ทันตกรรมแบบทั่วไป : อุดฟัน

การอุดฟัน

ฟันผุสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกเพศและวัยที่มีฟัน ไม่ว่าจะเป็นฟันแท้หรือฟันน้ำนม (ยกเว้นกรณีฟันปลอมเท่านั้นที่ไม่สามารถผุได้) การอุดฟันจึงมีความจำเป็นในการแก้ปัญหานี้ 

การอุดฟันโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามชนิดของวัสดุที่ใช้ดังนี้

  • การอุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัม (Traditional Amalgam Fillings)
  • การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (Composite Resin Tooth-Colored Fillings)

 

การอุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัม (Traditional Amalgam Fillings)

ในอดีตคนส่วนใหญ่จะต้องเคยได้รับการอุดฟันด้วยโลหะที่ใช้วัสดุอมัลกัม(สีเงิน)หรือทอง ซึ่งการอุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัมนั้นจะเป็นที่รู้จักกันในนามของการอุดฟันด้วยปรอท เนื่องจากมีส่วนผสมของปรอทนั่นเอง ซึ่งการอุดฟันด้วยโลหะต่างๆ รวมไปถึงวัสดุอมัลกัมนั้นมีข้อดีคือมีความแข็งแรง ทนทานและประสิทธิภาพในการใช้งานสูง แต่ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาได้มีการตั้งข้อสงสัยถึงความปลอดภัยในการใช้วัสดุอมัลกัม เนื่องจากได้มีการค้นพบว่าการสะสมของสารปรอทซึ่งเป็นส่วนผสมของอมัลกัมในร่างกายนั้น สามารถก่อให้เกิดโรคร้ายแรงต่างๆเช่น Alzheimer's, multiple sclerosis, dementia และ arthritis

การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (Composite Resin Tooth-Colored Fillings)

การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ให้ความสวยงาม ฟันแลดูเป็นธรรมชาติ วัสดุชนิดนี้ทำมาจาก plastic dental resin ซึ่งมีความแข็งแรง ทนทานและความปลอดภัยสูง (ยังไม่มีรายงานถึงความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดผลข้างเคียง) 

 

การเปลี่ยนวัสดุอุดฟันเก่าอมัลกัมด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (Mercury Filling Replacement with Composite Resin Fillings)

การรื้อเปลี่ยนวัสดุอุดฟันเก่าและแทนที่ด้วยวัสดุอุดฟันสีเหมือนฟันนั้น ทันตแพทย์สามารถทำได้ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ในเวลาเพียงสั้นๆ ซึ่งให้ความสวยงาม ปลอดภัย และแข็งแรงกว่าเดิม 

>> ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปรียบเทียบวิธีการอุดฟันทั้ง 2 ประเภท 

เทคโนโลยีที่ใช้ที่ BIDC

คลินิกของเราเลือกใช้ The 3M? ESPE? Filtek? ในการอุดฟันสีเหมือนฟัน เนื่องจาก The 3M? ESPE?ได้รับการพัฒนาด้วยนาโนเทคโนโลยี ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและผลลัพธ์ที่ดี 

คุณสมบัติของ 3M? ESPE? Filtek?

  1. เนื่องจากประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กจึงให้ความเงางามและการเกาะยึดที่ดี 
  2. มีความแข็งแรงและทนทานสูงแม้ใช้ในฟันกรามที่ต้องรับแรงบดเคี้ยว
  3. สามารถใช้ในงานอุดฟันแบบง่ายๆจนถึงซับซ้อน สามารถปรับแต่งผสมสีให้มีความสวยงามใกล้เคียงกับสีของฟันตามธรรมชาติมากที่สุด
  4. มีระดับการหดตัวต่ำจึงช่วยลดโอกาสที่จะเกิดการเสียวฟันของผู้ป่วย
  5. ให้ความใสสว่างจึงช่วยให้แลดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น
  6. ด้วยคุณสมบัติเฉพาะที่ได้รับการพัฒนาจากนาโนเทคโนโลยีจึงทำให้คุณภาพของการอุดฟันที่ได้มี

นำข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของ 3M ESPE