ทันตกรรมทั่วไป : การรักษารากฟัน (Endodontic Dentistry)

Endodontist เป็นทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษารากฟันและเนื้อเยื่อภายในโพรงประสาทฟัน ซึ่งมีปัญหาอันเนื่องมาจากการติดเชื้อบริเวณปลายรากฟัน หรือเกิดจากการหัก ร้าว หรือผุ ลึกลงไปจนถึงชั้นเนื้อเยื่อภายในโพรงประสาทฟันซึ่งมีเส้นประสาทและเส้นเลือดอยู่ สามารถก่อให้เกิดอาการปวดและบวมที่บริเวณนั้น ความเสียหายต่อกระดูกขากรรไกรหรือกล้ามเนื้อ และการติดเชื้ออักเสบในโพรงฟัน 

ในอดีตปัญหานี้แก้ไขด้วยการถอนฟันทิ้งไป แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาวิธีการรักษาทางทันตกรรมสามารถรักษาได้ด้วยการรักษารากฟันเพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับบริการไม่ต้องสูญเสียฟันซี่นั้นไป

 

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการรักษารากฟัน

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการรักษารากฟันคือ

  • ช่วยกำจัดแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดการอักเสบ
  • ช่วยขจัดความเจ็บปวด 
  • ช่วยป้องกันการแพร่ขยายบริเวณของการติดเชื้อ 

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการรักษารากฟันจะทำการกรอฟันจนถึงบริเวณที่มีการอักเสบเพื่อกำจัดส่วนที่มีการติดเชื้อ ทำความสะอาด แล้วจึงแต่งบริเวณนั้นให้มีรูปร่างที่เหมาะสมก่อนจะทำการอุดฟัน ในบางกรณีทันต แพทย์จะทำการใส่ยาลงในโพรงประสาทฟันเพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนการอุดฟัน ซึ่งกรณีที่มีการติดเชื้อมากทันต แพทย์อาจมีความจำเป็นที่จะต้องทำการใส่ยามากกว่าหนึ่งครั้ง 

ในนัดครั้งสุดท้าย ทันตแพทย์จะทำความสะอาดโพรงรากฟันเพื่อตรวจสภาพว่าไม่มีเชื้อโรคหลงเหลืออีกต่อไป แล้วจึงทำการอุดโพรงรากฟันแบบถาวรก่อนจะทำการครอบฟันเพื่อป้องกันและเพิ่มความแข็งแรงให้ แก่ฟัน การเข้ารับการตรวจสภาพปากและฟันทุก 6 เดือนหรือตามที่ทันตแพทย์นัดรวมไปถึงการดูแลความสะอาดฟันและช่องปากก็มีความสำคัญมาก เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าจะไม่เกิดการติดเชื้ออีก

เป้าหมายของการรักษารากฟันคือการที่ทันตแพทย์สามารถที่จะกำจัดเชื้อโรคในโพรงประสาทฟันออกไปได้ทั้งหมดรวมไปถึงการอุดปิดโพรงรากฟันได้อย่างแนบสนิทเพื่อป้องกันการกลับมาของเชื้อโรคอีกด้วย

ครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกที่ใช้ที่บางกอก เดนทัล โฮม

ที่บางกอก เดนทัล โฮม เรามีเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการรักษารากฟันเช่น เครื่องมือวัดความยาวของรากฟัน (Root Apex locator) ที่ช่วยบอกตำแหน่งของปลายรากฟัน ซึ่งการใช้เครื่องมือชนิดนี้ช่วยลดจำนวนการใช้เครื่องเอ็กซ์เรย์ของผู้เข้ารับบริการในการรักษารากฟันอีกด้วย