ค่ารักษา : Promotions ฟอกสีฟันด้วยZoom!

การฟอกสีฟัน โดยทันตแพทย์ เสร็จภายใน1 ชม. 

การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา Baht
 
ทันตกรรมเพื่อความงาม
ฟอกสีฟันด้วยZoom!™
คน
12,000
(ราคาพิเศษจาก 15,000)
ฟอกสีฟัน Zoom!™ แพ็กคู่ **
คู่
11,500
ชุดฟอกสีฟันแบบทำที่บ้าน
ชุด
5,000
     

* ราคานี้มีผลถึง 30 กันยายน 2559
**นี้สามารถใช้ในกรณีที่มารับบริการพร้อมกัน 2 ท่าน เท่านั้น

นัดหมายล่วงหน้าทาง e-mail ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Promotions may be subject to change without prior notice. 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฟอกสีฟัน
ข้อมูลเพิ่มเติมขบวนการฟอกสีฟัน