ทันตกรรมรากฟันเทียม

การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม

การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมเป็นวิวัฒนาการทางทันตกรรมใหม่ล่าสุดในการทำฟันปลอมแบบถาวร เพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมประกอบด้วยการฝังวัสดุไททาเนียม ( Implant ) ลงบนขากรรไกรแทนรากฟันตามธรรมชาติเพื่อเพิ่มความมั่นคง ติดเสายึด ( Post ) ระหว่างรากฟันเทียมกับฟันปลอม แล้วจึงสวมครอบฟันบนเสาแทนฟันปลอม ซึ่งการเลือกใช้วิธีการนี้จะทำให้ผู้เข้ารับบริการสามารถมีฟันปลอมที่มีความมั่นคง ทนทาน และแข็งแรงมากกว่าหรือเท่าเทียมกันกับฟันแท้ตามธรรมชาติ

ไททาเนียมบริสุทธิ์ได้ถูกคัดเลือกและนำมาใช้ในการปลูกรากฟันเทียม เนื่องจากได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงและปฏิกิริยาต่อต้านจากร่างกายจึงมีความปลอดภัยสูง

 

วัสดุไททาเนียมที่ใช้ในการปลูกรากฟันเทียมได้ถูกผลิตโดยหลายบริษัท ซึ่งทำให้วัสดุไททาเนียมของแต่ละบริษัทมีลักษณะและรูปแบบที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมจะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกใช้ชนิดและวิธีการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมที่เหมาะสมที่สุดให้แก่ผู้รับบริการ เนื่องจากจำเป็นจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยหลายๆอย่างเช่น สภาพของกระดูกขากรรไกร ขนาดของช่องว่างที่ต้องการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม และสภาพของเหงือก เป็นต้น

ที่บางกอก เดนทัล โฮม เราให้บริการในการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมโดยแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ

  • การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมแบบทั่วไป (Conventional Implants) :มี 2 ช่วงการรักษาใช้เวลาทั้งหมดกว่า 2 เดือน
  • การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมแบบทันที (Immediate Implants) : มีเพียง 1 ช่วงของการรักษาซึ่งบางครั้งได้ถูกเรียกว่าการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมแบบหนึ่งวัน 

ข้อดีของการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม

  • เพิ่มความมั้นใจและคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้เข้ารับบริการ
  • ให้ความสวยงามและดูเป็นธรรมชาติ
  • มีความแข็งแรงและทนทานเท่าเทียมหรืออาจจะมากกว่าฟันตามธรรมชาติ ช่วยให้ผู้เข้ารับบริการสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามต้องการ
  • เสริมสร้างบุคลิกและความมั่นใจในการพูดแก่ผู้เข้ารับบริการกว่าการใส่ฟันปลอมแบบทั่วไป
  • ช่วยป้องกันและยับยั้งการสูญเสียฟันและการเสื่อมสภาพของกระดูกขากรรไกร
  • ช่วยให้แลดูอ่อนเยาว์และเป็นธรรมชาติ
  • มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
  • เป็นการติดยึดแบบถาวร มีความมั่นคงและคงที่สูงจึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาการเลื่อนหลุดที่สร้างความรำคาญเหมือนการสวมใส่ฟันปลอมแบบทั่วไป
 

 

 

 

ประเภทของการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม

การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมแบบหนึ่งซี่ (Single Tooth Implant)

การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมประเภทนี้เป็นการทดแทนฟันที่สูญเสียไป 1 ซี่ ซึ่งขั้นตอนโดยคร่าวๆคือ การฝังรากฟันเทียมไททาเนียมลงในกระดูกขากรรไรแทนรากฟันตามธรรมชาติ ติดเสายึดที่ช่วยเชื่อมต่อระหว่างรากฟันเทียมกับครอบฟัน แล้วจึงทำการสวมครอบฟันบนเสายึด

>> ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมแบบฟันหนึ่งซี่

 

การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมแบบรองรับแผงฟันปลอม (Implant Supported Dentures)

การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมแบบรองรับแผงฟันปลอมสามารถแก้ปัญหาความไม่สะดวกสบายและการเลื่อนหลุดของฟันปลอมได้ โดยการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมประมาณ 2-6 จุดเพื่อรองรับน้ำหนักและแรงบดเคี้ยว เชื่อมโยงแต่ละจุดด้วยแท่งโลหะ (bar) ที่ใช้ในการรองรับแผงฟันปลอม ซึ่งแผงฟันปลอมที่ใช้จะมีลักษณะพิเศษคือมีตัวที่สามารถยึดติดกับแท่งโลหะ (bar)ได้ ซึ่งวิธีนี้ผู้เข้ารับบริการสามารถถอดฟันปลอมออกได้แต่เลื่อนหลุดเองไม่ได้ หรือในกรณีที่ต้องการแบบถาวร ผู้เข้ารับบริการสามารถเลือกวิธีการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมแบบติดสะพานฟัน

>> ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมแบบรองรับแผงฟันปลอม

การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมแบบทดแทนฟันหลายซี่ ( Multiple Tooth Implant )

เนื่องจากรากฟันเทียมไททาเนียมมีความแข็งแรงกว่ารากฟันตามธรรมชาติ ดังนั้นจึงสามารถรองรับน้ำหนักการใช้งานของฟันได้มากกว่า 1 ซี่ ตัวอย่างเช่นในการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม 2 จุดจะสามารถรองรับการใช้งานของฟันปลอม 3-4 ซี่เป็นต้น

การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมแบบติดสะพานฟัน (Implant supported Bridge)

การติดสะพานฟันบนรากฟันเทียมไททาเนียมมีวิธีการและรูปแบบที่คล้ายคลึงกับการทำสะพานฟันแบบยึดติดกับฟันธรรมชาติ จะมีความแตกต่างเพียงการทำสะพานฟันแบบทั่วไปจะยึดติดกับฟันแท้ตามธรรมชาติซึ่งทำให้ฟันที่ใช้ในการรองรับสะพานฟันต้องได้รับการใช้งานมากกว่าปกติและโดยทั่วไปต้องทำการครอบฟัน 2 ซี่เพื่อรองรับฟันปลอม 1 ซี่ (ทดแทนฟัน 1 ซี่ที่สูญเสียไป) ในขณะที่รากฟันเทียมไททาเนียมมีความแข็งแรงกว่ารากฟันตามธรรมชาติ ซึ่งสามารถ รองรับแรงบดและจำนวนฟันที่เสริมได้มากกว่าฟันจริงตามธรรมชาติ ดังนั้นการทดแทนฟันที่สูญเสียไปด้วยวิธีการนี้จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีและน่าสนใจ

>> ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมแบบติดสะพานฟัน 

>> ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปรียบเทียบวิธีการทดแทนฟันที่สูญเสียไประหว่างการทำฟันปลอมแบบถอดได้ การทำสะพานฟันและการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม