ทันตกรรมแบบทั่วไป

ที่บางกอก เดนทัล โฮม เราให้บริการทั้งหมดด้านทันตกรรมทั่วไป ซึ่งมีดังนี้

  • การตรวจสภาพช่องปากและฟัน (Oral Examination)
  • การขูดหินปูนและขัดฟัน (Scaling and Polishing)
  • การอุดฟัน (Fillings) 

การตรวจวินิจฉัยโรคทางทันตกรรม (Dental Diagnosis)

การวินิจฉัยโรคเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการรักษาด้านทันตกรรม เพราะสามารถช่วยในการวางแผนการรักษาที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้

ที่บางกอก เดนทัล โฮม เรามีคณะทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีความพร้อมทั้งประสบการณ์และการศึกษาขั้นสูง พร้อมกันนี้เรายังคัดเลือกใช้แต่วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆที่ทันสมัย ที่ช่วยให้เราสามารถให้บริการการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เครื่องพาโนรามิกเอ็กซ์เรย์ (panoramic x-rays) 

เป็นเครื่องถ่ายเอ็กซ์เรย์ที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคและการวางแผนการรักษาที่แม่นยำยิ่งขึ้น เครื่องโทโมแกรม (tomogram (x-sectional film)) เป็นเครื่องวัดคุณภาพและปริมาณของกระดูกก่อนเข้ารับการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม ขณะที่เครื่องวัดความมีชีวิตของฟัน (pulp vitality tester) ช่วยในการวินิจฉัยการมีชีวิตของฟัน

เครื่องวัดความยาวของรากฟัน (Root Apex locator)

 เป็นเครื่องมือที่ช่วยวัดความยาวของรากฟันซึ่งเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ทันตแพทย์ในการรักษารากฟันและยังช่วยให้ผู้เข้ารับบริการใช้เครื่องฉายรังสีน้อยลง

ระบบเลเซอร์ ที่ทันสมัยใช้ในการฟอกสีฟัน การผ่าตัดและการรักษาโรค สามารถช่วยลดความเจ็บปวดให้แก่ผู้เข้ารับบริการได้

เครื่องมือและอุปกรณ์ในการฆ่าเชื้อต่างๆ 

เช่น ตู้อบฆ่าเชื้อ (Autoclave steriliser) เครื่องทำความสะอาดUltrasonic cleanser, Cold sterilizer และ Vacuum machine และวัสดุอุปกรณ์บางชนิดที่จะใช้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น เพื่อรักษาระดับมาตรฐานที่สูงในด้านความสะอาดปราศจากเชื้อโรคของเรา

>> ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่บางกอก เดนทัล โฮม