ทันตกรรมจัดฟัน : เครื่องมือจัดฟันแบบเซรามิกสีเหมือนฟัน (ceramic Braces) 

วัสดุที่ใช้ในการจัดฟันได้รับการพัฒนามากขึ้น ช่วยให้มีทางเลือกเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้สนใจ โดยนอกเหนือจากใช้วัสดุโลหะแบบทั่วๆไป ในการจัดฟันแบบติดแน่น ปัจจุบันได้มีวัสดุสีเหมือนฟันที่ช่วยให้วัสดุในการจัดฟันเป็นที่สังเกตเห็นได้น้อยลงด้วย  เครื่องมือจัดฟันแบบเซรามิกใสเป็นการพัฒนาอุปกรณ์จัดฟัน ด้วยการใช้วัสดุเซรามิกพิเศษแทนการใช้โลหะ และด้วยลักษณะเฉพาะ คือมีสีใกล้เคียงกับสีของฟันจึงทำให้การติดอุปกรณ์จัดฟันแบบนี้เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการจัดฟัน แต่ไม่ต้องการให้เป็นที่สะดุดตา 

ขั้นตอนการจัดฟัน

ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยและวิเคราะห์โรค 

  1. การจดบันทึกประวัติการรักษาทางทันตกรรมและข้อมูลเกี่ยวกับช่องปากและฟัน รวมถึงการถ่ายเอ๊กซเรย์ 
  2. การวางแผนการรักษา 
  3. การพิมพ์ปากเพื่อเตรียมอุปกรณ์การจัดฟัน 

ขั้นตอนการติดเครื่องมือ 

  1. ทันตแพทย์จะทำการติดเครื่องมือจัดฟันตามแนวทางแผนการรักษา 
  2. การตรวจสภาพฟันและการปรับเครื่องมือรายเดือน 
  3. ขั้นตอนการใส่เครื่องมือคงสภาพฟันหลังจากที่ได้รับการถอดเครื่องมือจัดฟันเพื่อป้องกันการล้มหรือการเกของฟัน 

การดูแลรักษาความสะอาดฟันและช่องปากอย่างถูกวิธี และการพบทันตแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดฟันอย่างยิ่ง เพื่อช่วยให้การจัดฟันสามารถประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว สำหรับผู้ที่มีปัญหา โรคเหงือก การพบทันตแพทย์ผู้เชียวชาญด้านการรักษาโรคเหงือกตลอดเวลาการจัดฟันเป็นเรื่องที่สมควรอย่างยิ่ง 

เมื่อได้รับการติดเคริ่องมือจัดฟัน ผู้ป่วยอาจรู้สึกปวดหรือไม่สะดวกสบายในช่วงวันแรกๆ จนกว่าร่างกายจะชินกับเครื่องมือจัดฟันที่สวมใส่ ซึ่งสำหรับอาการปวด สามารถแก้ไขได้ด้วยการรับประทานยาแก้ปวด เช่น Ponstan ได้ 

คำแนะนำด้านการดูแลรักษาขณะรับการจัดฟัน 

  • ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีความแข็งหรือเหนียว 
  • ไม่ควรเคี้ยวหรือกัดของแข็ง เนื่องจากการหลุดของวัสดุจัดฟันจะก่อให้เกิดความล่าช้าในการจัดฟันได้ 
  • การดูแลรักษาสุขภาพปากและฟันอย่างถูกวิธีมีความสำคัญเสมอ 
  • ทำตามคำแนะนำของทันตแพทย์ด้านการดูแลรักษาความสะอาดอย่างถูกวิธี ช่วยป้องกันการเกิดปัญหาในช่องปากต่างๆ เช่น การเกิดฟันผุได้