ค่ารักษา : Promotions ฟอกสีฟันด้วยBriteSmile

การฟอกสีฟันด้วย BriteSmile

การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา Baht
 
ทันตกรรมเพื่อความงาม
ฟอกสีฟันด้วยBriteSmile®
คน
17,000
(ราคาพิเศษจาก 25,000)
ฟอกสีฟันด้วยBriteSmile® + Airflow
คน
18,200
(ราคาพิเศษจาก 26,200)
ฟอกสีฟันด้วยBriteSmile®สำหรับ2ท่าน**
คน
29,000
(ราคาพิเศษจาก 50,000)
     

 

ราคานี้มีผลถึง 30 มิถุนายน 2558

* นี้สามารถใช้ในกรณีที่มารับบริการพร้อมกัน 2 ท่าน เท่านั้น 

เหตุผลที่ควรเลือก บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ 

BriteSmile

เพราะที่บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ เราคัดสรรและเลือกใช้แต่วัสดุและอุปกรณ์ที่ดีที่สุด และทางเรายังเน้นในด้านการให้ความรุ้ที่ถูกต้องให้แก่ผู้เข้ารับบริการ รวมไปถึงความโปร่งใสในการให้บริการ โดยผู้เข้ารับบริการสามารถสังเกตได้ว่าเราให้บริการด้วยเครื่องมือBriteSmileจริง และเรายังให้บริการทางทันตกรรมโดย ทีมทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต่างๆ ซึ่งได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังทั้งในประเทศและนอกประเทศ

นัดหมายล่วงหน้าทาง e-mail ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Promotions may be subject to change without prior notice.