การรักษา

โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล เป็นโรงพยาบาลทันตกรรมสมัยใหม่ ที่ให้บริการทางทันตกรรมแบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย

การให้บริการทางทันตกรรมของเรา (คลิกอ่านตามหัวข้อ)

ทันตกรรมป้องกัน
ผ่าฟันคุด
  • การเคลือบหลุมร่องฟันและ การเคลือบฟลูออไรด์
  • การป้องกันฟันผุ
  • การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการที่เหมาะสม
  • การนำวัสดุเรซินมาใช้เพื่อการปกป้องฟัน
  • คำแนะนำเกี่ยวกับสุขอนามัยภายในช่องปาก
ทันตกรรมเด็ก
ทันตกรรมเด็ก

 

 


กลับไปด้านบน