ทันตกรรมรากฟันเทียม : การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมเพื่อรองรับแผงฟันปลอม

ขั้นตอนการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมเพื่อรองรับแผงฟันปลอม ( Implant Supported Dentures) 

การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมเพื่อรองรับแผงฟันปลอมนั้นมีหลายประเภทดังนี้ 

1. Fixed Bridges และ All-On-4 เป็นการใช้รากฟันเทียมไททาเนียม 4 จุดต่อขากรรไกร (บน / ล่าง) เพื่อรองรับฟันปลอมแบบชุดสะพานฟัน

  • ให้ประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีเยี่ยม 
  • ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 
  • สามารถใช้งานได้ทันที 
  • Optimal prosthetic support 
  • ชุดสะพานฟันทำจากอครีลิก (All-acrylic bridge) 

2. Overdenture เป็นการยึดแผงฟันปลอมด้วยรากฟันเทียม

  • แผงฟันปลอมมีความมั่นคงเพราะติดยึดกับรากฟัน เทียมไททาเนียม 
  • สามารถนำฟันปลอมชุดเก่าที่มีอยู่มาดัดแปลงใช้ได้ 
  • สามารถถอดออกได้ ทำความสะอาดสะดวก
  • มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากและราคาประหยัด 

ขั้นตอนการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมแบบฟันหนึ่งซี่ ( Installing Implant Supported Fixed Bridges) 

การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมเป็นหนึ่งในทางเลือกในการทดแทนฟันที่สูญเสียไป ในการรับบริการควรเข้าพบทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเพื่อคำแนะนำถึงวิธีการที่เหมาะสมที่สุดของท่าน 

1:ก่อนเข้ารับบริการ 

ทันตแพทย์จะวิเคราะห์ความเหมาะสมของผู้เข้ารับบริการก่อนทำการเตรียมการ

2. ขั้นตอนการปลูกรากฟันเทียม

ขั้นแรกทันตแพทย์จะทำการฝังรากฟันเทียมไททาเนียม ซึ่งในภาพนี้จะทำการฝังรากฟันเทียม 5 จุดเพื่อรองรับชุดสะพานฟัน หลังการฝังรากฟันเทียมทันตแพทย์จะติดชุดสะพานฟันแบบชั่วคราวก่อนเพื่อรอให้รากฟันเทียมสมานตัวกับกระดูกขากรรไกรเสียก่อนซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน

3. ขั้้นตอนการติดสะพานฟัน

ขั้นตอนสุดท้ายคือการติดชุดสะพานฟันแบบถาวรบนรากฟันเทียมไททาเนียมหลังจากที่ยึดติดกับกระดูกขากรรไกรโดยสมบูรณ์แล้ว 

4. ผลลัพธ์

คุณจะมีฟันชุดใหม่ที่ให้ความสวยงามและแลดูเป็นธรรมชาติ โดยมีประสิทธิภาพการทำงานเทียบเท่าได้กับฟันแท้ตามธรรมชาติ ซึ่งสำหรับผู้ที่เคยใส่ฟันปลอมแบบถอดออกได้นั้นจะสามารถรู้สึกได้ถึงความแตกต่าง และความพอใจที่ได้รับจากวิธีการนี้

ข้อมูลนี้นำมาจาก Nobel Biocare