ศูนย์ทันตกรรม จัดฟัน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ เป็น ศูนย์ทันตกรรม ที่มีคุณภาพโดยทีมงาน ทันตแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ มากกว่า 70 ท่าน มาตราฐานระดับโลก

ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ เป็นศูนย์ทันตกรรม ขนาด 26 ห้องทันตกรรม คณาจารย์ ทันตแพทย์กว่า 70 ท่าน มีห้องปฎิบัติการทางทันตกรรมตกแต่ง รากฟันเทียม พื้นที่รวม 4800 ตรม. มีที่จอดรถ มากกว่า 25 คัน ภายในอาคาร BIDC ยังพร้อมด้วยการบริการอื่นๆ เช่น ร้านอาหารไทย-อิตาลี, ธนาคาร TMB , ร้านกาแฟ ,โรงแรมที่พักของผู้ป่วยจากต่างประเทศ ขนาด 30 ห้องพัก อยู่ภายในอาคารเดียวกัน


 

ทีมทันตแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ จะช่วยวินิจฉัย วิเคราะห์ และเสนอแนะ พร้อมอธิบายถึงทางเลือก ในการรักษาทางทันตกรรมที่เหมาะสม พร้อมข้อดี ข้อเสียและ ประเมินค่าใช้จ่ายโดยประมาณของวิธีการรักษานั้นๆ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ของผู้รับบริการ เนื่องจากทาง บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร คำนึงถึงประโยชน์ และความสำคัญในการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้เข้ามารับการรักษา เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับบริการสามารถใช้วิจารณญาน ในการตัดสินใจที่ถูกต้อง

การดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจังจากทีมงาน ทันตแพทย์ ในบรรยากาศ สบายๆ เป็นกันเอง และ ความมั่นใจในมาตรฐานการรักษาที่สูง เพรียบพร้อมด้วยวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยทาง ทันตกรรมที่ทันสมัย คือสิ่งที่คุณสามารถพบได้ที่ คลินิกทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์


อ่านต่อ

ประสบการณ์จากผู้มาใช้บริการ 

มาตรฐานระดับโลก

ศูนย์ทันตกรรม “ บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ ” เป็นศูนย์ทันตกรรมที่เชื่อถือได้ในคุณภาพ และ มาตรฐานการรักษาระดับโลก โดยทางศูนย์ทันตกรรมเป็นศูนย์ทันตกรรมแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ได้รับการรับรองตุณภาพ JCI Accreditation จากประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่านต่อ
 
ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์์ เป็นคลินิกทันตกรรม ที่ได้รับรางวัล Prime Minister’s Export Award หรือ PM Export Award เราได้รับรางวัลในประเภท ผู้ให้บริการดีเด่น (Best Service Provider) ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล (โรงพยาบาล / คลินิค) และ รางวัล Baipo Business Award โดย สถาบันบัณฑิตศึกษาศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านการมีคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการทางทันตกรรม

อ่านต่อ

เกี่ยวกับ BIDC

การรักษาทางทันตกรรม สหสาขา

ศูนย์ทันตกรรม ของเราให้บริการการรักษาทางทันตกรรมทั่วไป และเฉพาะทาง รวมถึงบริการทางทันตกรรมเพื่อความสวยงาม ทันตกรรมตกแต่ง หรือ ทันตกรรมสาขาอื่นๆ เช่น การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม รากฟันเทียมใส่ฟันทันที รากฟันเทียมรองรับฟันปลอม คลือบฟันเซรามิก อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ครอบฟัน สะพานฟัน ทันตกรรมจัดฟันแบบใส การจัดฟันด้านใน การจัดฟันแบบไม่เห็นเครื่องมือ การจัดฟันอินวิสไลน์ การจัดฟันแบบดามอน ดัดฟันเซรามิก การฟอกสีฟัน ด้วยเลเซอร์ การฟอกสีฟันซูม การฟอกสีฟันไปร์ทสมาย การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร ศัลยกรรมเหงือกและฟัน

ทีมงานทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ทีมทันตแพทย์ของเราเป็นกลุ่มของทันตแพทยผู้เชี่ยวชาญ หรือทันตแพทยเฉพาะทางด้านทันตกรรม สาขาต่างๆซึ่งมากด้วยความรู้และประสบการณ์ด้านการรักษา ซึ่ง สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ สามารถนำความรู้และเทคนิคในการรักษาใหม่ๆ เพื่อใช้ในการรักษาและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงแก่คนไข้

อ่านต่อ

คลินิกและเทคโนโลยีทางทันตกรรมที่ทันสมัย

มาตรฐานระดับสูงเรื่องการควบคุมคุณภาพของการให้บริการทางทันตกรรมเป็นสิ่งที่ทางเราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากโดยทางศูนย์ทันตกรรมของเราได้นำเอาเทคโนโลยี และอุปกรณ์ทางทันตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อคุณภาพในการรักษาที่ดี รวมไปถึงความสบายใจ ความปลอดภัย และความสะดวกสบายของผู้มารับการบริการทางทันตกรรมด้วย

อ่านต่อ
 

การฆ่าเชื้อในระดับมาตรฐานสากล

คลินิกทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ เราถือว่าความสะอาดและการปราศจากเชื้อเป็นเรื่องสำคัญที่สุด อุปกรณ์ทางด้านทันตกรรมเป็นเครื่องมือที่ต้องการการดูแลและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ อุปกรณ์และเครื่องมือทางทันตกรรมของเรานั้นจะได้รับการดูแลและฆ่าเชื้อในระดับมาตรฐานสากล 
อุปกรณ์ทางด้านทันตกรรมของเรานั้นจะถูกบรรจุและปิดผนึกเป็นชุดๆโดยเครื่องผนึกอัตโนมัติ สำหรับผู้ป่วยเป็นรายบุคคล

อ่านต่อ

เทคโนโลยีทันตกรรม

Planmeca Promax Digital Panoramic, Cephalometric and Tomographic X-rays Machine

เครื่่องเอ็กซเรย์ทางทันตกรรมระบบดิจิตอล ช่วยเพิ่มรายละเอียด คุณภาพของการวินิจฉัยโรค ให้ทันตแพทย์มากขึ้นคนไข้จะได้รับปริมาณรังสีน้อยลงมากเมื่อเทียบกับระบบการถ่ายเอ็กซเรย์ด้วยฟิลม์

กล้องจุลทรรศน์ เพื่อการรักษารากฟัน และการผ่าตัดผ่านกล้อง Endodontic Microscope OPMI

ทันตแพทย์รักษารากฟัน/ ศัลยแพทย์ ของเราจะทำการ รักษารากฟัน และ/หรือ ทำการผ่าตัดรากฟัน หรือ การผ่าตัดทางทันตกรรมอื่นๆ โดยผ่านทางจุลทรรศน์ ในกรณีที่มีความซับซ้อนของ โรคทางทันตกรรมระดับสูง เพื่อผลการรักษาที่ดีกว่า

Dental Implant Computer Imaging and 3D Scans

การใช้เครื่อง 3D Scans และการวางแผนการรักษาด้วย pre-operative planning software สามารถช่วยทันตแพทย์วางแผนการรักษาได้มีประสิทธิภาพ และแม่นยำมากขึ้น ในกรณีที่การรักษาทางทันตกรรมรากเทียมในคนไข้นั้นมีความซับซ้อนมาก

SLActive One Day Implant

การค้นคว้าและวิจัยที่ก้าวหน้าเกี่ยวกับพื้นผิวของรากฟันเทียมที่เรียกว่า " osseoconductive surface SLActive " สามารถลดระยะเวลาการรักษาทางทันตกรรมรากเทียมลงอย่างมาก เช่น ในกรณีที่เหมาะสมคนไข้สามารถมีฟันใช้ได้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ได้รับการฝังรากเทียม