ทันตกรรมเพื่อความงาม : Restore Compare Guide 

คู่มือในการเลือกวิธีการรักษาทางทันตกรรมที่เหมาะสม (Dental Restoration Guide) 

ข้อดีและข้อเสียของวิธีการรักษาทันตกรรมแต่ละวิธี (Pro and Cons of Dental Restorations)

การรักษาฟันผุและแก้ไขวัสดุอุดฟันเก่า

ในกรณีที่ผู้เข้ารับบริการมีฟันผุหรือมีวัสดุอุดฟันเก่าที่เสื่อมสภาพแล้ว ทันตแพทย์จะทำการกรอเนื้อฟันที่ผุหรือวัสดุอุดเก่าออก แล้วแทนที่ด้วย การอุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัม การอุดฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน หรือด้วยการใช้ วัสดุเซรามิกทำโดยแลป (inlays / onlays) ซึ่งมีข้อเปรียบเทียบดังนี้

วิธีการรักษา
ข้อดี
ข้อเสีย
 • มีประวัติการใช้งานรวมถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน
 • เป็นวิธีการที่คุ้นเคยเพราะใช้มานาน
 • มีค่าใช้จ่ายต่ำ
 • มีขั้นตอนการทำที่รวดเร็วเสร็จทันที
 • ไม่มีประวัติก่อการระคายเคือง
 • อาจมีส่วนผสมของปรอท
 • บางครั้งก่อให้เกิดการแพ้ในผู้ที่มีอาการแพ้โลหะ
 • มีสีเทาดำแตกต่างจากสีของฟัน
 • เนื้อฟันที่ดีบางส่วนต้องถูกกรอออกไปเพื่อเตรียมพื้นที่อุดฟัน
 • โครงสร้างโดยรวมอาจอ่อนแอ
 • วัสดุชนิดนี้มีโอกาสขยายหรือหดตัวสูง
 • มีโอกาสที่จะเกิดการผุภายใต้วัสดุอุดฟันอมัลกัมและโดยรอบ
 • มีสีและลักษณะที่เหมือนฟันจริง
 • มีประวัติการใช้งานที่ดี
 • ฟันสามารถมีความแข็งแรงได้ถึง95% ของฟันเดิม
 • มีขั้นตอนการทำที่รวดเร็วเสร็จทันที
 • สามารถป้องกันการผุใหม่ได้
 • มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการอุดด้วยวัสดุอมัลกัม
 • สภาพของช่องปากมีผลต่อความสำเร็จในการอุดฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน
 • ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและการรองรับแรงบดเคี้ยวของฟันจึงมักทำในฟันที่มีพื้นที่ทีอุดขนาดใหญ่
 • สามารถทำให้มีสีและรูปร่างที่เหมือนกับส่วนของฟันแท้ได้เหมือนจริงมากกว่ากว่าอุดฟันแบบทั่วไป
 • มีประวัติการใช้งานที่ดี
 • ทำโดยแลปจึงสามารถทำให้มีประสิทธิภาพและมีความพอเหมาะพอดีกับเนื้อที่ของฟันที่จะอุด
 • จะสูญเสียเนื้อฟันเพื่อการเตรียมพื้นที่น้อยกว่าการทำครอบฟัน
 • ต้องมีการนัดพบทันตแพทย์มากกว่าหนึ่งครั้ง
 • มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการอุดฟันด้วยวัสดุชนิดอื่นเนื่องจากต้องสั่งทำโดยแลป

 

การรักษาด้วยการครอบฟัน

ครอบฟัน เป็นการครอบฟันที่มีความอ่อนแอและถูกทำลายมาก เช่น ฟันที่หัก บิ่น ผุมาก หรือได้รับการรักษารากฟัน เป็นต้น ซึ่งการทำครอบฟันจะสามารถปรับแต่งรูปร่างและสีของฟันให้มีความสวยงามและเหมาะสมได้ โดยทันตแพทย์จะทำการกรอฟันให้มีรูปร่างและขนาดที่พอเหมาะก่อนทำการพิมพ์ปากเพื่อทำแบบ จำลองฟันเพื่อส่งแลป แล้วจึงทำครอบฟันแบบชั่วคราวให้ผู้เข้ารับบริการสามารถมีฟันไว้ใช้งานขณะที่รอครอบฟันถาวรซึ่งมักใช้เวลาในการทำประมาณ 3 วันถึงหนึ่งสัปดาห์ 

ได้มีการใช้วัสดุชนิดต่างๆในการทำครอบฟัน เช่น โลหะล้วน(ทอง) เซรามิกผสมโลหะทั่วไป เซรามิกผสมโลหะราคาปานกลาง เซรามิกผสมโลหะราคาสูง(ทอง) หรือ เซรามิกล้วน 

