คนไข้ที่รับการรักษาที่โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ (BIDH)

ตัวอย่างคนไข้ที่ได้รับการรักษาทันตกรรมที่่โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล

  1. Cases ทันตกรรมตกแต่ง
  2. Cases ทันตกรรมรากเทียม
  3. Cases ครอบฟันและสะพานฟัน

การรักษาทางทันตกรรมตกแต่งโดย ครอบฟัน และสะพานฟัน

ครอบฟัน
Before
เคลือบฟันเซรามิก
After

การรักษาด้วยครอบฟันและเคลือบฟันเซรามิก ในขากรรไกรบน

ปัญหาของคนไข้: ช่องว่างระหว่างฟันและเหงือกร่น
การรักษา : ครอบฟัน Cercon และ เคลือบฟัน เซรามิก Empress Esthetic Veneers
คนไข้มาจากประเทศ : อังกฤษ
ทันตแพทย์ : ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมตกแต่ง

ผ่าตัดเหงือก
Before
ฟันและเหงือกร่น
After

การรักษาด้วยครอบฟันและเคลือบฟันเซรามิก, และการผ่าตัดเหงือก 

ปัญหาของคนไข้: ฟันมีสีน้ำตาลไม่เรียบและบิ่น
การรักษา : เคลือบฟัน เซรามิก Empress Esthetic Veneers, การผ่าตัดเหงือก
คนไข้มาจากประเทศ : อเมริกา
ทันตแพทย์ : ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมตกแต่ง, ทันตแพทย์ปริทันต์

 

ขากรรไกรบน
Before
ฟันหน้ายื่น
After

การรักษาด้วยครอบฟัน ในขากรรไกรบน

ปัญหาของคนไข้ : เหงือกร่น, ฟันหน้ายื่น และฟันห่าง
การรักษา : ครอบฟัน Cercon
คนไข้มาจากประเทศ : ออสเตรเลีย

ทันตแพทย์ : ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมตกแต่ง

ฟันห่าง
Before
ครอบฟัน Cercon
After

การบูรณะฟันแบบองค์รวม

ปัญหาของคนไข้ : เหงือกร่น,ฟันเก, ฟันสั้น และสีน้ำตาลคล้ำ
การรักษา : การผ่าตัดเหงือก ครอบฟัน Cercon
คนไข้มาจากประเทศ : อเมริกา

ทันตแพทย์ : ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมตกแต่ง ,ทันตแพทย์ปริทันต์

 

ฟันผุ ฟันมีสีน้ำตาล
Before
ขากรรไกรล่าง
After

การรักษาด้วยครอบฟัน ในขากรรไกรล่าง

ปัญหาของคนไข้ : ฟันผุ, ฟันมีสีน้ำตาลไม่เรียบ และซ้อนเก
การรักษา : ครอบฟัน Cercon
คนไข้มาจากประเทศ : อเมริกา
ทันตแพทย์ : ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมตกแต่ง

ฟันสีคล้ำ
Before
Veneers
After

การรักษาด้วย เคลือบฟันเซรามิก ทั้งปาก

ปัญหาของคนไข้ : ฟันสีคล้ำจากยาปฏิชีวนะ
การรักษา : เคลือบฟัน เซรามิก Empress Esthetic Veneers
คนไข้มาจากประเทศ : อเมริกา
ทันตแพทย์ : ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมตกแต่ง

 


กลับไปด้านบน

การรักษาทางทันตกรรมรากเทียม

การรักษาด้วยรากฟันเทียม และใส่ฟันแบบติดแน่น

ปัญหาของคนไข้ : ไม่มีฟันหลายซี่
การรักษา : 17 ครอบฟัน และ 12 รากฟันเทียม
คนไข้มาจากประเทศ : แคนาดา
ทันตแพทย์ : ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมรากเทียม และทันตกรรมประดิษฐ์ 

