุของฟันผุ 
 • การเรียงตัวของฟันที่เหมาะสมและถูกต้องช่วยให้มีสุขภาพเหงือกที่ดี 
 • ไม่รบกวนการพูด การทำงานที่ต้องใช้การพูดมากๆ 

หมายเหตุ การจัดฟันแบบ Invisalign ไม่สามารถทำได้ในทุกกรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้รักษา 

ขั้นตอนการรักษา 

ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยและพิจารณาความเหมาะสม 

 1. ทันตแพทย์ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญการจัดฟันแบบ Invisalign จะทำการตรวจและวางแผนการรักษา 
 2. การจดบันทึกข้อมูล การเอ๊กซเรย์และการพิมพ์ปากเพื่อการศึกษา ถ่ายภาพใบหน้าและ ภายในช่องปาก แล้วจัดส่งข้อมูลทั้งหมดไปศูนย์อินวิสไลน์ที่สำนักงานใหญ่ที่สหรัฐอเมริกา 

ขั้นตอนการจัดทำเครื่องมือ 

 1. การทำ CT scan (Computed Tomography หรือ CAT scan) ช่วยให้การผลิตเครื่องมือมีความถูกต้องสูงสุด 
 2. การใช้โปรแกรม CAD (Computer Aided Design) ช่วยในการวางแผนการเคลื่อนตัวของฟัน 
 3. หลังจากนั้นทันตแพทย์จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด ก่อนทำการสรุปแผนการรักษาให้คนไข้ทราบพร้อมแสดงแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ของผลการรักษา และสั่งดำเนินการผลิตอุปกรณ์จัดฟันและส่งกลับมาให้ผู้รับการจัดฟัน

การใส่เครื่องมือ 

 1. ทันตแพทย์จะทำการใส่เครื่องมือและตรวจดูความพอดี 
 2. การเข้าพบทันตแพทย์ตามที่นัดหมายเพื่อการปรับอุปกรณ์และการตรวจความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของการรักษา โดยคนไข้จะพบทันตแพทย์จัดฟันทุกๆ 6-8 สัปดาห์ 
 3. การเปลี่ยนชิ้นอุปกรณ์เมื่อผู้เข้ารับบริการมีตำแหน่งฟันที่เหมาะสมตามแผนการรักษา ซึ่งการเปลียนอุปกรณ์จะดำเนินตามแผนการรักษาจนกว่าจะเสร็จสิ้น 

หมายเหตุ จำนวนของเครื่องมือที่ใช้ทั้งหมดในการจัดฟันจะขึ้นอยู่แต่ละบุคคลซึ่งมีลักษณะและปัญหาการเรียงตัวของฟันที่แตกต่างกัน 

ผู้เข้ารับการจัดฟันอาจมีความรู้สึกปวดหรือไม่สะดวกสบายในระยะแรกของการจัดฟันซึ่งจะหายได้เองเมื่อร่างกายสามารถปรับตัวกับเครื่องมือจัดฟันที่ใส่แล้ว โดยอาการปวดสามารถแก้ไขเบื้องต้นด้วยการรับประทานยาแก้ปวดได้ 

การดูแลรักษาสุขภาพฟันและอุปกรณ์การจัดฟัน 

 • เพื่อสุขอนามัยที่ดี ควรดูแลความสะอาดฟันตามปกติเนื่องจากท่านสามารถถอดเครื่องมือออกจากฟันแล้วทำความสะอาดตามปกติได้ 
 • ควรทำตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด ทั้งด้านการทำความสะอาดและวิธีการใช้ไหมขัดฟันและการแปรงฟันอย่างถูกวิธี 

ประสบการณ์จากผู้มาใช้บริการ