วิธีการรักษา
ข้อดี
ข้อเสีย
 • มีประวัติการใช้งานที่ยาวนานที่สุด
 • เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทาน
 • มีประสิทธภาพการทำงานที่ดี
 • ไม่เหมือนสีของฟัน
 • ถ้ามีขนาดที่ไม่ถูกต้องจะต้องเริ่มทำใหม่หมด
 • เนื่องจากเป็นโลหะจึงสามารถส่งผ่านความร้อนหรือเย็นไปยังเนื้อฟันด้านในซึ่งอาจก่อให้เกิดการเสียวฟัน
 • อาจเกิดอาการแพ้ในผู้ที่แพ้โลหะแต่พบเพียงส่วนน้อยเท่านั้น
 • มีประวัติการใช้งานที่ดี
 • มีสีที่เหมือนเหมือนฟันแท้จริงตามธรรมชาติ
 • เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทาน
 • เซรามิกอาจก่อให้เกิดการสึกกร่อนกับฟันซี่ใกล้เคียงจากการเสียดสีหรือบดเคี้ยว
 • การยึดติดระหว่างโลหะและเซรามิกอาจมีการเสื่อมสภาพ
 • อาจก่อให้เกิดอาการเสียวฟันในผู้เข้ารับบริการบางคน
 • เนื่องจากใช้วัสดุโลหะด้านในจึงทึบไม่มีความใสเหมือนฟันตามธรรมชาติ
 • เนื่องจากเป็นโลหะด้านในจึงสามารถส่งผ่านความร้อนหรือเย็นไปยังเนื้อฟันด้านในซึ่งอาจก่อให้เกิดการเสียวฟัน
 • อาจเกิดอาการแพ้ในผู้ที่แพ้โลหะแต่พบเพียงส่วนน้อยเท่านั้น
 • มีประวัติการใช้งานที่ดี
 • เป็นการทดแทนฟันที่สามารถเลียนแบบได้อย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุด โดยสามารถมีสี รูปร่างขณะนี้ที่เหมือนจริงมากที่สุด
 • มีความใสและเงางามให้ความสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุด
 • เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทาน
 • มีราคาที่สูง
 • ไม่สามารถใช้สะพานฟันที่ยาวมากได้

การทดแทนฟันที่สูญเสียไป

มีทางเลือกเพื่อการพิจารณาในการทดแทนฟันที่สูญเสียไปอยู่หลายวิธี (กรณีที่มีสุขภาพเหงือกและช่องปากที่ดีเหมาะสมกับวิธีการรักษาทั้งหมด) 

การทำสะพานฟัน เป็นการเชื่อมต่อครอบฟัน 2 ซี่ที่มีช่องว่างระหว่างกลาง(เนื่องจากสูญเสียฟันไป)ด้วยฟันปลอมหนึ่งซี่หรือมากกว่าเพื่อแทนที่ฟันที่สูญเสียนั้นๆ 

การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม เป็นการฝังรากเทียมไททาเนียมลงบนกระดูกขากรรไกรเพื่อแทนที่รากฟันตามธรรมชาติและทำการครอบฟันบนตัวเสาอบัดเม้นต์ที่เชื่อมต่อระหว่างครอบฟันและรากฟันเทียม

เทียม การทำฟันปลอมแบบถอดออกได้ เป็นการทำฟันปลอมบนฐานที่มีสีเหมือนเหงือกเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป

วิธีการรักษา
ข้อดี
ข้อเสีย
 • มีประวัติการใช้งานที่ยาวนานที่สุด
 • มีประสิทธภาพการทำงานที่ดี ใช้บดเคี้ยวได้ดี

 • จำเป็นต้องมีการกรอแต่งฟันซี่ข้างเคียงเพื่อทำสะพานฟัน
 • ถ้ามีปัญหาของขนาดที่ไม่ถูกต้องจะต้องทำการเริ่มต้นทำใหม่ทั้งชิ้น
 • มีความคงทนถาวรแลดูเหมือนจริงมากที่สุด
 • ลดปัญหาการเสื่อมสลายตัวของกระดูกขากรรไกร
 • สามารถทำความสะอาดเหมือนฟันตามธรรมชาติ
 • ไม่ต้องทำอะไรกับฟันซี่ข้างเคียง
 • มีขั้นตอนที่ต้องใช้การผ่าตัดเล็ก
 • มีราคาสูง
 • จำเป็นต้องใช้เวลาในการพักฟื้น
 • อาจเกิดอาการแพ้ในผู้ที่แพ้โลหะแต่พบเพียงส่วนน้อยเท่านั้น
 • เป็นทางเลือกที่ประหยัดที่สุด
 • ดูแลทำความสะอาดง่าย
 • ต้องมีการนัดพบทันตแพทย์มากกว่าหนึ่งครั้ง
 • มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการอุดฟันด้วยวัสดุชนิดอื่นเนื่องจา
 • ต้องสั่งทำโดยแลป