ศัลยกรรมช่องปาก : ถอนฟัน

เหตุผลสำคัญที่จำเป็นต้องทำการถอนฟันคือ

  • มีอาการฟันผุมากจนถึงชั้นโพรงประสาทฟัน
  • มีปัญหาโรคเหงือกอย่างรุนแรง (gum disease)
  • ฟันหักแบบที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ 
  • มีปัญหาเกี่ยวกับตำแหน่งและการขึ้นของฟันซึ่งทันตแพทย์เห็นสมควรที่จะถอน เช่นปัญหาฟันคุด
  • เพื่อเป็นการเตรียมก่อนเข้ารับการจัดฟัน

ขั้นตอนการถอนฟัน (Procedure for Tooth Extraction) 

เริ่มแรกทันตแพทย์จะทำการตรวจสภาพช่องปากและฟันก่อนที่จะตัดสินใจทำการถอนฟัน ในบางครั้งอาจจำเป็นต้องทำการเอ๊กซเรย์เพื่อดูรายละเอียดของฟันซี่นั้น เช่น ตำแหน่ง ลักษณะของฟันใต้เหงือก รากฟันและกระดูกขากรรไกรที่รองรับฟัน เป็นต้น 

หลังจากนั้นจะสอบถามเกี่ยวกับประวัติการทำฟันและปัญหาที่เคยมี ซึ้งผู้เข้ารับบริการควรแจ้งรายละเอียดของปัญหาต่างๆที่เคยเกิดขึ้นทั้งหมดแก่ทันตแพทย์ เช่น ปัญหาเลือดไม่หยุดไหลหลังการถอนฟัน เป็นต้น รวมไปถึงประวัติการแพ้ยาและยาที่ใช้อยู่ในขณะนั้น เนื่องจากยาบางชนิดเช่นแอสไพรินนั้นมีผลต่อเลือดทำให้แข็งตัวได้ยาก ทั้งนี้รายละเอียดปลีกย่อยดังกล่าวเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทันตแพทย์เพื่อช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาแทรกซ้อนหลังการถอนฟันได้ ก่อนการถอนฟันทันตแพทย์จะทำการฉีดยาชาเพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บปวดจากการถอนฟัน แล้วจึงทำการถอนฟัน 

หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนทั้งหมดทันตแพทย์จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาหลังการถอนฟัน เพื่อให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดซึ่งสามารถช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาหรืออาการแทรกซ้อนได้

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียฟัน 

เมื่อสูญเสียฟันซี่ใดซี่หนึ่งไป ฟันซี่ข้างเคียงก็จะค่อยๆล้มหรือเคลื่อนไปยังช่องว่าง ซึ่งมีผลต่อสุขภาพปากและฟัน การสูญเสียฟันหนึ่งซี่นั้นอาจมีผลกระทบต่อการบดเคี้ยว การเรียงตัวของฟัน และการสบฟัน เป็นต้น ทั้งนี้การหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาดังกล่าวสามารถทำได้โดยการแทนที่ฟันซี่นั้นด้วยวิธีการทันตกรรมที่เหมาะสมได้เช่น การใส่ฟันปลอม การทำสะพานฟัน การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม