จัดฟันแบบใส Invisalign ดียังไง ทำไมถึงเป็นที่นิยม

จัดฟันใส Invisalign เป็นนวัตกรรมใหม่ของการจัดฟันเพื่อฟันที่เป็นระเบียบสวยงาม โดยไม่ต้องติดเครื่องมือที่สร้างความรำคาญและบั่นทอนความมั่นใจในตนเอง ด้วยวัสดุใส ไร้สี ที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเน้นความโปร่งใส เพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกตุเห็นได้ง่ายเมื่อสวมใส่ สามารถถอดออกได้ และยังให้ความรู้สึกที่สะดวกสบายแก่ผู้ต้องการจัดฟันมากกว่าการติดเครื่องมือแบบทั่วไป

 

ทั้งนี้การจัดฟันแบบนี้ยังช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาการเกิดฟันผุอันเนื่องจากความไม่สะดวกในการดูแลรักษาความสะอาดของผู้จัดฟันแบบติดเครื่องมืออีกด้วย อย่างไรก็ตามการจัดฟันแบบนี้ยังมีข้อจำกัดคือสามารถที่จะใช้ได้กับลักษณะของฟันบางประเภทเท่านั้น รวมไปถึงยังต้องการการใส่ใจเป็นพิเศษในการสวมใส่ของผู้จัดฟันด้วย

ปรึกษาปัญหาจัดฟันโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ปรึกษาหมอฟัน

 

สารบัญการจัดฟันแบบใส

 • การดูแลรักษาสุขภาพฟันและอุปกรณ์การจัดฟันใส
 • ขั้นตอนการรักษา
 • ประโยชน์ของการจัดฟันใส Invisalign
 • คำถามที่พบบ่อยในการจัดฟันแบบใส

 

การจัดฟันแบบถอดได้ไม่เห็นเครื่องมือ

เป็นเครื่องมือแบบใหม่ในการจัดฟัน ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาการเรียงตัวของฟันให้มีความสวยงามและเหมาะสมได้ โดยเครื่องมือจัดฟันชนิดนี้จะมีความใสซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อคนไข้แต่ละท่านโดยเฉพาะ และสามารถถอดออกได้เมื่อต้องการ โดยทันตแพทย์จะทำแผนการรักษาทุกท่านกับทันตแพทย์จัดฟันของ บริษัทอินวิสไลน์ในอเมริกา และแสดงผลการรักษาแก่ท่านโดย แบบจำลองในคอมพิวเตอร์ก่อนเริ่มการรักษาคนไข้ทุกคน โดยขณะสวมไส่เครื่องมือจัดฟันประเภทนี้ยากที่ผู้ใดจะมองเห็นว่าท่านจัดฟันอยู่

 

จัดฟันราคา

ขั้นตอนการรักษา

ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยและพิจารณาความเหมาะสม

 1. ทันตแพทย์ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญการจัดฟันแบบ Invisalign จะทำการตรวจและวางแผนการรักษา 
 2. การจดบันทึกข้อมูล การเอ๊กซเรย์และการพิมพ์ปากเพื่อการศึกษา ถ่ายภาพใบหน้าและ ภายในช่องปาก แล้วจัดส่งข้อมูลทั้งหมดไปศูนย์อินวิสไลน์ที่สำนักงานใหญ่ที่สหรัฐอเมริกา 

 

จัดฟันราคา

การจัดทำเครื่องมือ

 1. การทำ CT scan (Computed Tomography หรือ CAT scan) ช่วยให้การผลิตเครื่องมือมีความถูกต้องสูงสุด
 2. การใช้โปรแกรม CAD (Computer Aided Design) ช่วยในการวางแผนการเคลื่อนตัวของฟัน
 3. หลังจากนั้นทันตแพทย์จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด ก่อนทำการสรุปแผนการรักษาให้คนไข้ทราบพร้อมแสดงแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ของผลการรักษา และสั่งดำเนินการผลิตอุปกรณ์จัดฟันและส่งกลับมาให้ผู้รับการจัดฟัน

 

จัดฟันราคา

การใส่เครื่องมือจัดฟัน

 1. ทันตแพทย์จะทำการใส่เครื่องมือจัดฟันใส Invisalign และตรวจดูความพอดี
 2. การเข้าพบทันตแพทย์ตามที่นัดหมาย เพื่อการปรับอุปกรณ์และการตรวจความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของการรักษา โดยคนไข้จะพบทันตแพทย์จัดฟันทุกๆ 6-8 สัปดาห์
 3. การเปลี่ยนชิ้นอุปกรณ์เมื่อผู้เข้ารับบริการมีตำแหน่งฟันที่เหมาะสมตามแผนการรักษา ซึ่งการเปลียนอุปกรณ์จะดำเนินตามแผนการรักษาจนกว่าจะเสร็จสิ้น

 

หมายเหตุ จำนวนของเครื่องมือที่ใช้ทั้งหมดในการจัดฟันจะขึ้นอยู่แต่ละบุคคลซึ่งมีลักษณะและปัญหาการเรียงตัวของฟันที่แตกต่างกัน 

ผู้เข้ารับการจัดฟันอาจมีความรู้สึกปวดหรือไม่สะดวกสบายในระยะแรกของการจัดฟันซึ่งจะหายได้เองเมื่อร่างกายสามารถปรับตัวกับเครื่องมือจัดฟันที่ใส่แล้ว โดยอาการปวดสามารถแก้ไขเบื้องต้นด้วยการรับประทานยาแก้ปวดได้ 

