ทันตกรรมเพื่อความงาม : ครอบฟันและสะพานฟัน

ครอบฟัน

 

การทำครอบฟันเป็นการช่วยครอบเพื่อปกป้องพื้นผิวฟันที่เปราะบาง มีการสึกหรอหรือแตกหักไป ให้กลับมามีรูปร่างและความแข็งแรงเหมือนเดิม หรืออาจจะมีความสวยงามและแข็งแรงกว่าปกติ ผู้เข้ารับบริการสามารถที่จะให้ทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเลือก ชนิดของวัสดุและปรับแต่งรูปร่างของครอบฟันให้มีความสวยงามกว่าฟันตามธรรมชาติของตนได้ เนื่องจากวัสดุที่ใช้ในการทำครอบฟันนั้นมีหลายชนิดเช่น ทอง โลหะ เซรามิก หรือผสมระหว่างเซรามิกและโลหะหรือทอง ครอบฟันที่ทำจากกระเบื้องเซรามิกจะมีลักษณะใกล้เคียงกับฟันตามธรรมชาติซึ่งทันตแพทย์สามารถเลือกสีที่ใกล้เคียงกับสีฟันตามธรรมชาติ หรือตามความพอใจของผู้เข้ารับบริการ 

วัสดุที่ในการครอบฟันที่ใช้ทั่วไป

การครอบฟันมักเลือกใช้วัสดุประเภทผสมระหว่างโลหะและเซรามิก อาจทำให้การครอบฟันนั้นแลดูไม่สวยงาม หรือมีความเป็นธรรมชาติได้ เนื่องจากช่องว่างระหว่างขอบฐานฟัน หรือสีของโลหะที่อาจจะสังเกตเห็นได้ที่บริเวณขอบฟัน

ทางเลือกใหม่เพื่อความสวยงาม

การเลือกใช้ครอบฟันที่ทำจากเซรามิกทั้งหมดจะให้สีที่สวยงามตามธรรมชาติ เนื่องจากความโปร่งใส ลักษณะและสีที่สามารถทำให้เหมือนฟันจริงได้ เช่น Full porcelain : IPS Empress II, Procera crown

สะพานฟัน


การทำสะพานฟันเป็นการทดแทนฟันที่สูญเสียไป ด้วยการครอบฟันทั้งสองด้านของช่องว่างและเชื่อมต่อด้วยฟันปลอม ซึ่งให้ความสวยงามคล้ายฟันตามธรรมชาติ และเนื่องจากติดยึดด้วยการครอบฟันข้างเคียง จึงทำให้การทำสะพานฟันมีความมั่นคงแข็งแรง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงความไม่สะดวกสบายของการใส่ฟันปลอมแบบถอดออกได้

เทคนิคที่ใช้ในการทำครอบฟันและสะพานฟันที่บางกอก เดนทัล โฮม

ที่คลินิกทันตกรรมบางกอก เดนทัล โฮม เราเลือกใช้แต่วัสดุและเทคนิคในการทำครอบฟันและสะพานฟันที่ดีและทันสมัยในการให้บริการอาทิ the Procera? จาก Nobel Biocare และ the IPS Empress II System จาก Ivoclar Vivadent.

Procera? ได้ชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์เดียวในขณะนี้ที่สามารถทำครอบฟันและสะพานฟันให้ได้ขนาดที่พอเหมาะที่สุด ซึ่งหมายถึงโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดนั้นมีน้อยมาก และเมื่อนำ Procera? มาใช้ร่วมกับ NobelRondo? Alumina ceramic และ NobelRondo? Zirconia ceramic จึงทำให้มีนวัตกรรมใหม่ในวงการทันตกรรมคือ วัสดุชนิดใหม่ในการทำครอบฟันและสะพานฟันที่ให้ความแข็งแรงมากขึ้นรวมไปถึงสีสันและรูปร่างที่ดูเป็นธรรมชาติ

The IPS Empress II System ได้พิสูจน์ประสิทธิภาพ ความแข็งแรง ความทนทาน และความสวยงามมา กว่า 15 ปี The IPS Empress Esthetic Ingots (วัสดุหลักในการทำครอบฟัน สะพานฟัน และชิ้นงานที่ใช้อุดฟัน) สามารถสร้างขึ้นมาได้อย่างมีประสิทธิผลและรวดเร็วช่วยให้ครอบฟันและสะพานฟันที่ได้มีความสวยงามตามธรรมชาติ

ขั้นตอนในการทำครอบฟัน

1. ก่อนที่จะเริ่มต้นทำการครอบฟัน

ทันตแพทย์จะพิจารณาถึงสภาพฟันและเหตุผลในการทำของผู้เข้ารับบริการ รวมไปถึงการเลือกประเภทของครอบฟันที่เหมาะสม 

2. การเตรียมฟัน

ทันตแพทย์จะกรอผิวฟันให้ได้รูปร่างที่เหมาะสม พร้อมกับการพิมพ์ปากเพื่อเป็นแบบในการทำครอบฟันถาวร เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ทันตแพทย์จะทำและใส่ครอบฟันแบบชั่วคราวไว้ให้ก่อน 

3. การใส่ครอบฟันถาวร

ประมาณ 1 สัปดาห์ต่อมา ทันตแพทย์จะทำการถอดครอบฟันชั่วคราวออกแล้วแทนที่ด้วยครอบฟันถาวร ซึ่งโดยปกติอายุการใช้งานของครอบฟันแบบถาวรจะขึ้นอยู่กับการดูแลทำความสะอาดของผู้เข้ารับบริการ

4. ผลลัพธ์

ผลที่ได้คือฟันซี่ใหม่ที่มีความสวยงามแลดูเป็นธรรมชาติ และกลมกลืนกับฟันซี่อื่นๆ ซึ่งทันตแพทย์จะแนะนำวิธีการดูแลรักษาที่ถูกต้องเพื่อให้มีสุขภาพปากและฟันที่ดี

นำข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการทำครอบฟันนี้มาจาก Nobel Biocare