รากฟันเทียม

การรักษาด้วยรากฟันเทียม และใส่ฟันแบบติดแน่น

ปัญหาของคนไข้ : ใส่่ฟันปลอมแล้วเจ็บ รำคาญ เคี้ยวอาหารไม่ได้ 
การรักษา : 14 ครอบฟัน และ 10 รากฟันเทียม
Timeframe
คนไข้มาจากประเทศ : ไทย
ทันตแพทย์ : ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมรากเทียม และทันตกรรมประดิษฐ์ 

 

ราคารากเทียม

การรักษาด้วยรากฟันเทียม และใส่ฟันแบบติดแน่น

ปัญหาของคนไข้ : ใส่่ฟันปลอมแล้วเจ็บ รำคาญ ไม่กล้าสนทนา ไม่มั่นใจ
การรักษา : 24 ครอบฟัน และ 12 รากฟันเทียม
คนไข้มาจากประเทศ : รัสเซีย
ทันตแพทย์ : ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมรากเทียม และทันตกรรมประดิษฐ์


กลับไปด้านบน

การรักษาด้วยแผ่นเคลือบเซรามิกวีเนียร์

เซรามิกวีเนียร์
Before
วีเนียร์
After

การรักษาด้วยแผ่นเคลือบเซรามิกวีเนียร์

ปัญหาของคนไข้ : ฟันสีคล้ำจากยาปฏิชีวนะ 
การรักษา : เคลือบฟัน เซรามิก Empress Esthetic Veneers
คนไข้มาจากประเทศ : อเมริกา
ทันตแพทย์ : ทันตแพทย์สาขาทัันตกรรมบูรณะ

สะพานฟัน
Before
สะพานฟันดีไหม
After

การรักษาด้วยครอบฟัน และสะพานฟัน ร่วมกับ เลเซอร์ฟอกสีฟัน

ปัญหาของคนไข้ : ไม่มีฟันหน้า, crooked and discolored teeth
การรักษา : ครอบฟัน และสะพานฟัน, root canal treatment, laser tooth whitening, fillings
คนไข้มาจากประเทศ : ออสเตรเลีย
ทันตแพทย์ : ทันตแพทย์สาขาทัันตกรรมประดิษฐ์ Endodontist, General Dentist

ฟอกสีฟัน
Before
ฟอกสีฟันขาว
After

การรักษาด้วยแผ่นเคลือบเซรามิกวีเนียร์

ปัญหาของคนไข้ : ฟันเปลื่ยนสีและไม่เรียง
การรักษา : เคลือบฟัน เซรามิก Empress Esthetic Veneers
คนไข้มาจากประเทศ : ฝรั่งเศส
ทันตแพทย์ : ทันตแพทย์สาขาทัันตกรรมบูรณะ

ฟันเปลื่ยนสีและไม่เรียง
Before
ขอบเหงือกดำ
After

การรักษาด้วยครอบฟัน

ปัญหาของคนไข้ : ขอบเหงือกดำ และสีไม่เหมือนฟันใกล้เคียง
การรักษา : ครอบฟัน และสะพานฟัน
คนไข้มาจากประเทศ : อเมริกา

ทันตแพทย์ : ทันตแพทย์สาขาทัันตกรรมประดิษฐ์

ไม่มีฟันหน้า
Before
เคลือบฟัน เซรามิก
After

การรักษาด้วยครอบฟัน และฟันปลอมถอดได้

ปัญหาของคนไข้ : ช่องระหว่างฟันหน้า
การรักษา : ครอบฟัน ฟันปลอมแบบถอดได้
คนไข้มาจากประเทศ : อเมริกา
ทันตแพทย์ : ทันตแพทย์สาขาทัันตกรรมประดิษฐ์ ทันตแพทย์สาขาทัันตกรรมบูรณะ

ฟันปลอมถอดได้
Before
ฟันห่างและติดสี
After

การรักษาด้วยครอบฟันและเคลือบฟันเซรามิก

ปัญหาของคนไข้ :ฟันห่างและติดสี
การรักษา : ครอบฟัน
คนไข้มาจากประเทศ : ออสเตรเลีย
ทันตแพทย์ : ทันตแพทย์สาขาทัันตกรรมประดิษฐ์

 


กลับไปด้านบน