 

การดูแลรักษาสุขภาพฟันและอุปกรณ์การจัดฟัน

ดูแลฟัน

 • เพื่อสุขอนามัยที่ดี ควรดูแลความสะอาดฟันตามปกติเนื่องจากท่านสามารถถอดเครื่องมือออกจากฟันแล้วทำความสะอาดตามปกติได้ 
 • ควรทำตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด ทั้งด้านการทำความสะอาดและวิธีการใช้ไหมขัดฟันและการแปรงฟันอย่างถูกวิธี 

 

ประโยชน์ของการจัดฟันใส


 • ไม่เป็นที่สะดุดตา เพราะมีความใสสังเกตุเห็นได้ยาก 
 • สามารถถอดออกได้ ง่ายในการรับประทานอาหารและการทำความสะอาด 
 • ไม่มีวัสดุที่สามารถติดเศษอาหารและคราบสกปรกซึ่งเป็นสาเหตุของฟันผุ 
 • การเรียงตัวของฟันที่เหมาะสมและถูกต้องช่วยให้มีสุขภาพเหงือกที่ดี 
 • ไม่รบกวนการพูด การทำงานที่ต้องใช้การพูดมากๆ 
จัดฟันใส

หมายเหตุ การจัดฟันแบบ Invisalign ไม่สามารถทำได้ในทุกกรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้รักษา 

 

รีวิวจัดฟันแบบใสจากผู้มาใช้บริการ

 

คำถามที่พบบ่อยในการจัดฟันใส

ถาม : จัดฟันใสมองไม่เห็นเลยจริงหรือเปล่า?

ตอบ : ชุดเครื่องมือจัดฟันใสจะมีความใส มองแทบไม่เห็น ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าใส่เครื่องมือจัดฟันอยู่ เหมาะสำหรับคนที่ต้องการจัดฟันไม่เห็นเครื่องมือจัดฟัน

ถาม : จัดฟันใสใช้เวลาจัดฟันกี่ปี

ตอบ : ระยะเวลาในการจัดฟันใสจะขึ้นอยู่กับลักษณะฟันของแต่ละบุคคล โดยทันตแพทย์จะเป็นผู้พิจารณา ซึ่งการรักษาโดยเฉลี่ยจะใช้เวลาประมาณ 12-18 เดือน

ถาม : จัดฟันใสจะต้องถอนฟันไหม

ตอบ : ขึ้นอยู่กับลักษณะฟันของแต่ละบุคคล ซึ่งคุณทันตแพทย์จะเป็นผู้พิจารณา

ถาม : ฟันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตอนไหน

ตอบ : ผลของอินวิสไลน์จะเริ่มแสดงให้เห็นภายใน 2-3 เดือนหลังจากเริ่มต้นใส่เครื่องมือจัดฟันแบบใส

ถาม : การจัดฟันใสเคลื่อนฟันได้อย่างไร

ตอบ : ด้วยเทคโนโลยีการสร้างภาพแบบ 3 มิติ การสบฟันของแต่ละคนถูกถ่ายทอดด้วยดิจิตอลเทคโนโลยีผ่านขั้นตอนการผลิตอันซับซ้อน ออกมาเป็นชุดเครื่องมือเฉพาะสำหรับแต่ละคน จะต้องสวมใสตลอดเวลา ยกเว้นเวลาที่ทานอาหารกับแปรงฟัน และเปลี่ยนเครื่องมือชิ้นใหม่ทุกๆ 2-3 สัปดาห์ ตามทันตแพทย์แนะนำ ฟันจะค่อยๆขยับทีละน้อยๆไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

ถาม : การจัดฟันใสจะทำให้พูดไม่ชัดหรือเปล่า

ตอบ : เครื่องมือจัดฟันใสอาจจะมีผลต่อการพูดในช่วงเริ่มใส่เครื่องมือครั้งแรก ต้องใช้เวลาในการปรับตัวประมาณ 2-3 วันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตามถ้าร่างกายปรับตัวคุ้นเคยกับเครื่องมือจัดฟันใสแล้ว ก็จะพูดได้ชัดเจนตามปกติ

ถาม : การรักษาจะทำให้ปวดฟันหรือไม่

ตอบ : ซึ่งเป็นเรื่องปกติและเป็นสัญญาณว่าเครื่องมือจัดฟันใสแนวอินวิสไลน์กำลังทำงาน คนส่วนใหญ่อาจจะรู้สึกปวดฟันสองสามวันหลังจากเริ่มต้นการใสเครื่องมือจัดฟันใส โดยกำลังเคลื่อนฟันไปยังตำแหน่งที่ต้องการ อาการเจ็บปวดนี้จะค่อยๆหายไปภายใน 1-2 วันหลังจากใส่เครื่องมือจัดฟันชิ้นใหม่ หากไม่หายเจ็บโปรดติดต่อทันตแพทย์โดยด่วน

ถาม : การจัดฟันแบบใสแพงไหม?

ตอบ : ขึ้นอยู่กับลักษณะฟันของแต่ละบุคคล ซึ่งทางทันตแพทย์จะเป็นผู้พิจารณา สามารถตรวจสอบแผนการรักษาและขอคำปรึกษาฟรีได้ที่

dentalhospital

 


กลับไปด้านบน