ค่ารักษา : ค่ารักษารากฟันเทียมแบบฟันปลอมทั้งปาก

 

Single or Multiple Dental Implants Price Promotions

 

การรักษา
ค่ารักษา
 
การทดแทนฟันทั้งปาก
รากฟันเทียมแบบทั้งขากรรไกร : รากฟันเทียม 2 จุด + bar + แผงฟันปลอม

ฟันปลอมแบบถอดออกได้ที่ยึดติดกับรากฟันเทียมไททาเนียม มีประสิทธิภาพ ความแข็งแรงและมั่นคงกว่าการใช้ฟันปลอมแบบธรรมดาให้ความสวยงาม และประโยชน์การใช้งานไม่แพ้ฟันแท้ตามธรรมชาติ ทั้งนี้การดูแลรักษาที่ถูกต้องมีความสำคัญต่ออายุการใช้งานและประสิทธภาพด้วย

Intralock
170,000 บาท

ต่อขากรรไกร (บน หรือ ล่าง)

Straumann
200,000 บาท

ต่อขากรรไกร (บน หรือ ล่าง)

 
รากฟันเทียมแบบทั้งขากรรไกร : รากฟันเทียม 4 จุด + bar + แผงฟันปลอม

ฟันปลอมแบบถอดออกได้ที่ยึดติดกับรากฟันเทียมไททาเนียมมีประสิทธิภาพ ความแข็งแรงและมั่นคงกว่าการใช้ฟันปลอมแบบธรรมดาให้ความสวยงาม และประโยชน์การใช้งานไม่แพ้ฟันแท้ตามธรรมชาติ ทั้งนี้การดูแลรักษาที่ถูกต้องมีความสำคัญต่ออายุการใช้งานและประสิทธภาพด้วย

Intralock
300,000 บาท

ต่อขากรรไกร (บน หรือ ล่าง)

Straumann
370,000 บาท

ต่อขากรรไกร (บน หรือ ล่าง)

 
การปลูกรากฟันเทียมเพื่อรองรับสะพานฟัน แบบทั้งขากรรไกร
รากฟันเทียมแบบทั้งขากรรไกร : รากฟันเทียม 4 , 6 จุด + สะพานฟัน

การปลูกรากฟันเทียมแบบรองรับสะพานฟันทั้งขากรรไกรนั้น ลดความรำคาญและความไม่สะดวกสบายจากการใส่ฟันปลอมธรรมดา

Description
Intralock
ITI Struamann
รากฟันเทียม 4 จุด + สะพานฟัน (ครอบฟัน 10ซี่)
400,000 บาท

ต่อขากรรไกร (บน หรือ ล่าง)

460,000 บาท

ต่อขากรรไกร (บน หรือ ล่าง)

6 จุด + สะพานฟัน (ครอบฟัน 12 ซี่)*
540,000 บาท

ต่อขากรรไกร (บน หรือ ล่าง)

670,000 บาท

ต่อขากรรไกร (บน หรือ ล่าง)

 
All-on-4 and All-on-6
Full Arch Reconstruction with All-on-4 and All-on-6

การรักษาทางทันตกรรมรากเทียม All-on-4 and All-on-6 dental implant concept เป็นการฝังรากเทียม 4 หรือ 6 ตัว เพื่อรองรับแผงฟันปลอมแบบติดแน่น หรือสะพานฟัน โดยใช้สกรูยึดแผงฟันปลอมหรือสะพานฟัน ไว้กับรากฟันเทียม การรักษาแบบนี้เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่สูญเสียฟัน และกระดูกรองรับฟันไปแล้วเป็นเวลานาน

All-on-4 + Hybrid Acrylic Bridge
400,000 - 450,000 บาท
 
รากฟันเทียมแบบ Zygoma
Full Arch Reconstruction with Zygomatic Implants

Zgyomatic implants are suited for cases with bone loss. Long implants are placed at the zygoma facial region in supporting a fixed hybrid birdges on the implants.

Branemark® System Zygoma TiUnite® + Acrylic Bridge
650,000 บาท

ชนิดของรากฟันเทียมแบบฟันปลอมทั้งปาก

2 รากเทียม + bar + ฟันปลอมแบบถอดได้

2 รากเทียม + ball + ฟันปลอมแบบถอดได้

4 รากเทียม + bar + ฟันปลอมแบบถอดได้

4 รากเทียม + สะพานฟัน ( ฟัน 10 ซี่)

6รากเทียม + สะพานฟัน (ฟัน 12 ซี่่)

 

*Please note that all treatment fees are charged in Thai Baht. The above promotional prices with fixed bridges are for standard crowns. Prices will vary for all porcelain zirconium crowns on implants. Promotions may be subject to change without prior notice. 

 

ราคานี้มีผลถึง 30 มิถุนายน 2558

 

เหตุผลที่ควรเลือกรับบริการที่ บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ 

เพราะที่บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ เรามั่นใจในคุณภาพการให้บริการทางทันตกรรม ด้วยเรามีทีมงานทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่พร้อมด้วยประสบการณ์และการศึกษาจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ( เช่น สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ) รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่ทันสมัยในการให้บริการ โดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของผู้เข้ารับบริการเป็นหลักสำคัญ