จุดเด่นของศูนย์ทันตกรรม BIDC

Award-Baipo.jpgAward-DBD.jpgAward-ISO.gifAward-Straumann.gifAward-Thailand-Prime-Minister.jpgaward-JCI.gifaward-britesmile.gifaward-invisalign.gifaward-trustmark.gif

มาตรฐานการบริการระดับสากล ISO 9001:2000 , ISO 9001:2008

ISO

ที่ บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ เรามุ่งเน้นการให้บริการ ด้านทันตกรรมเท่าเทียมระดับสากล รวมถึงมาตรฐานการบริหารด้านการบริการที่มุ่งเน้นถึงผลประโยชน์สูงสุด ที่ผู้เข้ารับการรักษาพึงได้รับ เราได้รับการรับรองมาตราฐาน ISO 9001:2000 และ ISO 9001:2008

 

รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น (Prime Minister’s Export Award หรือ PM Export Award) 

 

PM Award

ในปี 2553 ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เช็นเตอร์ เป็นคลินิกทันตกรรมแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ เราได้รับรางวัลในประเภท ผู้ให้บริการดีเด่น (Best Service Provider) ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล (โรงพยาบาล / คลินิค)