ค่ารักษา ทันตกรรม

การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา Baht
 
ทันตกรรมทั่วไป
เอ๊กซเรย์
เอ็กซ์เรย์ฟิล์มเล็ก(Periapical film)
ฟิล์ม
200
เอ็กซ์เรย์ทั้งปาก(Panoramic film - full mouth: Digital)
ฟิล์ม
1,200
เอ็กซ์เรย์ศีรษะด้านข้าง(Cephalometric film)
ฟิล์ม
1,200
3D CT Scan
ตำแหน่ง
5,000-10,000
การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
ค่าอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน(เรซิน)
ด้าน
1,000
ยาชาเฉพาะที่ (กรณีที่ใช้ร่วมกับการอุดฟัน)
เข็ม
150
 
 
ทันตกรรมเพื่อความงาม
ฟอกสีฟันด้วยZoom!™
คน
12,000
(ราคาพิเศษจาก 15,000)
ฟอกสีฟัน Zoom!™ แพ็กคู่ **
คน
11,500
ฟอกสีฟัน POLA
คน
8,500
ชุดฟอกสีฟันแบบทำที่บ้าน
ชุด
5,000
ครอบฟัน
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะธรรมดา
ซี่
10,000
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง>2%
ซี่
13,000
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง>50%
ซี่
17,000 - 18,000
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง > 85%
ซี่
19,000 - 20,000
ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น IPS e.Max
ซี่
17,000
ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น 3M Lava All Ceramics
ซี่
18,000
ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น Cercon Smart Ceramics
ซี่
18,000
ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น Procera : All ceramic
ซี่
20,000
เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิก
เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิก Porcelain Veneer : IPS Empress Esthetics
ซี่
12,000
(ราคาพิเศษจาก 18,000)
เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (เรซิน)
ซี่
5,000 - 6,000
 
 
การรักษารากฟัน
ฟันหน้า(anterior)
ซี่
9,000
ฟันกรามน้อย (premolar)
ซี่
12,000
ฟันกราม (molar)
ซี่
15,000
 
 
ค่าถอนฟันและผ่าฟันคุด
ค่าถอนฟัน
ซี่
1,000 - 1,500
ค่าถอนฟัน : แบบซับซ้อน
ซี่
1,500 - 2,000
 
ค่าทำฟันปลอมแบบถอดได้
ฟันปลอมฐานโลหะ (resin base denture) พร้อมฟัน 1-4 ซี่แรก
ชิ้น
4,500 - 6,000
ฟันปลอมฐานโลหะ (metal frame denture ) พร้อมฟัน 1-4 ซี่แรก
ชิ้น
13,000 - 22,000
ฟันปลอมฐานโลหะ (metal frame denture ) เพิ่มฟันซี่ละ
-
500
ฟันปลอมทั้งปากโดยประมาณ (acrylic full denture)
ชิ้น
18,000-20,000
 
 
ทันตกรรมจัดฟัน
การจัดฟันแบบโลหะ
-
60,000 - 70,000
การจัดฟันแบบจัดฟันแบบเซรามิกสีเหมือนฟัน
-
70,000 - 90,000
การจัดฟันเครื่องมือ Self-Ligating Braces - Damon /3M Gemini
-
80,000 - 90,000
การจัดฟันเครื่องมือ Clear Self-Ligating Braces - Damon Clear/ 3M Clarity SL
-
90,000 - 95,000
การจัดฟันด้านในแบบไม่เห็นเครื่องมือ (Lingual Braces)
-
180,000-195,000
การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign i7
-
95,000
( ราคาพิเศษ จาก 120,000)
การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign Lite*
-
130,000
(ราคาพิเศษ จาก 150,000)
การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign *
(Platinum Invisallign Provider)
-
150,000 - 180,000
( ราคาพิเศษ จาก 200,000)
เครื่องมือคงสภาพฟัน(Retainer)
ชิ้น
3,000
     
 
ค่าปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม (ราคารวมครอบฟันบนรากฟันเทียมแล้ว)
รากฟันเทียมไททาเนียม
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม Intralock
ซี่
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม Replace Select Implant (Nobel Biocare)
ซี่
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม AstraTech
ซี่
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม ITI Implant (Straumann SLActive)
ซี่
85,000
(ราคาพิเศษจาก 95,000)
รากฟันเทียมRoxolid
ปลูกรากฟันเทียม ITI Implant (Straumann Roxolid SLA)
ซี่
85,000
(ราคาพิเศษจาก 100,000)
ปลูกรากฟันเทียม ITI Implant (Straumann Roxolid SLActive)
ซี่
90,000
(ราคาพิเศษจาก 110,000)
รากฟันเทียมทั้งปาก
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมทั้งปาก
-
     

 

หมายเหตุ ค่าบริการที่แจ้งนี้เป็นราคาโดยประมาณในกรณีทั่วไป ซึ่งหลังจากการตรวจสภาพฟันแล้ว ทันตแพทย์ผู้ตรวจจะแนะนำเกี่ยวกับแผนการรักษาและค่าใช้จ่ายโดยประมาณก่อนการรักษา เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถพิจารณาเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคน

* ราคานี้มีผลถึง 30 กันยายน 2559

**นี้สามารถใช้ในกรณีที่มารับบริการพร้อมกัน 2 ท่าน เท่านั้น

เครื่องหมายแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างๆ

 

กรุณาเลือกเครื่องหมายด้านล่างนี้เพื่อทราบอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างๆ

การชำระค่าบริการ

เรารับชำระค่าบริการเป็นเงินสด และ บัตรเครดิตโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม