ศัลยกรรมช่องปาก : ผ่าฟันคุด

การผ่าตัดเพื่อถอนฟันคุด (Wisdom Tooth Extraction) 

ฟันกรามซี่ในสุดหรือที่เรียกกันว่าฟันคุดนั้น เป็นฟันกรามแท้ชุดสุดท้ายที่จะงอกออกมาตอนอายุ18 ถึง 20 ปี ซึ่งในความเป็นจริงฟันกรามชุดนี้ก็มิได้มีความแตกต่างจากฟันซี่อื่นๆเลย มีความสามารถในการบดเคี้ยวเท่าเทียมกับฟันกรามซี่อื่นๆ เพียงแต่น้อยคนนักที่มีฟันกรามขึ้นมาตามปกติพร้อมกับมีตำแหน่ง ลักษณะการขึ้นที่เหมาะสมและมีเหงือกโดยรอบที่มีสุขภาพดี 

เมื่อไรก็ตามที่ฟันกรามซี่ในสุดมีอุปสรรคในการขึ้น อาจเนื่องจากลักษณะการงอกออกมา หรืออะไรก็ตาม จะเรียกว่าเป็นฟันคุด ซึ่งทันตแพทย์จะทำการเอ๊กซเรย์ดูลักษณะและตำแหน่งการวางตัวของฟันและวิเคราะห์ถึงความผิดปกติ ก่อนทำการหาวิธีการแก้ไข เนื่องจากฟันคุดเป็นสาเหตุที่สามารถก่อให้เกิดการอักเสบของเหงือก การติดเชื้อ โรคเหงือก การเป็นฝีในช่องปาก หรือ ส่งผลให้ฟันซี่ข้างเคียงสามารถผุได้ง่ายขึ้น เป็นต้น ส่วนใหญ่ทันตแพทย์จะแก้ปัญหานี้โดยการผ่าตัดเพื่อถอนฟันคุดออกไป 

ในบางรายที่ถึงแม้ฟันกรามซี่ในสุดจะสามารถขึ้นมาได้อย่างปกติก็ตามทันตแพทย์ก็ยังอาจแนะนำให้ทำการถอนออกไป ถ้าเล็งเห็นว่าฟันซี่นั้นไม่มีประโยชน์ อาจมีผลกระทบต่อการบดเคี้ยวและฟันซี่ข้างเคียง หรือมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคเหงือกหรือการอักเสบบริเวณนั้นได้ เนื่องจากการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณด้านในสุดของช่องปากนั้นมีความยากลำบาก ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ฟันกรามซี่หลังนั้นสามารถผุได้ง่าย รวมถึงการอักเสบของเหงือกอีกด้วย อย่างไรก็ตามทันตแพทย์จะพิจารณาอาการและปัญหาพร้อมวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันไปของผู้เข้ารับบริการแต่ละบุคคล 

เมื่อไรที่ควรจะเข้ารับการผ่าฟันคุด 

การผ่าตัดเพื่อถอนฟันกรามซี่ในสุดหรือที่เรียกว่าฟันคุดนั้น ส่วนใหญ่ทันตแพทย์จะแนะนำให้ผ่าฟันคุดโดยเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นหรืออาจเป็นสาเหตุของโรคในช่องปากได้ โดยจะมีอาการต่างๆที่สามารถบ่งชี้ถึงการมีฟันคุดดังนี้ 

  • รู้สึกเจ็บปวดบริเวณนั้น 
  • เกิดการอักเสบด้านในของปาก 
  • หน้าบวม 
  • อาการบวมของเหงือก 

ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับฟันคุด 

การมีฟันคุดโดยไม่ทำการแก้ปัญหานั้นอาจเป็นสาเหตุของปัญหาต่างๆเช่น

  • การเกิดการสะสมของแบคทีเรียและคราบหินปูน 
  • การเกิดฝี (a fluid- filled sac) 
  • การเกิดเนื้องอก (tumor development) 
  • เกิดการอักเสบติดเชื้อ 
  • โรคเหงือกและกระดูกขากรรไกร (jaw and gum disease)

ขั้นตอนการผ่าฟันคุด (W isdom Tooth Extraction Procedure) 

หลังจากที่ทันตแพทย์ได้ทำการวินิจฉัยว่าผู้เข้ารับบริการควรได้รับการผ่าตัดเพื่อถอนฟันคุดแล้ว ทันตแพทย์จะทำการฉีดยาชาให้แก่ผู้เข้ารับบริการ ก่อนที่จะทำการผ่าตัดเปิดเหงือกเพื่อถอนฟันคุดออกไป สุดท้ายทันตแพทย์จะทำการเย็บปิดแผลพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาและข้อควรปฏิบัติหลังการผ่าตัด