ค่ารักษา : LED Cool Light ฟอกสีฟัน 

การฟอกสีฟันด้วยแสงเย็น โดยทันตแพทย์เสร็จภายใน 1ชม.

การฟอกสีฟันด้วยแสงเย็น
Price in Thai Baht
Tooth Whitening by Cool Light, Beyond
การฟอกสีฟัน by Beyond - Cool Light (USA)
6,000 ต่อคน

เหตุผลที่ควรเลือก บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ - LED Cool Light Tooth Whitening 

เพราะที่บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ เราคัดสรรและเลือกใช้แต่วัสดุและอุปกรณ์ที่ดีที่สุด LED Cool Light Tooth Whitening by Beyond ใช้เทคโนโลยีของ plasma arch machines คล้ายกับเทคโนโลยีของ BriteSmile and Blue Light teeth whitening teeth. 

ในการฟอกสีฟันด้วย LED Cool Light Tooth Whitening ที่ศูนย์ทันตกรรมของเรา และทางเรายังเน้นในด้านการให้ความรุ้ที่ถูกต้อง ให้แก่ผู้เข้ารับบริการ 

Cool light teeth whitening by Beyond ให้บริการที่ บางกอก เดนทัล โฮม พหลโยธิน เท่านั้น 

hollywood white smile, tooth whitening

กรุณาโทรนัดล่วงหน้าที่่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

>> ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฟอกสีฟัน
>> ข้อมูลเพิ่มเติมขบวนการฟอกสีฟัน