เกี่ยวกับเรา โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ (BIDH)

บริษัท โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (Bangkok International Dental Hospital) เป็นโรงพยาบาลในเครือของ บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ สุขุมวิท ซอย 2 กลุ่มบริษัทของเรามีประวัติยาวนานกว่าทศวรรษ ประสบการณ์ในการให้บริการทันตกรรมที่มีคุณภาพ และเป็นมืออาชีพให้บริการผู้ป่วยต่างชาติและประเทศไทยจนที่ได้รับรางวัลมากมายในฐานะผู้ให้บริการทางทันตกรรมชั้นนำ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH เป็นทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมชั้นนำ ที่เป็นวิทยากรระดับนานาชาติ และอาจารย์ทันตแพทย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก ทันตแพทย์ของเราหลายคนได้รับการรับรองเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาด้านต่างๆ จากประเทศอเมริกา และสำเร็จการศึกษาจากอเมริกา, อังกฤษ, ออสเตรเลีย, ยุโรป และอีกหลายประเทศทั่วโลก เราให้บริการรักษาทางทันตกรรมแบบครบวงจร ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ และนอกเหนือจากการดูแลขั้นพื้นฐานแบบมาตรฐานที่มีแล้ว กรณีการผ่าตัดขากรรไกร เราใช้ผ่าตัด และห้องพักฟื้นที่สะอาดมีมาตรฐานการปลอดเชื้อ เพื่อความปลอดภัย และความสะดวกสบายของผู้รับบริการทุกท่าน

โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH ก่อตั้งขึ้นโดยเน้นให้เป็นศูนย์ทันตกรรมแห่งความเป็นเลิศ โดยใช้มาตรฐานการปลอดเชื้อ ที่เป็นที่ยอมรับในมาตรฐานโลก เทคโนโลยีทันตกรรมดิจิตอลขั้นสูง และเน้นความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นแกนหลักของความสำเร็จ นอกจากนี้โรงพยาบาลทันตกรรมBIDH ยังมีห้องประชุมที่สามารถจุคนได้ถึง 200 คน ที่ชั้นบนสุด เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมทันตแพทย์ โดยคณาจารย์ และวิทยากรที่พร้อมถ่ายทอดความรู้ให้กับทันตแพทย์ทุกท่าน “เราไม่ได้เพียงแค่รักษา แต่เรายังสอนให้หมอรักษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น”

จุดเด่นของศูนย์ทันตกรรม BIDH

โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH ให้บริการด้านทันตกรรมที่สำคัญ ได้แก่ บริการคลินิกผู้ป่วยนอกและการดูแลผู้ป่วยในสำหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดมยาเพื่อช่วยคลายต่อความกังวลและความเจ็บปวด

วัตถุประสงค์

“ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการทันตกรรมโดยใช้มาตรฐานระดับโลกอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมทางทันตกรรมโดยใช้แนวคิดการรักษาทางทันตกรรมด้วยดิจิตอลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและประสิทธิภาพการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย”

พันธกิจ

 • การแสวงหาความเป็นเลิศทางทันตกรรมในบริการทันตกรรม
 • การใช้แนวคิดการรักษาทางทันตกรรมด้วยดิจิตอล
 • การกำหนดมาตรฐานระดับโลก

การแสวงหาความเป็นเลิศทางทันตกรรม

สร้างและออกแบบตั้งแต่เริ่มต้นโรงพยาบาลทันตกรรม 7 ชั้นเน้นความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยอย่างสมบูรณ์ด้วยกระบวนการของการปราศจากเชื้อที่สะอาด เนื่องจากความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นจุดสำคัญการควบคุมและกระบวนการจำกัดเชื้อจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่โรงพยาบาลทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรมBIDH ใช้แนวทางปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ภายในแผนก Supply Chain Sterile (CSSD) ในกระบวนการและการควบคุมการติดเชื้อที่เห็นได้ชัดเจน

โรงพยาบาลฟัน

โรงพยาบาลและสิ่งอำนวยความสะดวก สุขุมวิทซอย 2

ทำฟันสุขุมวิท

การควบคุม Sterilzation ฝ่ายปราศจากเชื้อ Central Supply (CSSD)

แนวคิดการรักษาทางทันตกรรมด้วยดิจิตอล

เทคโนโลยีทางทันตกรรมสมัยใหม่รวมถึงการสแกน 3มิติด้วยเครื่อง CT Scan, เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลและการสแกนช่องปากดิจิตอลโดยไม่ต้องใช้การพิมพ์ปาก, จำลองการผ่าตัดรากฟันเทียมในรูปแบบ 3มิติ เพื่อวางแผนการฝังรากเทียมได้อย่างแม่นยำที่โรงพยาบาลทันตกรรมของเราครบวงจรเรามีทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาได้แก่ – ศูนย์รากฟันเทียม, ศูนย์ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม, ศูนย์ทันตกรรมจัดฟัน, เทคโนโลยีดิจิตอลถูกนำมาใช้เพื่อการวินิจฉัยที่แม่นยำและมีรายละเอียดมากขึ้น

ห้องปฏิบัติการทันตกรรมของเราเป็นห้องปฏิบัติการทางทันตกรรมแบบดิจิตอลแห่งแรกของประเทศไทยที่สามารถปรับแต่งรากฟันเทียมรากเทียมและครอบฟันเซรามิกทั้งหมด เทคโนโลยีทางทันตกรรมใน CAD / CAM ช่วยให้สามารถจัดฟันได้ตามกำหนดเวลาภายใน 24 ชั่วโมง

จัดฟัน ทำฟัน

แนวคิดทันตกรรมดิจิทัล 3D CT Scan Digital Flow & Digital Smile Design

คลินิกจัดฟัน

ห้องปฏิบัติการทันตกรรมดิจิตอลสแกนอัตโนมัติ & CAD / CAM อัตโนมัติ

มาตรฐานระดับโลก

คลินิกและโรงพยาบาลทันตกรรมในเครือของเราได้กำหนดมาตรฐานแนวทางสำหรับบริการระดับมืออาชีพและการรักษาทางทันตกรรมที่ได้มาตรฐานในคุณภาพทางคลินิกและการบริการทางทันตกรรมโดยทันตแพทย์เฉพาะทางในสาขานั้นๆ

เราเป็นพันธมิตรกับ บริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมทันตกรรม เราจึงได้รับการคัดสรรวัสดุและอุปกรณ์ของเป็นอย่างดีก่อนที่จะมาใช้ในโรงพยาบาลของเรา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีล่าสุดถูกนำไปใช้ในโรงพยาบาลทันตกรรมของเรา ทันตแพทย์ของเราหลายคนจบการศึกษาจากสถาบันชั้นนำในประเทศไทยและจากต่างประเทศเช่นสหรัฐอเมริกา,สหราชอาณาจักร,เยอรมนี,ญี่ปุ่นและออสเตรเลีย การรวมความรู้จากการประชุมทั่วโลกภายในทีมทันตแพทย์ของเราและการนำเข้าเทคโนโลยีล่าสุดทีมงานของเราผสมผสานนวัตกรรมทางทันตกรรมเข้าด้วยกัน ดังนั้นแผนกศูนย์ฝึกอบรมของเราในโรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพจึงทำการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเทคนิคและนวัตกรรมทางทันตกรรมล่าสุดเพื่อให้ทันตแพทย์ไทยมีความรู้ที่ทันสมัยทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้วยประสบการณ์การจัดการด้านทันตกรรมมานานกว่า 10 ปีและการให้บริการทางทันตกรรมที่มีคุณภาพโรงพยาบาล BIDH มุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางของความเป็นเลิศทางทันตกรรม

โรงพยาบาลทันตกรรม

ห้องปฏิบัติการทันตกรรมนอนหลับ

จัดฟันที่ไหนดี

เทคโนโลยีทางทันตกรรม เทคโนโลยีล้ำสมัย

โรงพยาบาลทันตกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวก

โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท BIDH เป็นโรงพยาบาลทันตกรรมเฉพาะแห่งแรกๆในประเทศไทยที่ให้บริการดูแลทางทันตกรรมครบวงจร

 • ชั้นหนึ่ง: ล็อบบี้ต้อนรับ สถานีพยาบาล และมุมกาแฟ
 • ชั้นสอง: ห้องผ่าตัด, ห้องพักผู้ป่วยใน, แผนกจ่ายกลางวัสดุปลอดเชื้อ
 • ชั้นสาม: Digital Smile Studio, ห้องทันตกรรม 12 ห้อง, บริเวณแผนกต้อนรับ
 • ชั้นสี่: ห้องปรึกษา, 10 ห้องทันตกรรม, ศูนย์เอ็กซ์เรย์ดิจิตอล
 • ชั้นที่ห้า: VIP Lounge, 11 ห้องทันตกรรม
 • ชั้นที่หก: ห้องปฏิบัติการทันตกรรมดิจิทัลและสำนักงาน
 • ชั้นเจ็ด: ห้องประชุมและฝึกอบรม
 • ชั้นใต้ดิน: ที่จอดรถใต้ดิน

โรงพยาบาลฟัน


กลับไปด้านบน