ทันตกรรมรากฟันเทียม : รากฟันเทียมพร้อมฟันทันที

การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมแบบทันที หรือ เสร็จภายใน 1 วัน “One day Implant” 

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันช่วยให้การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมสามารถพัฒนาระบบและวิธีการให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ที่เรียกกันว่า การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมแบบหนึ่งวัน (One day Implant)เป็นการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมเพื่อทดแทนฟันที่ถูกถอนออกได้ทันทีในกรณีที่ฟันและบริเวณเหงือกของฟันซี่นั้นไม่มีการติดเชื้อหรืออักเสบ ซึ่งการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมแบบทันทียังใช้เวลาน้อยกว่าการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมแบบทั่วไปประมาณ 2-6 เดือนอีกด้วย 

วัสดุและอุปกรณ์การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมได้รับการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น ซึ่งในปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่น SLAtive จาก ITI Straumann และ Replace Select จาก Nobel Biocare ในการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม ซึ่งรวมไปถึงเทคโนโลยีทางทันตกรรมเพื่อความสวยงามที่ได้รับการพัฒนาทำให้สามารถติดยึดครอบฟันในการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมได้ทันที ช่วยลดระยะเวลาของการรักษาให้น้อยลงได้อีกด้วย

 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมแบบทันทีได้รับการพัฒนา และผลิตออกมาให้มีขนาด และลักษณะที่สามารถปรับแต่งให้มีความเหมะสมและพอดีกับสภาพความต้องการของแต่ละบุคคลได้ ช่วยให้สามารถทำการรักษาในเวลาเพียงสั้นๆได้ คือทำการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมในช่วงเช้าและสามารถทำการติดครอบฟัน สะพานฟัน หรือแผงฟันปลอม ภายในช่วงเย็นของวันนั้นได้ทันที 

ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมแบบทั่วไป และข้อแตกต่างระหว่าง การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมประเภทต่างๆ

เทคโนโลยีที่ใช้ที่บางกอก เดนทัล โฮม 

เทคโนโลยีการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมของ SLActive จาก Straumann

เทคโนโลยีและอุปกรณ์การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมของ Straumann ได้เลือกนำวัสดุ SLA มาใช้ในการทำพื้นผิวของรากฟันเทียมไททาเนียม และเก็บรักษารากเทียมไว้ในของเหลว ซึ่งมีเอกลักษณ์ในการสร้าง chemically active and hydrophilic surface.

เอกลักษณ์เฉพาะตัวของพื้นผิวรากฟันเทียมไททาเนียมที่ทำมาจาก SLA มีดังนี้

  • ช่วยส่งเสริมการสมานตัวของกระดูก
  • สามารถใช้งานได้ทันที
  • มีลักษณะและพื้นผิวที่เหมาะสมในการยึดติดกับกระดูกขากรรไกร 
  • ช่วยเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในการสร้างกระดูก 
  • ช่วยให้การสมานตัวของเนื้อเยื่อและเหงือกเป็นไปด้วยดี 
  • มีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกับกระดูกตามธรรมชาติซึ่งช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของกระดูก 

ชุดอุปกรณ์การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม OsseoCare 

ที่บางกอก เดนทัล โฮม เราเลือกใช้ชุดอุปกรณ์การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม OsseoCare จาก Nobel Biocare ในการเตรียมและการผ่าตัดปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม 

ความเครียดเป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อรากฟันเทียมไททาเนียม และการสร้างกระดูกโดยรอบ แต่ด้วยวิวัฒนาการและเทคโนโลยีในการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ช่วยให้การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมแบบทันทีนั้นสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงสามารถคาดคะเนผลสำเร็จที่จะได้อีกด้วย 

ข้อพิจารณาในการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมแบบทันที “ One day Implant ” 

ในกรณีที่มีฟันหัก บิ่น หรือผุ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการถอนออกนั้น การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมแบบทันทีหรือเสร็จภายใน 1 วัน เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถทดแทนฟันที่สูญเสียไปได้ทันที แต่ใม่แนะนำในกรณีที่มีการติดเชื้อหรืออักเสบบริเวณฟันซี่นั้น รวมไปถึงผู้เข้ารับบริการจำเป็นต้องมีสภาพของกระดูกขากรรไกรที่มีความแข็งแรงเพียงพอและสุขภาพของเหงือกที่ดีอีกด้วย ดังนั้นการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมแบบทันทีนี้จึงไม่สามารถทำได้กับทุกคน การรับคำปรึกษาจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจึงเป็นสิ่งทีจำเป็นในการพิจารณาถึงความเหมาะสมของผู้เข้ารับบริการแต่ละคน