ทันตกรรมรากฟันเทียม : การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมแบบฟันหนึ่งซี่

ขั้นตอนการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมแบบฟันหนึ่งซี่ (Installing Single Tooth Implant) 

การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมเป็นหนึ่งในทางเลือกในการทดแทนฟันที่สูญเสียไป ในการรับบริการควรเข้าพบทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเพื่อคำแนะนำถึงวิธีการที่เหมาะสมที่สุดของท่าน 

1: ก่อนเข้ารับบริการ

ทันตแพทย์จะทำการตรวจสภาพของช่องปากพร้อมการถ่ายเอ๊กซเรย์เพื่อดูความพร้อม

Bangkok Dental Implant, Single Implant

2: ขั้นตอนการปลูกรากฟันเทียม

ทันตแพทย์จะทำการผ่าตัดเล็กบริเวณเหงือกเพื่อที่จะฝังรากฟันเทียมไททาเนียม แล้วจึงทำการติดครอบฟันแบบชั่วคราวให้แก่ผู้เข้ารับบริการเพื่อให้สามารถมีฟันใว้ใช้งาน หลังจากนั้นทันตแพทย์จะรอให้กระดูกขากรรไกรสมานกันกับรากฟันเทียมซึ่งจะต้องใช้เวลาโดยประมาณ 2-3 เดือน

Bangkok Dental Implant, Single Implant

3: ขั้นตอนการติดครอบฟันแบบถาวร

ขั้นตอนสุดท้าย หลังจากที่รากฟันเทียมไททาเนียมได้ยึดติดกับกระดูกขากรรไกรโดยสมบูรณ์แล้ว ทันตแพทย์จะทำการเปลี่ยนครอบฟันแบบชั่วคราวด้วยครอบฟันแบบถาวรซึ่งจะใช้แทนฟันที่สูญเสียไป

Bangkok Dental Implant, Single Implant

4: ผลลัพธ์

คุณจะได้ฟันซี่ใหม่ที่ทดแทนฟันแท้ทีสูญเสียไป โดยมีประสิทธิภาพเทียบเท่าได้กับฟันที่แท้ จริงตามธรรมชาติ การดูแลรักษาที่ถูกต้องมีความสำคัญต่ออายุการใช้งานและสุขภาพของปากและฟันที่ดีอีกด้วย 

Bangkok Dental Implant, Single Implant

ข้อมูลนี้นำมาจาก Nobel Biocare