ทันตกรรมเพื่อความงาม 

ทันตกรรมความงาม ช่วยในการเสริมสร้างบุคลิกและความมั่นใจ โดยการรักษาทางทันตกรรมเพื่อให้ฟันมีความสวยงาม ซึ่งมีวิธีการรักษาประเภทต่างๆขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละบุคคลดังนี้ 

  • การฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์
  • เคลือบฟันด้วยชิ้นเซรามิก
  • อุดฟันด้วยชิ้นเซรามิก
  • ครอบฟันและสะพานฟัน
  • การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันแทนอมัลกัม

 

เซรามิกที่ใช้ในงานทันตกรรมที่มีสีเหมือนฟัน ได้รับการพัฒนาจนในปัจจุบันสามารถทำให้วัสดุมีความใส สวยงามและเงางามเหมือนฟันตามธรรมชาติ รวมถึงความทนทานและประสิทธิภาพในการทำงานที่เชื่อถือได้

Procera® AllCeram Line

The Procera AllCeram System เป็นวิวัฒนาการใหม่ล่าสุดของ Nobel Biocare จากประเทศสวีเดน ซึ่งอำนวยความสะดวกแก่ CAD/CAM (การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตและออกแบบ) ในการทำครอบฟันและสะพานฟันแบบเซรามิกล้วนทำโดยเครื่องจักร ตั้งแต่ปีคริสตศักราชที่ 1989 Procera AllCeram ได้นำเสนอวิธีการและวัสดุเซรามิกล้วนในงานทันตกรรม ซึ่งช่วยให้ผู้เข้ารับบริการสามารถมีฟันที่สวยงามเป็นธรรมชาติ รวมไปถึงความมั่นใจในความแข็งแรงและทนทานอีกด้วย 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับ Procera AllCeram ได้นำมาจากเว็บไซต์ของ Nobel Biocare

The IPS Empress Esthetic Line

ด้วยการนำเทคนิคใหม่ของ IPS Empress Esthetic Line มาใช้ในการเคลือบผิวฟันด้วยเซรามิก (veneers) การอุดฟันด้วยวัสดุสั่งทำ (inlays/onlays) และการทำครอบฟันแบบเซรามิกล้วนและแบบผสม สามารถเพิ่ม ความมั่นใจให้แก่ผู้เข้ารับบริการ เนื่องจากชื่อเสียงของ IPS Empress Esthetic Line ในเรื่องคุณภาพที่เป็นที่เขื่อถือในวงการทันตกรรมมากว่า 15 ปี โดยมีประสบการณ์การผลิตชิ้นงานทันตกรรมประดิษฐ์มาแล้วกว่า 25 ล้านชิ้น และได้พิสูจน์แล้วว่าประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณ์เหล่านี้สามารถมีอายุการใช้งานกว่า 11 ปี ซึ่งได้รับการยืนยันจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วโลกอีกด้วย 

ข้อมูลเกี่ยวกับ the IPS Empress System ได้นำมาจากเว็บไซต์ของ ivoclar vivadent

ข้อดีและข้อเสียของวิธีการรักษาทางทันตกรรมประเภทต่างๆ 

การอุดฟันและการเปลี่ยนวัสดุอุดฟันเก่า

ข้อดีและข้อเสียในการอุดฟันด้วยวิธีการและวัสดุที่แตกต่างกัน เช่น การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน การอุดฟันด้วย อมัลกัม และการอุดฟันด้วยเซรามิกทำโดยแลป (Inlays and Onlays) ในการอุดฟันหรือกรณีที่ต้องการเปลี่ยนวัสดุอุดเก่า 

การทำครอบฟัน

ข้อดีและข้อเสียในการครอบฟันด้วยวัสดุแต่ละชนิด เช่น วัสดุครอบฟันแบบเซรามิกล้วน แบบเซรามิกผสมโลหะ แบบโลหะล้วน แบบเซรามิกผสมทอง และแบบทองล้วน ในการทำครอบฟันที่จำเป็นเนื่องจากสภาพฟันที่อ่อนแอ ฟันที่สึกหรือหัก และฟันซึ่งได้รับการรักษารากฟันเรียบร้อยแล้ว เป็นต้น

การทำฟันปลอมเพื่อแทนฟันที่สูญเสียไป

ข้อดีและข้อเสียในการแทนที่ฟันที่สูญเสียไปด้วยวิธีการต่างๆรวมถึงวัสดุที่ใช้ เช่น การทำสะพานฟัน การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม การทำฟันปลอมแบบถอดได้