การรักษา

บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัลเซ็นเตอร์ เป็นศูนย์ทันตกรรมสมัยใหม่ ที่ให้บริการทางทันตกรรมแบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย

  • Tooth Extraction
  • Wisdom Tooth Extraction
  • Dental Implants
  • Bone Grafting
  • Orthognatic Surgery
  • การเคลือบหลุมร่องฟันและ การเคลือบฟลูออไรด์

  • การป้องกันฟันผุ

  • การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการที่เหมาะสม

  • การนำวัสดุเรซินมาใช้เพื่อการปกป้องฟัน

  • คำแนะนำเกี่ยวกับสุขอนามัยภายในช่องปาก