ทันตกรรมรากฟันเทียม : การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมแบบสะพานฟัน

ขั้นตอนการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมแบบสะพานฟัน ( Installing Implant Bridge ) 

การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมเป็นหนึ่งในทางเลือกในการทดแทนฟันที่สูญเสียไป ในการรับบริการควรเข้าพบทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเพื่อคำแนะนำถึงวิธีการที่เหมาะสมที่สุดของท่าน 

1: ก่อนเข้ารับบริการ

ทันตแพทย์จะทำการตรวจสภาพของช่องปากพร้อมการถ่ายเอ๊กซเรย์เพื่อดูความพร้อมของกระดูกขากรรไกร จากภาพด้านขวา ผู้เข้ารับบริการได้สูญเสียฟันถึง 3 ซี่ติดกันซึ่งหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหาเพื่อให้ได้ฟันปลอมแบบติดแน่นที่เป็นไปได้คือการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมแบบติดสะพานฟัน

Bangkok Dental Implants, Dental Implant Bridge

2: ขั้นตอนการปลูกรากฟันเทียม

ทันตแพทย์จะทำการผ่าตัดเล็กบริเวณเหงือกเพื่อที่จะฝังรากฟันเทียมไททาเนียม 2 จุดเพื่อรองรับสะพานฟัน แล้วจึงทำการติดสะพานฟันแบบชั่วคราวให้แก่ผู้เข้ารับบริการเพื่อให้สามารถมีฟันใว้ใช้งานได้ หลังจากนั้นทันตแพทย์จะรอให้กระดูกขากรรไกรสมานกันกับรากฟันเทียมซึ่งจะต้องใช้เวลาโดยประมาณ 2-3 เดือน 

Bangkok Dental Implants, Dental Implant Bridge

3: ขั้นตอนการติดสะพานฟันแบบถาวร

ขั้นตอนสุดท้าย หลังจากที่รากฟันเทียมไททาเนียมได้ยึดติดกับกระดูกขากรรไกรโดยสมบูรณ์แล้ว ทันตแพทย์จะทำการติดสะพานฟันแบบถาวรซึ่งจะใช้แทนฟันที่สูญเสียไป

Bangkok Dental Implants, Dental Implant Bridge

4. ผลลัพธ์

คุณจะได้ฟันชุดใหม่ที่สามารถทดแทนฟันแท้ทีสูญเสียไป โดยมีประสิทธิภาพเทียบเท่าได้กับฟันที่แท้จริงตามธรรมชาติ ซึ่งสะพานฟันชุดนี้จะสามารถรับแรงบดเคี้ยวได้อาจจะดีกว่าฟันแท้จริงอีกด้วย ทำให้สามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามต้องการ การดูแลรักษาที่ถูกต้องมีความสำคัญต่ออายุการใช้งานและสุขภาพของปากและฟันที่ดี ช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาและโรคต่างๆได้

Bangkok Dental Implants, Dental Implant Bridge

ข้อมูลนี้นำมาจา Nobel Biocare