ทันตกรรมเพื่อความงาม : การฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์

ขั้นตอนการฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์นั้้นมีอยู่มากมาย เช่น LaserSmile? และ Opus10 ซึ่งแต่ละรุ่นและระบบของแต่ละบริษัทจะมี ลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันภายใต้มาตรฐานการทำงานเดียวกัน

>> ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชั่นล่าสุดของการฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์ที่คลินิกของเรา 
>> ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนยีการฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์ที่คลินิกของเราเลือกใช้ 
>> ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์และคำถามทั่วไปพร้อมคำตอบ

 

1: การเปรียบเทียบเฉดสีของผู้เข้ารับบริการก่อนรับการฟอกสีฟัน 

เนื่องจากผู้เข้ารับบริการและทันตแพทย์ต้องการที่จะทราบความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลงของสีฟัน ดังนั้นทันตแพทย์จำเป็นต้องบันทึกข้อมูลทั้งหมด โดยจะทำการเปรียบเทียบฟันของผู้เข้ารับบริการกับแผงสีฟันที่มีเฉดสีฟันต่างๆแล้วจึงแจ้งเฉดสีของผู้เข้ารับบริการให้ทราบก่อนรับการฟอกสีฟันด้วยเลเซอร

สำหรับผู้เข้ารับบริการบางท่าน ทันตแพทย์อาจแนะนำให้เข้ารับการขูดหินปูนและขัดฟันก่อนการฟอกสีฟันแต่ใม่จำเป็นสำหรับทุกคนเสมอไป

2: ปกป้องบริเวณที่จะได้รับการฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์ 

เนื่องจากสารเพอร์อ๊อกไซด์ที่ใช้ในการฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์นั้นสามารถก่อการระคายเีคืองแก่เหงือกหรือผิวเนื้อเยื่อได้ ดังนั้นทันตแพทย์จึงต้องทำการป้องกันบริเวณนั้นด้วยวัสดุคลุมเหงือก "dental dam". 

3: ใส่แว่นเพื่อป้องกันดวงตา

การใส่แว่นตาพิเศษเพื่อป้องกันดวงตานั้นมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างมาก ช่วยหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจ จะเกิดขึ้นได้จากสารฟอกสีฟันและแสงเลเซอร์ที่ใช้กระตุ้นน้ำยา 

4: ขั้นตอนการแต้มน้ำยาฟอกสีฟัน

ทันตแพทย์จะทำการเป่าฟันและบริเวณรอบข้างให้แห้งแล้วจึงเริ่มทำการแต้มนำ้ยาหรือเจลฟอกสีฟันลงบนผิวฟันด้านหน้าทุกซี่เท่านั้น 

5: ขั้นตอนการฉายแสงเลเซอร์

แสงเลเซอร์ที่ใช้จะเป็นแสงเฉพาะที่เหมาะสมสามารถกระตุ้นน้ำยาฟอกสีฟันให้ทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยไม่ทำลายฟันหรือเนื้อเยื่อรอบๆ โดยทันตแพทย์จะทำการฉายแสงบนนำ้ยาฟอกสีฟันเพื่อกระตุ้นการทำงาน 

6: พักรอเวลาเพื่อให้น้ำยาทำงาน 

ในการฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์หนึ่งครั้งนั้น ทันตแพทย์อาจทำการฟอกด้วยขั้นตอนฟอกสีฟันซ้ำๆหลายรอบขึ้น อยู่กับการทำงานของน้ำยาฟอกสีฟันและการปรับสีของฟัน ทั้งนี้ระดับการเปลี่ยนแปลงเฉดสีของฟันของแต่ละบุคคลจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสภาพของฟันของแต่ละบุคคล อาการเสียวฟันอาจเกิดขึ้นได้ในขณะทำการฟอกสีฟัน ซึ่งทันตแพทย์จะเป็นผู้ใช้วิจารณญานในการใช้เวลาในการฟอกสีฟัน 

7: ขั้นตอนล้างน้ำยาฟอกสีฟันออก

ทันตแพทย์จะทำการดูดและล้างน้ำยาออกจนสะอาด แล้วทำการแกะวัสดุที่ใช้คลุมเหงือกออก ก่อนทำการล้างบริเวณนั้นเป็นครั้งสุดท้าย 

8: การเปรียบเทียบเฉดสีของฟันหลังการทำ

ทันตแพทย์จะทำการเปรียบเทียบเฉดสีของผลลัพธ์ให้คล้ายตอนก่อนเข้ารับการฟอกสีฟัน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของสีฟันของผู้เข้ารับบริการก่อนและหลังจากได้รับการฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์ 

 

ข้อมูลนำมาจาก http://www.animated-teeth.com.